[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aktualizacja pliku intro/why_debian.wml



On Wed, May 22, 2013 at 07:33:22PM +0200, Mirosław Gabruś wrote:
> W załączniku zaktualizowany plik intro/why_debian.wml

Wrzucone, dzięki!

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: