[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja plikuWitam

W załączniku aktualny plik

webwml/polish/international/l10n/index.wml

Pozdrawiam
Mirosław Gabruś
#use wml::debian::template title="Centralna statystyka tÅ?umaczeÅ? Debiana"
#use wml::debian::translation-check translation="1.31"

<p>Ta strona pokazuje liczbÄ? pakietów Debiana, które zostaÅ?y przygotowane
do tÅ?umaczenia i ile z nich zostaÅ?o przetÅ?umaczonych.</p>

<p>Zwracamy uwagÄ?, że proces ten jest jedynie czÄ?Å?ciÄ? internacjonalizacji
(skÄ?d bierze siÄ? skrót <i>i18n</i>, bo w sÅ?owie internationalization pomiÄ?dzy
literami "i" i "n" jest 18 liter) i lokalizacji (czyli <i>l10n</i>). i18n
ustanawia strukturÄ? globalizacji, a l10n daje wycinek tej struktury odpowiedni
dla każdego jÄ?zyka i kraju. Jest to przyczyna, dla której zadania lokalizacji
zależÄ? od osiÄ?gniÄ?cia peÅ?nej internacjonalizacji. Np. internacjonalizacja
umożliwia zmianÄ? tekstu komunikatów, a lokalizacja oznacza przetÅ?umaczenie
tego komunikatu na poszczególne jÄ?zyki. JeÅ?li internacjonalizacja pozwala
na zmianÄ? formatu wyÅ?wietlania daty, można to zrobiÄ? w sposób, jaki jest
przyjÄ?ty w danym kraju. JeÅ?li internacjonalizacja pozwala na zmianÄ? kodowania
znaków, lokalizacja jest aktem tej zmiany, tak aby wyÅ?wietlaÄ? znaki
odpowiednio dla danego jÄ?zyka. Zauważmy, że wsparcie dla kodowania
znaków, czyli wielobajtowoÅ?Ä? (multibyte), podwójna dÅ?ugoÅ?Ä? (doublewidth),
Å?Ä?czenie (combining), dwukierunkowoÅ?Ä? (bi-direction) itp. jest warunkiem
wstÄ?pnym dla pozostaÅ?ych czÄ?Å?ci i18n i l10n, wÅ?Ä?czajÄ?c tÅ?umaczenie, dla
niektórych (gÅ?ównie pozaeuropejskich) jÄ?zyków.</p>

<p>l10n i i18n sÄ? powiÄ?zane, ale trudnoÅ?ci zwiÄ?zane z każdÄ? z nich sÄ?
diametralnie różne. Nie jest czymÅ? bardzo trudnym umożliwienie programowi
zmianÄ? wyÅ?wietlanego tekstu w oparciu o konfiguracjÄ? użytkownika, ale
wiele czasu trzeba poÅ?wiÄ?ciÄ? na tÅ?umaczenie komunikatów. Z drugiej
strony ustawienie strony kodowej jest trywialne, ale adaptacja kodu
w taki sposób, aby mógÅ? używaÄ? wielu sposobów kodowania znaków jest
<a href="$(HOME)/doc/devel-manuals#i18n"><em>naprawdÄ? trudnym</em></a>
problemem.</p>

<p>Tu można zobaczyÄ? statystyki lokalizacji dla Debiana:</p>

<ul>
 <li>Stan <q>l10n</q> w plikach PO, czyli na ile przetÅ?umaczone sÄ? pakiety:
 <ul>
  <li><a href="po/">lista jÄ?zyków</a></li>
  <li><a href="po/rank">ranking pomiÄ?dzy jÄ?zykami</a></li>
 </ul></li>
 <li>Stan <q>l10n</q> w szablonach Debconfa zarzÄ?dzanych za pomocÄ? gettext:
 <ul>
  <li><a href="po-debconf/">lista jÄ?zyków</a></li>
  <li><a href="po-debconf/rank">ranking pomiÄ?dzy jÄ?zykami</a></li>
  <li><a href="po-debconf/pot">pliki oryginalne</a></li>
 </ul></li>
 <li>Stan <q>l10n</q> dokumentacji w plikach PO zarzÄ?dzanych za pomocÄ? po4a:
 <ul>
  <li><a href="po4a/">lista jÄ?zyków</a></li>
  <li><a href="po4a/rank">ranking pomiÄ?dzy jÄ?zykami</a></li>
 </ul></li>
 <li><a href="http://ddtp.debian.net/";>Stan <q>l10n</q> opisów pakietów Debiana</a></li>
 <li><a href="$(HOME)/devel/website/stats/">statystyka stron www Debiana</a></li>
 <li><a href="http://d-i.debian.org/l10n-stats/translation-status.html";>strona
    statusu tÅ?umaczeÅ? dla Debian-Installer</a></li>
</ul>

Reply to: