[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Literówka.On Sun, Feb 06, 2011 at 11:34:55PM +0100, Artur R. Czechowski wrote:
> Panowie,
> Poproszę kogoś z dostępem do repo tłumaczeń o poprawkę:
> http://www.debian.org/volatile/
> W jednym miejscu widnieje słowo "arhiwum".

Mea culpa. Dzięki za zgłoszenie.
Poprawione, powinno być na stronie za parę godzin.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: