[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ghilimelele de pe w.d.oOn Thu, Aug 16, 2007 at 12:02:55AM +0300, rzeno wrote:
 
> > > # for k in `find romanian -name '*.wml' -exec grep -H -c 8222 {} \; | grep -v :0 | sed 's_:..__g;_:.__g'` ; do cat $k | sed 's,„,„,g;s,“,”,g' > /tmp/$$.wml ; \mv /tmp/ $$.wml $k ; done
> > 
> > ???
> > 
> > find romanian -name '*.wml' -exec sed -i -e s/&#8222/&#8220/g {} \;
> > (netestat, s-ar putea să mai necesite niște ghilimele pe undeva)
> > 
> > sau îmi scapă mie ceva?
> >
> fara 'for' outputul lui 'find' find la stdout o sa concateneze intr-o
> singura iesire toate fisierele *.wml( de aici solutia lui Mugurel cu
> tmp si mv), :-)

Te rog elaborează că nu înțeleg.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: