[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Versiunea pentru traducereOn Fri,18.Jul.08, 11:41:26, Igor Stirbu wrote:
> Salut,
> 
> Când am trimis traducerea pentru șablonul debconf a pachetului
> debreaper scriptul mă întrebase de versiunea pachetului căci nu
> îl aveam instalat. E important să se introducă o versiune? Dacă
> da, pe care o aleg? Cea din unstable?

Fără să fiu foarte familiarizat cred că ar trebui să fie versiunea de la 
care provine șablonul, pentru că ulterior se mai pot introduce 
modificări. Oricum, responsabilul de pachet ar trebui să verifice dacă 
traducerea este completă pentru ultima versiune a șablonului și cred că 
formatul .po permite așa ceva fără probleme.

> -- 
> :wq

<SHIFT>zz

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: