[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja pliku webwml/polish/events/index.wmlWitam

W załączniku aktualny plik webwml/polish/events/index.wml

Pozdrawiam
Mirosław Gabruś

#use wml::debian::template title="GÅ?ówne wydarzenia zwiÄ?zane z Debianem" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.44"

<p>Ta strona zawiera listÄ? wydarzeÅ? w których Debian byÅ?/jest/bÄ?dzie zaangażowany.</p>

<p>Jeżeli chciaÅ?byÅ? pomóc prezentowaÄ? Debiana na jakimkolwiek z poniżej
wymienionych wydarzeÅ?, wyÅ?lij maila do osoby wymienionej jako koordynator na stronie
konkretnego wydarzenia.</p>

<p>Jeżeli chciaÅ?byÅ? zaprosiÄ? Projekt Debiana na nowe wydarzenie lub
pomóc koordynowaÄ? obecnoÅ?Ä? Debiana na jakimkolwiek innym wydarzeniu,
wyÅ?lij maila w jÄ?zyku angielskim na adres &lt;<email "events@debian.org">&gt;.
</p>

<define-tag event_year>Wydarzenia w %d roku</define-tag>
<define-tag past_words>PrzeszÅ?e wydarzenia</define-tag>
<define-tag none_word>Żadne</define-tag>

#include "$(ENGLISHDIR)/events/index.include"

<h3>NadchodzÄ?ce wydarzenia w które Debian jest zaangażowany</h3>

<:= get_future_event_list(); :>

<p>Powyższa lista prawodpodobnie jest niekompletna i przestarzaÅ?a 
w stosunku do <a href="http://wiki.debian.org/DebianEvents";>
stron Wiki Debiana o wydarzeniach.</a>.</p>

<h3>Organizacja obecnoÅ?ci Debiana</h3>

<ul>
  <li> <a href="booth">Uruchomienie stoiska</a></li>
  <li> <a href="requirements">Wymagania dla stoiska</a></li>
  <li> <a href="checklist">Lista kontrolna</a> dla stoiska</li>
  <li> <a href="material">MateriaÅ?y i pamiÄ?tki</a> dla stoiska</li>
  <li> <a href="keysigning">Podpisywanie kluczami</a></li>
  <li> <a href="talks">Przemówienia</a></li>
  <li> <a href="speakers/">Mówcy</a> - czÅ?onkowie Debiana, którzy oferujÄ?
  przemówienia na temat Debiana i innych tematów zwiÄ?zanych z Wolnym
  Oprogramowaniem</li>
  <li> <a href="admin">Informacja</a> do events@debian.org</li>
</ul>

<h3>PrzeszÅ?e wydarzenia</h3>

<p>Tegoroczne wydarzenia, które już siÄ? odbyÅ?y, oraz wydarzenia z poprzednich
lat można zobaczyÄ? na poniższych stronach:

<:= get_past_event_list(); :>
	
# Translated by Robert Matusewicz


Reply to: