[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Po-uri în d-i18nOn Wed, May 09, 2007 at 10:47:03PM +0300, Igor Stirbu wrote:
> Salut
> 
> Am observat că pe lista d-i18n s-au acumulat mai multe
> pachete care necesită traducere și mă așteptam să le
> văd și pe lista noastră. Presupun că nu au apărut pe d-l10n-ro
> căci nu au încă o traducere în română. Cum se procedează
> cu ele (le ignorăm :)?

Până acum Eddy era cel care monitoriza lista d-i18n și retrimitea 
respectivele mesaje aici. Dacă vrei să faci traducerile respective nu se 
supără nimeni ;)

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: