[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Call for translations: Squeeze release announcementCześć,

On Thu, Feb 3, 2011 at 11:33 AM, Alexander Reichle-Schmehl
<tolimar@debian.org> wrote:
> Hi!
>
> We finalized the content of the announcement for the upcoming squeeze
> release, and while the actual text is currently being reviewed by the
> -l10n-english team, I think it's ready for you to start translations of
> it.

czy ktoś planuje tłumaczyć ogłoszenie o wydaniu Squeeze? Jeśli nie,
mogę się podjąć tego zadania (w sumie na potrzeby własne zacząłem
powoli tłumaczyć/opracowywać tę wiadomość).


Reply to: