[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://mozilla# translation of po-debconf://kdebase.po to romanian
# Romanian translation of mozilla_2.
# Copyright (C) 2006 THE mozilla_2'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mozilla_2
package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po-debconf://kdebase\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 13:11-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-21 10:32+0200\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "/etc/mozilla/prefs.js is available for customizing preferences."
msgstr "Fişierul /etc/mozilla/prefs.js conţine preferinţele
individuale."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid ""
"Debian mozilla will load /etc/mozilla/prefs.js after loading some
default "
"preference scripts."
msgstr "Debian mozilla va încărca /etc/mozilla/prefs.js după câteva
scripturi cu preferinţe implicite."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "You can edit this file for system-wide settings. (i.e.: font
settings)"
msgstr "Puteţi modifica în acest fişier preferinţele globale. (de
exemplu preferinţele pentru fonturi)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../mozilla-browser.templates:2001
msgid "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, none"
msgstr "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, nici unul"

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid "Please choose your sound daemon's dsp wrapper."
msgstr "Alegeţi serviciul intermediar de sunet."

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid ""
"Sometimes mozilla hangs since plugins (e.g. flashplugin) lock /dev/dsp.
You "
"can use dsp wrapper to resolve it. 'auto' will decide which dsp
wrappers "
"should be used according to the sound daemon running. When no sound
daemon "
"is detected, mozilla won't use any wrapper. This setting will be saved
into /"
"etc/mozilla/mozillarc and can be overriden with your ~/.mozillarc."
msgstr "Uneori mozilla se blochează deoarece modulele (de exemplu
flshplugin) blochează /dev/dsp. Puteţi folosi un serviciu intermediar
pentru a rezolva această problemă. În modul „auto”, alegerea serviciului
intermediar se face în funcţie de demonul de sunet care rulează. Atunci
când nu este detectat nici un demon de sunet, mozilla nu va folosi nici
un serviciu intermediar. Această opţiune va fi salvată
în /etc/mozilla/mozillarc şi poate fi înlocuită prin intermediul
fişierului ~/.mozilarc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid "Enable automatic Language/Region selection?"
msgstr "Activaţi selecţia automată a Limbii/Regiunii?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"This setting provides an automatic language/region pack selection in
Mozilla "
"using the locale settings. It may help a sysadmin faced with hundreds
of non-"
"english-speaking novices."
msgstr "Această opţiune oferă o modalitate de selectare a pachetului
pentru limbă/regiune din Mozilla folosind preferinţele de localizare.
Poate fi de folos unui administrator de sistem care trebuie să ofere
asistenţă câtorva sute de utilizatori începători, nevorbitori de limba
engleză."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"Please set your LC_MESSAGE or LC_ALL variable in order this setting
works "
"correctly."
msgstr "Configuraţi variabila de sistem LC_MESSAGE sau LC_ALL pentru ca
această opţiune să funcţioneze corect."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: