[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://{cupsys,debconf,fontconfig,glibc,samba}2006/9/16, stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>:


dacă ştie cineva cum se anulează ITT pentru debconf şi samba ... am
vazut că sunt deja traduse.Iniţial nu am observat deoarece la
http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/ro nu sunt în lista TO DO,
iar când am dat pe unul şi m-a dus la
http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot# în toată lista şi am
crezut că toate sunt pentru tradus. sorry.

Şi încă ceva : din
php4 [php4-module.templates] [libapache-mod-php4.templates]
[php4-cgi.templates] [templates.pot]

trebuie tradus doar fişierul cu pot nu?

Reply to: