[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: po-debconf://kdepim_4Scuze, am greşit, aici e ce trebuia să fie...

On 14/09/06, Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:
@@ -45,8 +47,7 @@
 msgid ""
 "ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
 "ttyUSB? are the USB ports."

--- kdepim_4:3.5.4-1_templates.po	2006-09-14 01:52:04.000000000 +0300
+++ kdepim_4:3.5.4-1_templates_rev.po	2006-09-14 01:51:34.000000000 +0300
@@ -1,21 +1,22 @@
# Romanian translation of kdepim_4.
# Copyright (C) 2006 THE kdepim_4'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kdepim_4 package.
+#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
-# , fuzzy
-#
-#
msgid ""
msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 12:46-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-13 00:22+0300\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms:
nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1))\n"

#. Type: select
#. choices
@@ -32,6 +33,7 @@
#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:1002
+# XXX: here is an error in the original string! should be reported to upstream!
msgid ""
"A symbolic file /dev/pilot may be created to the port use to talk to the "
"Palm."
@@ -58,7 +59,5 @@
msgstr ""
"Pentru a uşura folosirea dispozitivului Palm conectat la port, drepturile de "
"acces vor fi stabilite pentru a permite accesul fiecărui utilizator la acest"
-"dispozitiv.  Dacă acest lucru reprezintă o problemă de securitate, alegeţi "
-"\"Nici unul\" şi administraţi dumneavoastră legătura şi drepturile "
-"de acces."
+"dispozitiv.  Dacă acest lucru reprezintă o problemă de securitate
pentru dumneavoastră, alegeţi „Nici unul" şi administraţi personal
legătura şi drepturile de acces."

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Reply to: