[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

darcs patch: pana_la_pashoptFri Apr 6 11:34:18 EEST 2007 andreimpopescu@gmail.com
 * pana_la_pashopt
 
 Mai încerc sÄ? intru Å?i în noaptea asta dacÄ? nu sunt prea obosit
 
 Propun sÄ? trimiÅ£i pt commit imediat ce ai terminat toate mesajele
 iar dacÄ? mai sunt corecÅ£ii (ortografie sau chestii evidente)
 noi sÄ? le trimitem direct la debian-i18n. Alte modificÄ?ri pot sÄ? aÅ?tepte
 pânÄ? la r1.
 
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


New patches:

[pana_la_pashopt
andreimpopescu@gmail.com**20070406083418
 
 Mai încerc sÄ? intru Å?i în noaptea asta dacÄ? nu sunt prea obosit
 
 Propun sÄ? trimiÅ£i pt commit imediat ce ai terminat toate mesajele
 iar dacÄ? mai sunt corecÅ£ii (ortografie sau chestii evidente)
 noi sÄ? le trimitem direct la debian-i18n. Alte modificÄ?ri pot sÄ? aÅ?tepte
 pânÄ? la r1.
 
] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3809
+"Dacã rulaþi un nucleu 2.6 din &oldreleasename; aceastã actualizare va avea "
+"loc automat dupã actualizarea completã a pachetelor din sistem (dupã cum este "
+"descris la <ref id=\"upgradingpackages\">)."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3822
+"Dacã este posibil, este avantajos sã actualizaþi pachetul nucleu "
+"separat de <tt>dist-upgrade</tt>-ul principal pentru a reduce riscul unui "
+"sistem care temporar nu poate iniþializa. Vedeþi <ref id=\"upgrading_kernel\"> "
+"pentru o descriere a acestui proces. Notaþi cã ar trebui sã faceþi acest lucru "
+"doar dupã procesul de actualizare minimalã descris în <ref id=\"minimal_upgrade\">."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3837
+"Aceastã etapã poate fi folositã ºi dacã utilizaþi propriul nucleu personalizat "
+"ºi doriþi sã folosiþi nucleul disponibil în &releasename;. Dacã versiunea "
+"dumneavoastrã de nucleu nu este suportatã de <package>udev</package> atunci este "
+"recomandat sã actualizaþi dupã actualizarea minmalã. Dacã versiunea dumneavoastrã "
+"este suportatã de <package>udev</package> puteþi aºtepta pânã dupã actualizarea "
+"completã a sistemului."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3864
+"Dacã aveþi instalat un nucleu 2.4 ºi sistemul dumneavoastrã depinde de "
+"<package>hotplug</package> pentru detectarea componentelor ar trebui sã "
+"actualizaþi mai întâi la un nucleu din seria 2.6 din &oldreleasename; înainte"
+"sã încercaþi actualizarea. Asiguraþi-vã cã nucleul din seria 2.6 iniþializeazã "
+"corect sistemul ºi toate componentele sunt detectate corect înainte de a "
+"face actualizarea. Pachetul <package>hotplug</package> este îndepãrtat din "
+"sistem la (în favoarea lui <package>udev</package>) la o actualizare completã."
+"Dacã nu faceþi aceastã actualizare de nucleu înainte, sistemul dumneavoastrã "
+"ar putea sã nu iniþializeze corect din acest moment. Cãnd aþi actualizat la un "
+"nucleu din seria 2.6 din &oldreleasename; puteþi actualiza nucleul conform "
+"descrierii din <ref id=\"upgrade-from-2.6\">"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3887
+"Dacã sistemul dumneavoastrã nu depinde de <package>hotplug</package><footnote><p>"
+"puteþi încãrca static modulele de nucleu necesare pentru sistem prin "
+"configurarea <file>/etc/modules</file></p></footnote> Puteþi amâna actualizarea "
+"nucleului pânã dupã actualizarea completã a sistemului, dupã cum este descris la "
+"<ref id=\"upgrading_other\">. Dupã ce sistemul dumneavoastrã a fost actualizat"
+"puteþi executa urmãtoarea comandã (modificaþi numele pachetului de nucleu "
+"cu cel mai potrivit pentru sistemul dumneavoastrã înlocuind <em>&lt;flavor&gt;</em>):"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 3943
+"Pentru dispozitive de reþea puteþi evita aceastã reordonare folosind reguli "
+"<package>udev</package>, mai exact, folosind definiþii în <file>/etc/"
+"udev/rules.d/z25_persistent-net.rules</file><footnote><p>Acele reguli sunt "
+"generate automat de script-ul <file>/etc/udev/rules.d/z45_persistent-"
+"net-generator.rules</file> pentru a avea nume persistente pentru interfeþe "
+"de reþea. Sþergeþi aceastã legãturã simbolicã pentru a dezactiva numirea "
+"persistentã pentru NIC-uri de cãtre <package>udev</package>.</p></footnote>."
+"Alternativ puteþi folosi utilitarul <prgn>ifrename</prgn> pentru a asocia "
+"dispozitivele fizice cu nume specifice la momentul iniþializãrii. Vedeþi "
+"<manref section=\"8\" name=\"ifrename\"> ºi <manref section="
+"\"5\" name=\"iftab\"> pentru mai multe informaþii. Cele douã alternative "
+"(<package>udev</package> ºi <prgn>ifrename</prgn>) nu trebuie folosite în "
+"acelaþi timp."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4053
+"La reiniþializare sistemul va afiºa mesajul \"Loading initrd....\" (\"Se "
+"încarcã initrd ...\"), dar se va opri acolo. De notat cã sistemele cu "
+"program intern mai vechi va avea simptome similare, deºi problema este "
+"legatã de incompatibilitãþi de nucleu (vedeþi <ref id=\"upgrade-to-2.6\">)."
}

Context:

[TAG 580t46u
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070406020617] 
Patch bundle hash:
084c8ae429a1099d3d41fd333be2f8df1bfd2903
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGFgc9qJyztHCFm9kRAmR6AJ9lc6hGYtcevTXQfkIH2mJFL/17/ACgnN/7
PswEEoSCV+vhCfN9CIcVxkg=
=b+T1
-----END PGP SIGNATURE-----

Reply to: