[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Call for translations: Squeeze release announcementOn Tue, Feb 08, 2011 at 02:30:01PM +0100, Paweł Sadkowski wrote:
> 2011/2/8 Paweł Sadkowski <azhag.debian@gmail.com>:
> > Od razu przetłumaczyłem drugiego niusa niedzielnego:
> > http://www.debian.org/News/2011/20110205b
> >
> > Tu prośba do kogoś, kto ma już dostęp do CVS (naprawdę używają jeszcze
> > CVS?) witryny, aby poprawił stylistycznego babola (naprawdę nie wiem
> > jak to się stało, że tego nie zauważyłem wcześniej):
> >
> >> Kalle Söderman, który jest jedną z osób, które stoją za zmianą.
> >
> > zamienić na:
> >
> >> Kalle Söderman, jedna z osób, które stoją za zmianą.
> 
> Oraz dodać
> 
> > <h2>Kontakt</h2>
> 
> przed "Więcej informacji dostępnych jest na stronie...". Ależ fuszerkę
> odwaliłem...

Gotowe.

Co do dostępu do edycji stron zobacz
http://www.debian.org/devel/website/

CVS jest używany, bo jest z CVS-owym systemem numerowania wersji plików
dość ściśle związany system sprawdzania aktualności tłumaczeń. Jestem
pewien że wiele osób na CVS pomstuje (łącznie ze mną) ale nie wiem czy
ktoś ma pomysł jak to rozwiązać.

pozdrawiam,
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: