[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://toppler/po/ro.poSalutare,

Se poate, vă rog o recenzie şi poate nişte răspunsuri la comentarii şi
întrebări?

Traducerea este de la un joc numit Tower Toppler (pachetul toppler). A
se reţine că sunt unele probleme legate de dimensiunea şirurilor de
aceea unele mesaje sunt „sparte".

Folosirea dicariticelor corecte nu este o problemă.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: toppler_comments.ro.po
Description: Binary data


Reply to: