[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://mysql-dfsg# Romanian translation of mysql-dfsg.
# Copyright (C) 2006 THE mysql-dfsg'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mysql-dfsg
package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po-debconf://mysql-dfsg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ch@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-26 20:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-15 11:00+0200\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:1001
msgid "Do you really want to downgrade?"
msgstr "Sunteţi sigur că doriţi să instalaţi o versiune mai veche?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:1001
msgid ""
"WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates
that a "
"mysql-server package with a higher version has been installed before.
It can "
"not be guaranteed that this version can use its data."
msgstr ""
"AVERTISMENT: Fişierul /var/lib/mysql/debian-*.flag există. Acest lucru
indică"
" faptul că anterior a fost instalată o versiune nouă a pachetului
mysql-server. Nu se"
" poate garanta că versiunea instalată acum poate folosi datele
versiunii instalate anterior."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "Important note for NIS/YP users!"
msgstr "Notă importantă pentru utilizatorii NIS/YP!"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid ""
"To use mysql you must install an equivalent user and group to the
following "
"and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right permissions (the
uid/"
"gid may be different)."
msgstr ""
"Pentru a folosi mysql trebuie să adăugaţi un utilizator şi grup
echivalent "
"şi să vă asiguraţi că /var/lib/mysql are permisiunile stabilite corect
(uid/gid pot avea"
"valori diferite)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "/etc/passwd:      mysql:x:100:101:MySQL
Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
msgstr "/etc/passwd:	mysql:x:100:101:MySQL
Server:/var/lib/mysql:/bin/false"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "/etc/group:       mysql:x:101:"
msgstr "/etc/group:	mysql:x:101:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "/var/lib/mysql:   drwxr-xr-x   mysql    mysql"
msgstr "/var/lib/mysql:	drwxr-xr-x	mysql	mysql"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
msgstr "Doriţi să ştergeţi bazele de date folosite de toate versiune
MySQL?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
msgid ""
"The script is about to remove the data directory /var/lib/mysql. If it
is "
"planned to just install a higher MySQL version or if a different
mysql-"
"server package is already using it, the data should be kept."
msgstr ""
"Scriptul urmează să şteargă directorul de date /var/lib/mysql. Dacă
plănuiţi"
" doar să instalaţi o versiune nouă MySQL sau datele sunt folosite de
către un alt "
"pachet mysql-server, atunci ar trebui păstraţi datele."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
msgid "Should MySQL start on boot?"
msgstr "Doriţi ca MySQL să pornească la initializarea sistemului?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
msgid ""
"The MySQL can start automatically on boot time or only if you manually
type "
"'/etc/init.d/mysql start'."
msgstr ""
"MySQL poate porni automat la iniţializarea sistemului sau doar dacă
rulaţi "
"comanda „/etc/init.d/mysql start”."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
msgstr "Nu se poate face actualizarea dacă sunt prezente tabele ISAM!"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
msgid ""
"Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format
and it "
"is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by
using "
"\"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". The
"
"installation of mysql-server-5.0 will now abort. In case your old
mysql-"
"server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert those
"
"tables."
msgstr ""
"Versiunile recente MySQL nu mai pot folosi vechiul format de tabele
ISAM şi"
"este necesar să convertiţi tabelele dumneavoastră de ex. MyISAM înainte
de a "
"face actualizarea folosind comanda „mysql_convert_table_format” sau
„ALTER "
"TABLE x ENGINE=MyISAM”. Instalarea mysql-server-5.0 va eşua. În caz că
ştergeţi"
"versiunea anterioară mysql-server-4.1 va trebui reinstalată pentru a
converti tabelele."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: