[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 1.6.dfsg.3-3: Please update debconf PO translation for the package krb5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
krb5. In reviewing the package, I discovered that some keywords
passed literally to the KDC as command-line options were incorrectly
marked as translatable. The main goal of this call for new
translations is to fix that issue. In addition, there are some
changes to the prompt for KDC database purging.

I would be grateful if you could take the time and update the
translation. Please pay special attention to the krb4 support
prompt in light of the new comments in the template to ensure that
literal strings are not translated.

Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against krb5.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed Jun 11 11:53:23 PDT 2008.

Thanks in advance!

# translation of po-debconf://kdebase.po to romanian
# Romanian translation of krb5.
# Copyright (C) 2006 THE krb5'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the krb5 package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po-debconf://kdebase\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-21 11:38-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-11 19:28+0300\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Se configurează un Domeniu Kerberos"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm. This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Run the Kerberos5 administration daemon (kadmind)?"
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Se rulează demonul de administrare Kerberos5 (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords. With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Create Kerberos KDC Configuration with debconf?"
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Se crează configuraţia Kerberos KDC prin intermediul debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, "
"may be created automatically."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Kerberos4 compatibility mode to use:"
msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
msgstr "Modul de compatibilitate Kerberos4 folosit:"

#. Type: select
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, Kerberos4 requests are allowed from principals that do not "
#| "require preauthentication. This allows Kerberos4 services to exist while "
#| "requiring most users to use Kerberos5 clients to get their initial "
#| "tickets. These tickets can then be converted to Kerberos4 tickets. "
#| "Alternatively, the mode can be set to full, allowing Kerberos4 to get "
#| "initial tickets even when preauthentication would normally be required, "
#| "or to disable, which will disable all Kerberos4 support."
msgid ""
"By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
"require preauthentication (\"nopreauth\"). This allows Kerberos V4 services "
"to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients to get their "
"initial tickets. These tickets can then be converted to Kerberos V4 tickets."
msgstr ""
"Implicit, cererile Kerberos4 sunt permise de la directori care nu necesită "
"preautentificare. Acest lucru permite serviciilor Kerberos4 să poată fi "
"folosit în timp ce utilizatorii trebuie să folosească clienţi Kerberos5 "
"pentru a obţine tichete iniţiale. Aceste tichete pot fi convertite în "
"tichete pentru Kerberos4. Opţional poate fi ales modul complet de "
"compatibilitate, permiţând Kerberos4 să obţină tichete iniţiale chiar dacă "
"ar fi nevoie de preautentificare, sau se poate dezactiva modul de "
"compatibilitate, dezactivând tot suportul pentru Kerberos4."

#. Type: select
#. Description
#. "full", "disable", and "none" are literal strings and should be left in
#. English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 clients "
"to get initial tickets even when preauthentication would normally be "
"required; to \"disable\", returning protocol version errors to all Kerberos "
"V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond to Kerberos "
"V4 requests at all."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets for "
"programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
"compatibility with old applications."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
"especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, purging this package will not delete the KDC database in /var/"
#| "lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
#| "deleted. If you wish to delete your KDC database when this package is "
#| "purged, knowing that purging this package will then mean deleting all of "
#| "the user accounts and passwords in the KDC, enable this option."
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Implicit, dacă se curăţă acest pachet nu se şterge şi baza de date KDC din /"
"var/lib/krb5kdc/principal deoarece nu poate fi recuperată odată ştearsă. "
"Dacă doriţi să ştergeţi baza de date KDC când curăţaţi pachetul, ştiind că "
"veţi şterge toate conturile utilizatorilor şi parolele din KDC, activaţi "
"această opţiune."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""

#~ msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
#~ msgstr "Să se şteargă atât datele cât şi fişierele pachetului?"

#~ msgid ""
#~ "This package contains the administrative tools necessary to run on the "
#~ "Kerberos master server. However, installing this package does not "
#~ "automatically set up a Kerberos realm. Doing so requires entering "
#~ "passwords and as such is not well-suited for package installation. To "
#~ "create the realm, run the krb5_newrealm command. You may also wish to "
#~ "read /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC and the administration guide "
#~ "found in the krb5-doc package."
#~ msgstr ""
#~ "Acest pachet conţine uneltele de administrare necesare rulării pe un "
#~ "server master Kerberos. Totuşi, instalând acest pachet nu se "
#~ "configurează automat un domeniu Kerberos. Un asemenea lucru necesită "
#~ "introducerea de parole operaţie care nu este potrivită la instalarea "
#~ "pachetului. Pentru a crea domeniul, executaţi comanda krb5_newrealm. "
#~ "Veţi dori probabil să citiţi şi /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC şi "
#~ "ghidul de administrare din pachetul krb5-doc."

#~ msgid ""
#~ "Don't forget to set up DNS information so your clients can find your KDC "
#~ "and admin servers. Doing so is documented in the administration guide."
#~ msgstr ""
#~ "Nu uitaţi să configuraţi informaţiile pentru DNS astfel încât clienţii să "
#~ "poată gasi serverele şi KDC-ul dumneavoastră. Acest lucru este "
#~ "documentat în ghidul de administrare."

#~ msgid ""
#~ "Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
#~ "database. It also must be running for the kpasswd program to be used to "
#~ "change passwords. Normally, this daemon runs on the master KDC."
#~ msgstr ""
#~ "Kadmind rezolvă cereri de adăugare/modificare/îndepărtare a directorilor "
#~ "din baza de date Kerberos. Acesta trebuie să ruleze şi pentru ca "
#~ "programul kpasswd să poată fi folosit pentru a schimba parolele. În mod "
#~ "normal, acest demon ruleaza pe serverul master KDC."

#~ msgid ""
#~ "Many sites will wish to have this script automatically create Kerberos "
#~ "KDC configuration files in /etc/krb5kdc. By default an example template "
#~ "will be copied into this directory with local parameters filled in. Some "
#~ "sites who already have infrastructure to manage their own Kerberos "
#~ "configuration will wish to disable any automatic configuration changes."
#~ msgstr ""
#~ "Multe situri vor dori ca acest script să creeze automat fişierele de "
#~ "configurare Kerberos KDC în /etc/krb5kdc. Implicit un şablon va fi "
#~ "copiat în acest director, cu parametrii locali completaţi. Unele situri "
#~ "care au deja o infrastructură pentru a administra configuraţiile Kerberos "
#~ "vor dori să dezactiveze orice modificare automată a configuraţiei."

#~ msgid "disable, full, nopreauth, none"
#~ msgstr "dezactivat, complet, fără preautentificare, nici unul"

#~ msgid "Run a krb524d?"
#~ msgstr "Se rulează krb524d?"

#~ msgid ""
#~ "Krb524d is a daemon that converts Kerberos5 tickets into Kerberos4 "
#~ "tickets for the krb524init program. If you have Kerberos4 enabled at "
#~ "all, then you probably want to run this program. Especially when "
#~ "Kerberos4 compatibility is set to nopreauth, krb524d is important if you "
#~ "have any Kerberos4 services."
#~ msgstr ""
#~ "Krb524d este un demon care converteşte tichetele Kerberos5 în tichete "
#~ "Kerberos4 pentru programul krb524init. Dacă aveţi activat Kerberos4 "
#~ "atunci probabil că veţi dori să rulaţi acest program. Krb524 este "
#~ "important dacă aveţi servicii Kerberos4, în special dacă modulu de "
#~ "compatibilitate Kerberos4 este fără preautentificare."

Reply to: