[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: [RFR] po-debconf://kdebase---------- Forwarded message ----------
From: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
Date: 13.09.2006 00:04
Subject: Re: [RFR] po-debconf://kdebase
To: Ruset Zeno <rzeno@orangenet.ro>


     Eu sunt de părere că nu prea are importanţă dacă este manager
sau administrator... ce este important: utilizatorul (cel neiniţiat)
să-şi formeze o oarecare idee despre ce face programul respectiv.

-ieugen.

Reply to: