[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verificarea fișierelor ddtp - mai ușor puținOn Fri,25.Jul.08, 21:39:59, Eddy Petrișor wrote:

> Acum eu sunt curios dacă mai știți probleme în alți clienți de email care 
> pot fi rezolvate cu scopul de a face verificări mai ușor.

Problema mea: în mutt habar n-am cum să includ *conținutul* 
atașamentului în răspuns. Am încercat toate variantele cu tag, după care 
L, dar nu merge :/

Mersi,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: