[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: po-debconf://kdebase_4Ceva de genul:

--- kdebase_4:3.5.4-2_templates.po	2006-09-14 01:27:42.000000000 +0300
+++ kdebase_4:3.5.4-2_templates_rev.po	2006-09-14 01:42:16.000000000 +0300
@@ -1,28 +1,28 @@
# Romanian translation of kdebase_4.
# Copyright (C) 2006 THE kdebase_4'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kdebase_4 package.
+#
# mutulica <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
-# , fuzzy
-# mutulica <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
-#
-#
+# Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 12:46-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-12 14:28+0300\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms:
nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1))\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Select the desired default display manager."
-msgstr "Alegeţi administratorul de ecran implicit, pe care îl doriţi."
+msgstr "Alegeţi administratorul de ecran implicit pe care îl doriţi."

#. Type: select
#. Description
@@ -30,7 +30,8 @@
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
-msgstr "Un administrator de ecran este un program ce oferă
capabilităţi grafice de "
+msgstr ""
+"Un administrator de ecran este un program care oferă capabilităţi grafice de "
"autentificare pentru Sistemul X Window."

#. Type: select
@@ -40,8 +41,7 @@
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed.  Please select which display manager should "
"run by default."
-msgstr "Doar un singur administrator de ecran poate administra un
server X dat, dar sunt instalaţi "
-"mai mulţi administratori. Alegeţi care administrator de ecran să
ruleze implicit."
+msgstr "Doar un singur administrator de ecran poate administra un
anumit server X, dar sunt instalate mai multe pachete cu
administratori de ecran. Alegeţi care administrator de ecran să ruleze
implicit."

#. Type: select
#. Description
@@ -51,7 +51,8 @@
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager.)"
-msgstr "(Simultan pot rula mai mulţi administratori de ecran dacă
sunt configuraţi să administreze "
+msgstr ""
+"(Simultan pot rula mai mulţi administratori de ecran dacă sunt
configuraţi să administreze "
"servere diferite; pentru a obţine acest lucru, configuraţi
administratorul de ecran pentru "
"această funcţie, editaţi scripturile de iniţiere din /etc/init.d, şi
dezactivaţi opţiunea "
"de verificare a administratorului de ecran implicit.)"
@@ -71,8 +72,9 @@
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise you may leave kdm running, and the new version will take effect "
"the next time the daemon is restarted."
-msgstr "Demonul K Desktop manager (kdm) este oprit de obicei la
actualizarea pachetului"
-"şi la eliminarea sa, dar se pare că acum administrează o sesiune X de lucru."
+msgstr ""
+"Demonul K Desktop manager (kdm) este oprit de obicei la actualizarea
pachetului"
+"şi la eliminarea sa, dar se pare că acum administrează cel puţin o
sesiune X activă."
"Dacă demonul kdm este oprit acum, orice sesiune X pe care o administrează "
"va fi oprită. O alternativă ar fi să lăsaţi kdm să ruleze, iar noua
versiune va rula"
"data următoare când demonul va fi repornit."


--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Reply to: