[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://mysql-dfsgOn Sun, Dec 17, 2006 at 08:42:51PM +0200, stan ioan-eugen wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
> msgid ""
> "Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format
> and it "
> "is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by
> using "
> "\"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". The
> "
> "installation of mysql-server-5.0 will now abort. In case your old
> mysql-"
> "server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert those
> "
> "tables."
> msgstr ""
> "Versiunile recente MySQL nu mai pot folosi vechiul format de tabele
> ISAM şi"
> "este necesar să convertiţi tabelele dumneavoastră de ex. MyISAM înainte

... sa convertiti tabelele dumneavoastra de ex. la formatul MyISAM ....

> de a "
> "face actualizarea folosind comanda „mysql_convert_table_format” sau
> „ALTER "
> "TABLE x ENGINE=MyISAM”. Instalarea mysql-server-5.0 va eşua. În caz că
> ştergeţi"
> "versiunea anterioară mysql-server-4.1 va trebui reinstalată pentru a
> converti tabelele."

Salutari,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: