[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

msgdiacr - o nouă versiuneSalutare,

Tocmai am publicat o nouă versiune a lui msgdiacr:
- am corectat o eroare care apărea atunci când fișierul nu era utf-8 și nu era nici isutf8 instalat

Recomand să actualizați copia pe care o aveți.„msgdiacr” face parte, împreună cu „msgstat”, din „msgextras”.
Ambele scripturi sunt utile traducătorilor români.
msgextras este public accesibil la:

http://users.alioth.debian.org/~eddyp-guest/darcs/msgextras/

Mai multe informații la:

http://www.nabble.com/Lenny---tracerea-la-dicriticele-corecte-t3672486.html

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: