[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mysql-dfsgOn Fri, Dec 15, 2006 at 11:03:53AM +0200, stan ioan-eugen wrote:

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:1001
> msgid ""
> "WARNING: The file /var/lib/mysql/debian-*.flag exists. This indicates
> that a "
> "mysql-server package with a higher version has been installed before.
> It can "
> "not be guaranteed that this version can use its data."
> msgstr ""
> "AVERTISMENT: Fişierul /var/lib/mysql/debian-*.flag există. Acest lucru
> indică"
> " faptul că anterior a fost instalat o versiune nouă a pachetului
                  ^^^
                lipsește ă

> mysql-server. Nu se"
> " poate garanta că versiunea instalată acum poate folosi datele
> versiunii instalate anterior."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
> msgid "Important note for NIS/YP users!"
> msgstr "Notă importantă pentru utilizatorii NIS/YP!"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
> msgid ""
> "To use mysql you must install an equivalent user and group to the
> following "
> "and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right permissions (the
> uid/"
> "gid may be different)."
> msgstr ""
> "Pentru a folosi mysql trebuie să adăugaţi un utilizator şi grup
> echivalent "
> "şi să vă asiguraţi că /var/lib/mysql are permisiunile stabilite corect
> (uid/gid pot avea"
> "valori diferite)."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
> msgid "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL
> Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
> msgstr "/etc/passwd:	mysql:x:100:101:MySQL
> Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
> msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
> msgstr "/etc/group:	mysql:x:101:"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:2001
> msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
> msgstr "/var/lib/mysql:	drwxr-xr-x	mysql	mysql"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
> msgid "Remove the databases used by all MySQL versions?"
> msgstr "Doriţi să ştergeţi bazele de date folosite de toate versiune
> MySQL?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:3001
> msgid ""
> "The script is about to remove the data directory /var/lib/mysql. If it
> is "
> "planned to just install a higher MySQL version or if a different
> mysql-"
> "server package is already using it, the data should be kept."
> msgstr ""
> "Scriptul urmează să şteargă directorul de date /var/lib/mysql. Dacă
> plănuiţi"
> " doar să instalaţi o versiune nouă MySQL sau datele sunt folosite de
> către un alt "
> "pachet mysql-server, atunci ar trebui păstraţi datele."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
> msgid "Should MySQL start on boot?"
> msgstr "Doriţi ca MySQL să pornească la initializarea sistemului?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:4001
> msgid ""
> "The MySQL can start automatically on boot time or only if you manually
> type "
> "'/etc/init.d/mysql start'."
> msgstr ""
> "MySQL poate porni automat la iniţializarea sistemului sau dacă rulaţi "
                              ^^^
                              doar

> "comanda „/etc/init.d/mysql start”."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
> msgid "Cannot upgrade if ISAM tables are present!"
> msgstr "Nu se poate face actualizarea dacă sunt prezente tabelele ISAM!"

s/tabelele/tabele/

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mysql-server-5.0.templates:5001
> msgid ""
> "Recent versions of MySQL can no longer use the old ISAM table format
> and it "
> "is necessary to convert your tables to e.g. MyISAM before upgrading by
> using "
> "\"mysql_convert_table_format\" or \"ALTER TABLE x ENGINE=MyISAM\". The
> "
> "installation of mysql-server-5.0 will now abort. In case your old
> mysql-"
> "server-4.1 gets removed nevertheless just reinstall it to convert those
> "
> "tables."
> msgstr ""
> "Versiunile recente MySQL nu mai pot folosi vechiul format de tabele
> ISAM şi"
> "este necesar să convertiţi tabelele dumneavoastră de ex. MyISAM înainte
                             ^^^
                             în


> de a "
> "face actualizarea folosind comanda „mysql_convert_table_format” sau
> „ALTER "
> "TABLE x ENGINE=MyISAM”. Instalarea mysql-server-5.0 va eşua. În caz că
> ştergeţi"
> "versiunea anterioară mysql-server-4.1 va trebui reinstalată pentru a
> converti tabelele."
> 
> 

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: