[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ghilimelele de pe w.d.oOn Tue, Aug 14, 2007 at 12:26:53PM +0200, Ionel Mugurel Ciobica wrote:
> Am văzut că Andrei a trecut paginile pe UTF-8. Nu mi se pare normal să
> rămînă sedilele dacă tot s-a făcut trecerea...

Din motive de compatibilitate sugerez să mai așteptăm.

> În fine, am schimbat toate ghilimelele de la „ și “ (care
> se vedeau „ și “) în „ și ”.
> 
> Am făcut asta (cam) așa:
> 
> # for k in `find romanian -name '*.wml' -exec grep -H -c 8222 {} \; | grep -v :0 | sed 's_:..__g;_:.__g'` ; do cat $k | sed 's,„,„,g;s,“,”,g' > /tmp/$$.wml ; \mv /tmp/ $$.wml $k ; done

???

find romanian -name '*.wml' -exec sed -i -e s/&#8222/&#8220/g {} \;
(netestat, s-ar putea să mai necesite niște ghilimele pe undeva)

sau îmi scapă mie ceva?

> Andrei, dacă modifici pagina românească de la debian trebuie să o
> modifici și pe cea în engleză... Acum am făcut eu ceva modificări
> acolo.

Da știu, dar vroiam să aștept și alte opinii despre modificările mele.
 
Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: