[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://tcp-wrappers - termen 2008.07.02, 18:00Eddy Petrișor wrote:
Igor Stirbu wrote:
On 4/20/07, stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com> wrote:
cum să traduc wrappers? eu am lăsat fără, nu-mi vine nimic care să sune

depinde de context, ar ajuta dacă ar fi :-D (ştiu, puteam să citesc originalul :-D)

ok, am citit. aici nu traduci, adică „serviciul TCP wrappers ...”
sau, probabil mai bine, cum ai făcut tu :-D

- ar trebui convertite diacriticele cu sedilă în cele cu virgulă

Am implementat comentariile lui Igor din http://lists.debian.org/debian-l10n-romanian/2007/04/msg00096.html și am corectat ortografia.
Traducerea e trecută deja pe numele meu datorită lipsei de activitate din partea lui Eugen.

O voi trimite în BTS după termen.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translation of tcp-wrappers.
# Copyright (C) 2006 THE tcp-wrappers'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tcp-wrappers package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-17 07:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-01 02:18+0300\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid "Use paranoid settings in hosts.allow and hosts.access?"
msgstr ""
"DoriÈ?i sÄ? configuraÈ?i hosts.allow È?i hosts.acces pentru modul de securitate "
"extremÄ??"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"New /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny files for the TCP wrappers daemon "
"(tcpd) will be created as they do not exist yet."
msgstr ""
"Vor fi create fiÈ?ierele /etc/hosts.allow È?i /etc/hosts.deny pentru "
"serviciul TCP (tcpd) deoarece ele nu existÄ?."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"You can choose between a generic and permissive configuration which will "
"allow any incoming connection or a paranoid configuration which will not "
"allow remote connections regardless of where they originate from. The "
"latter, even if more secure, will block out all communication, including, "
"for example, remote administration."
msgstr ""
"PuteÈ?i alege între o configuraÈ?ie genericÄ? È?i permisivÄ? care va "
"permite orice conexiune de la distanÈ?Ä?, sau o configuraÈ?ie de securitate "
"extremÄ? care nu va permite nici o conexiune de la distanÈ?Ä? indiferent de "
"unde a fost iniÈ?iatÄ?. Cea dea doua configuraÈ?ie, deÈ?i mai sigurÄ?, va "
"împiedica orice comunicaÈ?ie, inclusiv administrarea de la distanÈ?Ä?."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"Both files can be modified later to suit your needs as explained in the "
"hosts_access(5) manpage. These settings will only affect network services "
"that use the libwrap library. Restrictions for other services should be "
"established by using firewall rules."
msgstr ""
"Ambele fiÈ?iere pot fi modificate ulterior pentru a se potrivi "
"nevoilor dumneavoastrÄ?, dupÄ? cum este explicat È?i în pagina de manual "
"hosts_acces(5). Aceste setÄ?ri vor afecta doar serviciile de reÈ?ea care "
"folosesc biblioteca libwrap. RestricÈ?ii pentru alte servicii ar trebui "
"impuse folosind zidul de foc."

#~ msgid ""
#~ "The second option, even if more secure, will block out all communication, "
#~ "including, for example, remote administration. So if you need this don't "
#~ "choose it."
#~ msgstr ""
#~ "A doua opÈ?iune, chiar dacÄ? este mai sigurÄ?, va bloca toate comunicaÈ?iile, "
#~ "inclusiv cele pentru adminstrare la distanÈ?Ä?. AÈ?a cÄ?, dacÄ? aveÈ?i nevoie "
#~ "de aÈ?a ceva, nu alegeÈ?i aceastÄ? opÈ?iune."

#~ msgid ""
#~ "Regardless of which option you select you can always manually edit both  "
#~ "files to suit your needs, for this, review the hosts_access(5) manpage.  "
#~ "This might include giving remote access of services to legitimate hosts."
#~ msgstr ""
#~ "Indiferent de ce opÈ?iune alegeÈ?i puteÈ?i sÄ? editaÈ?i manual ambele fiÈ?iere "
#~ "pentru propriile dumneavoastrÄ? nevoi, aflaÈ?i cum citind pagina de manual "
#~ "hosts_acces(5).  Acest lucru poate însemna sÄ? oferiÈ?i acces de la "
#~ "distanÈ?Ä? pentru gazdele autorizate la serviciile oferite de "
#~ "dumneavoastrÄ?. "

#~ msgid ""
#~ "Notice this only applies to internet services that use the libwrap "
#~ "library. Remote connections will still be possible to services that do "
#~ "not use this library, consider using firewall rules to block access to "
#~ "these."
#~ msgstr ""
#~ "De remarcat cÄ? acest lucru se aplicÄ? doar serviciilor internet care "
#~ "folosesc biblioteca libwrap. Conexiunile de la distanÈ?Ä? vor fi posibile "
#~ "cÄ?tre serviciile care nu folosesc aceastÄ? bibliotecÄ?, folosiÈ?i reguli de "
#~ "firewall pentru a bloca accesul la acestea."


Reply to: