[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: błąd na stronie PL releases/squeeze

2013/5/6 Wojciech Siehień <woj.sie@gmail.com>
Cześć,

w polskiej wersji językowej strony http://www.debian.org/releases/squeeze/
znajduje się sformułowanie: Debian 7.0 został zastąpiony przez Debian
6.0 ("wheezy"),
zamiast Debian 6.0 został zastąpiony przez Debian 7.0 ("wheezy"),

Dzięki, poprawione.

--
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>              http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                                                            -- Unknown
Reply to: