[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-cacher-ng 0.8.1-1: Please update debconf PO translation for the package apt-cacher-ngHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
apt-cacher-ng. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against apt-cacher-ng.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 06 Apr 2015 12:16:37 +0200.

Thanks in advance,
Eduard Bloch.

# Translation of apt-cacher-ng debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2014
# This file is distributed under the same license as the apt-cacher-ng package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-cacher-ng\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-cacher-ng@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-12 17:46+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up once"
msgstr "Skonfiguruj jednorazowo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up now and update later"
msgstr "Skonfiguruj teraz i aktualizuj później"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "No automated setup"
msgstr "Brak automatycznej konfiguracji"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid "Automatic remapping of client requests:"
msgstr "Automatyczne przepisywanie żądań klientów:"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Apt-Cacher NG can download packages from repositories other than those "
"requested by the clients. This allows it to cache content effectively, and "
"makes it easy for an administrator to switch to another mirror later. The "
"URL remapping can be set up automatically, using a configuration based on "
"the current state of /etc/apt/sources.list."
msgstr ""
"Apt-Cacher NG może pobierać pakiety z repozytoriów innych niż żądane przez "
"klientów. Pozwala to na efektywne buforowanie treści, a dodatkowo ułatwia "
"administratorowi przejście na inny serwer lustrzany w razie potrzeby. "
"Przepisywanie URL-i może być skonfigurowane automatycznie, w oparciu o "
"bieżący stan pliku /etc/apt/sources.list."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Please specify whether the remapping should be configured once now, or "
"reconfigured on every update of Apt-Cacher NG (modifying the configuration "
"files each time), or left unconfigured."
msgstr ""
"Proszę wybrać, czy przepisywanie ma być: skonfigurowane jednokrotnie teraz, "
"konfigurowane przy każdej aktualizacji Apt-Cacher NG (modyfikując za każdy "
"razem pliki konfiguracyjne) czy też pozostawione nieskonfigurowane."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"No automated setup\" will leave the existing configuration "
"unchanged. It will need to be updated manually."
msgstr ""
"Wybranie opcji \"Brak automatycznej konfiguracji\" pozostawi istniejącą "
"konfigurację bez zmian. Konieczne będzie dokonanie ręcznych zmian."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid "Listening address(es) for Apt-Cacher NG:"
msgstr "Adresy Apt-Cacher NG do nasłuchu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Please specify the local addresses that Apt-Cacher NG should listen on "
"(multiple entries must be separated by spaces)."
msgstr ""
"Proszę podać lokalny adres, na którym Apt-Cacher NG powinien nasłuchiwać "
"(kolejne adresy należy oddzielić spacjami)."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Each entry must be an IP address or hostname associated with a local network "
"interface. Generic protocol-specific addresses are also supported, such as "
"0.0.0.0 for listening on all IPv4-enabled interfaces."
msgstr ""
"Każdy wpis musi być adresem IP lub nazwą hosta powiązaną z lokalnym "
"interfejsem sieciowym. Obsługiwane są również ogólne adresy (w zależności od "
"protokołu) np. adres 0.0.0.0 spowoduje nasłuchiwanie na wszystkich "
"interfejsach korzystających z IPv4."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will listen on all interfaces, "
"with all supported protocols."
msgstr ""
"Jeśli pozostawi się to pole puste, to Apt-Cacher NG będzie nasłuchiwał na "
"wszystkich interfejsach, korzystając ze wszystkich obsługiwanych protokołów."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001 ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"The special word \"keep\" keeps the value from the current (or default) "
"configuration unchanged."
msgstr ""
"Specjalne słowo \"keep\" zachowuje wartość bieżącej (lub domyślnej) "
"konfiguracji, nie zmieniając niczego."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid "Listening TCP port:"
msgstr "Port TCP do nasłuchu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"Please specify the TCP port that Apt-Cacher NG should listen on for incoming "
"HTTP (proxy) requests. The default value is port 3142, but it can be set to "
"9999 to emulate apt-proxy."
msgstr ""
"Proszę podać port TCP, na którym Apt-Cacher NG powinien nasłuchiwać "
"przychodzących żądań HTTP (pośredniczących). Domyślną wartością jest port "
"3142, lecz można ustawić również 9999, aby emulować apt-proxy."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged."
msgstr ""
"Jeśli pozostawi się to pole puste, wartość z bieżącej konfiguracji nie "
"zmieni się."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid "Top-level directory for package cache:"
msgstr "Katalog najwyższego poziomu dla bufora pakietów:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"The main cache storage directory should be located on a file system without "
"file name restrictions."
msgstr ""
"Główny katalog magazynu podręcznego powinien być położony na systemie plików "
"nieposiadającym ograniczeń w nazwach plików."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged or is set to the default of /var/cache/apt-cacher-ng."
msgstr ""
"Jeśli pozostawi się to pole puste, wartość z bieżącej konfiguracji nie "
"zmieni się lub pozostanie wartością domyślną, czyli /var/cache/apt-cacher-ng."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Proxy to use for downloads:"
msgstr "Serwer pośredniczący do pobierań:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Please specify the proxy server to use for downloads."
msgstr "Proszę podać serwer pośredniczący, który będzie używany do pobierań."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"Username and password for the proxy server can be included here following "
"the user:pass@host:port scheme. However, please check the documentation for "
"limitations."
msgstr ""
"Nazwę użytkownika i hasło serwera pośredniczącego można podać w postaci "
"uzytkownik:haslo@adres:port. Proszę sprawdzić dokumentację, aby zapoznać się "
"z istniejącymi ograniczeniami."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will not use any proxy server."
msgstr ""
"Jeśli pozostawi się to pole puste, to Apt-Cacher NG nie będzie używał "
"żadnych serwerów pośredniczących."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid "Allow HTTP tunnels through Apt-Cacher NG?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"Apt-Cacher NG can be configured to allow users to create HTTP tunnels, which "
"can be used to access remote servers that might otherwise be blocked by (for "
"instance) a firewall filtering HTTPS connections."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"This feature is usually disabled for security reasons; enable it only for "
"trusted LAN environments."
msgstr ""

Reply to: