[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GhilimeleSalut,

În șabloane des găsesc text evidențiat așa:

`ceva' sau 'alt ceva' sau "chiar așa"

Ar fi corect să le traducem cu ghilimelele românești - „" ?

Exemplu:

msgid "There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'."
msgstr "Eroare la imprimarea documentului „%s" (lucrarea %d): „%s"."

Numai bine,
Igor


-- 
:wq

Reply to: