[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

błąd na stronie PL releases/squeezeCześć,

w polskiej wersji językowej strony http://www.debian.org/releases/squeeze/
znajduje się sformułowanie: Debian 7.0 został zastąpiony przez Debian
6.0 ("wheezy"),
zamiast Debian 6.0 został zastąpiony przez Debian 7.0 ("wheezy"),

Pozdrowienia,
Wojtek


Reply to: