[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: literówka i przecinkiOn Sun, Sep 01, 2013 at 10:44:10PM +0200, Krzysztof Ołowski wrote:
> Witam,
> zgłaszam niewielką literówkę (i brak kilku przecinków) na stronie
> http://www.debian.org/releases/stable/errata (w wersji
> polskojęzycznej).

Dzięki, poprawione. Do paru godzin powinno być widoczne.
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: