[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja tłumaczenia distrib/index.wmlWitam

W załączeniu zaktualizowane tłumaczenie pliku distrib/index.wml. Proszę kogoś z uprawnieniami do zapisu o przejrzenie i jeżeli wszystko jest ok to wrzucenie na serwer. Ponieważ to moje początki z tłumaczeniami, w razie zauważonych błędów proszę o wyrozumiałość :-).

Pozdrawiam
Mirek
#use wml::debian::template title="Jak zdobyÄ? Debiana"
#use wml::debian::translation-check translation="1.59"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"

# This is not exactly the same as the English sentence, but the best I can
# think of while being precise (free != unrestricted) and sane ("wolny" means
# "slow" in some contextx).
<p>Debian to <a href="../intro/free">wolna</a> dystrybucja dostÄ?pna w Internecie.
Możesz jÄ? pobraÄ? w caÅ?oÅ?ci z jednego z naszych
<a href="ftplist">serwerów lustrzanych</a>.
<a href="../releases/stable/installmanual">PodrÄ?cznik instalacji</a> zawiera
dokÅ?adne instrukcje.
</p>

<p>JeÅ?li chcesz zainstalowaÄ? Debiana, możesz:</p>

<div class="line">
 <div class="item col50">
  <h2><a href="netinst">PobraÄ? plik obrazu</a></h2>  
  <p>W zależnoÅ?ci od twojego poÅ?Ä?czenia internetowego, możesz pobraÄ?:</p>
  <ul>
   <li><a href="netinst"><strong>MaÅ?y plik obrazu</strong></a>:
	  może byÄ? pobrany szybko i powinien byÄ? nagrany na dysku wymiennym.
	  Aby z niego skorzystaÄ? potrzebujesz maszyny z poÅ?Ä?czeniem internetowym.
	<ul class="quicklist downlist">
	 <li><a title="Pobierz instalator dla 64-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
	     href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">ISO 
	     netinst dla 64-bitowego PC</a></li>
	 <li><a title="Pobierz instalator dla zwykÅ?ego 32-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
		 href="<stable-images-url/>/i386/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-i386-netinst.iso">ISO 
		 netinst dla 32-bitowego PC</a></li>
	</ul>
   </li>
   <li>WiÄ?kszy <a href="../CD/"><strong>kompletny plik obrazu
	</strong></a>: zawiera wiÄ?cej pakietów, uÅ?atwiajÄ?c instalacjÄ? na maszynie 
	bez poÅ?Ä?czenia internetowego.
	<ul class="quicklist downlist">
	 <li><a title="Pobierz torrenty DVD dla 64-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
	     href="<stable-images-url/>/amd64/bt-dvd/">torrenty dla 64-bitowego PC (DVD)</a></li>
	 <li><a title="Pobierz torrenty DVD dla zwykÅ?ego 32-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
		 href="<stable-images-url/>/i386/bt-dvd/">torrenty dla 32-bitowego PC (DVD)</a></li>
	 <li><a title="Pobierz torrenty CD dla 64-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
	     href="<stable-images-url/>/amd64/bt-cd/">torrenty dla 64-bitowego PC (CD)</a></li>
	 <li><a title="Pobierz torrenty DVD dla zwykÅ?ego 32-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
		 href="<stable-images-url/>/i386/bt-cd/">torrenty dla 32-bitowego PC (CD)</a></li>
	</ul>
   </li>
  </ul>
 </div>
 <div class="item col50 lastcol">
  <h2><a href="../CD/live/">WypróbowaÄ? <q>Debian live</q> przed zainstalowaniem</a></h2>
  <p>
   Możesz wypróbowaÄ? Debiana uruchamiajÄ?c system <q>live</q> z pÅ?yty CD, DVD
   lub napÄ?du USB, bez instalowania żadnych plików w komputerze. JeÅ?li siÄ?
   zdecydujesz, możesz uruchomiÄ? zawarty instalator.    
   ZakÅ?adajÄ?c, że odpowiada tobie rozmiar obrazu, jÄ?zyk oraz wybór pakietów,
   ta metoda może byÄ? odpowiednia dla ciebie.
   Możesz przeczytaÄ? wiÄ?cej <a href="../CD/live#choose_live">informacji na temat
   tej metody</a> aby podjÄ?c decyzjÄ?.  
  </p>
  <ul class="quicklist downlist">
   <li><a title="Pobierz torrenty live dla 64-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
	   href="<live-images-url/>/amd64/bt-hybrid/">torrenty live dla 64-bitowego PC</a></li>
   <li><a title="Pobierz torrenty live dla zwykÅ?ego 32-bitowego PC z procesorem Intel lub AMD"
	   href="<live-images-url/>/i386/bt-hybrid/">torrenty live dla 32-bitowego PC</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<div class="line">
 <div class="item col50">
  <h2><a href="../CD/vendors/">KupiÄ? zestaw pÅ?yt CD lub DVD od jednego z
   dystrybutorów pÅ?yt z Debianem</a></h2>

  <p>Wielu z dystrybutorów sprzedaje zestawy w cenie od kilkunastu do
  kilkudziesiÄ?ciu zÅ?otych plus koszty
  wysyÅ?ki (informacje na temat tego, czy dany dystrybutor sprzedaje pÅ?yty
  za granicÄ? można uzyskaÄ? na podanej stronie).<br>
  PÅ?yty z dystrybucjÄ? sÄ? doÅ?Ä?czone także do niektórych <a
  href="../doc/books">ksiÄ?żek na temat Debiana</a>.</p>

  <p>Oto podstawowe zalety zestawu pÅ?yt:</p>

  <ul>
   <li>Instalacja z pÅ?yt jest Å?atwiejsza.</li>
   <li>Można zainstalowaÄ? z nich system na maszynach nie
	podÅ?Ä?czonych do internetu.</li>
   <li>Można zainstalowaÄ? Debiana na dowolnej liczbie maszyn bez potrzeby
	 pobierania pakietów z internetu.</li>
   <li>PÅ?yta CD może przydaÄ? siÄ? do ratowania systemu w razie jego
	uszkodzenia.</li>
  </ul>
 </div>
 <div class="item col50 lastcol">
  <h2><a href="pre-installed">KupiÄ? komputer z preinstalowanym
    Debianem</a></h2>
  <p>Takie rozwiÄ?zanie ma szereg zalet:</p>
  <ul>
   <li>Nie musisz instalowaÄ? Debiana.</li>
   <li>Instalacja jest wstÄ?pnie skonfigurowana, tak by pasowaÅ?a do sprzÄ?tu.</li>
   <li>Sprzedawca może oferowaÄ? pomoc technicznÄ?.</li>
  </ul>
 </div>
</div>

Reply to: