[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

caudium 3:1.4.12-12.1: Please update debconf PO translation for the package caudiumHi,

A l10n NMU will happen on caudium pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, September 26, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2:1.3.15-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grendel@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-16 10:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-16 10:56+0200\n"
"Last-Translator: Marek Habersack <grendel@debian.org>\n"
"Language-Team: grendel@caudium.net\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Config interface port:"
msgstr "Hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Specify the port on which Caudium will provide its configuration interface. "
"You can access the interface using any form capable web browser (like "
"Mozilla, Lynx, Links or Galeon)"
msgstr ""
"Podaj port, na którym serwer udostępni swój interfejs konfiguracyjny. "
"Interfejs jest osiągalny przez wpisanie adresu w dowolnej przeglądarce WWW, "
"która obsługuje formularze (np. Mozilla, Lynx, Links czy Galeon)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Server port:"
msgstr "Port serwera:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Caudium is currently configured to listen on port '${portno}' of every "
"interface in your machine. You can however specify a different port here if "
"there's such need."
msgstr ""
"Caudium jest w tej chwili skonfigurowany by oczekiwać na połączenia na "
"porcie '${portno}' każdego interfejsu w twoim komputerze. Możesz jednakże "
"podać inny numer portu poniżej, jeśli istnieje taka potrzeba."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "threads, debug, once, profile, fd-debug, keep-alive"
msgstr "threads, debug, once, profile, fd-debug, keep-alive"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Startup options:"
msgstr "Opcje startu:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"You can select zero or more options from:\n"
" 'threads' - use threads (if available)\n"
" 'debug' - output debugging information while running\n"
" 'once' - run in foreground\n"
" 'profile' - store profiling information\n"
" 'fd-debug' - debug file descriptor usage\n"
" 'keep-alive' - keep connections alive with HTTP/1.1"
msgstr ""
"Możesz wybrac zero lub więcej opcji z poniższego zestawu:\\n\n"
" 'threads' - używaj wątkAów (jeśli dostępne w systemie)\\n\n"
" 'debug' - wysyłaj komunikaty śledzenia podczas działania programu\\n\n"
" 'once' - uruchom program w jednej kopii bez przechodzenia w tryb demona\\n\n"
" 'profile' - zachowaj informacje o profilowaniu\\n\n"
" 'fd-debug' - śledź użytkowanie deskryptorów plików\\n\n"
" 'keep-alive' - podtrzymuj połączenie gdy używany jest protokAół HTTP v1.1"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Tune for maximum performance settings?"
msgstr "Ustawić parametry najwyższej wydajności?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you select this option the Caudium default configuration will be tweaked "
"by turning off certain features that can severely slow your server down. The "
"features turned off are:\n"
" - extra Roxen compatibility\n"
" - module level security\n"
" - the support database\n"
" - DNS lookups\n"
" - URL modules"
msgstr ""
"Jeśli wybrałeś tę opcję, domyślna konfiguracja Caudium zostanie "
"zmodyfikowana przez wyłączenie pewnych właściwości które mogą spowalniać "
"twój serwer. Właściwości, które zostaną wyłączone to:\\n\n"
" - dodatkowa zgodność z Roxen'em\\n\n"
" - bezpieczeństwo na poziomie modułów\\n\n"
" - baza danych o właściwościach klienta\\n\n"
" - zapytania DNS\\n\n"
" - moduły typu URL"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "If you use any of the above features DO NOT turn this option on!"
msgstr ""
"Jeśli używasz którejolwiek z powyższych właściwosci, NIE WŁĄCZAJ tej opcji!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Cannot bind to port"
msgstr "Nie można otworzyć portu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The port you have specified for the Caudium configuration interface is "
"unavailable. Please specify another port number - Caudium cannot function "
"properly without binding its configuration interface to a port on your "
"system."
msgstr ""
"Port podany dla interfejsu konfiguracyjnego jest nieosiągalny. Proszę podać "
"inny numer portu - Caudium nie może funkcjonować prawidłowo bez podłączenia "
"interfejsu konfiguracyjnego do portu w twoim systemie."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Caudium configuration"
msgstr "Konfiguracja Caudium"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"After your Caudium is installed and running, you should point your forms-"
"capable browser to http://localhost:${cfgport} to further configure Caudium "
"using its web-based configuration interface. THIS IS VERY IMPORTANT since "
"that step involves creation of administrative login/password."
msgstr ""
"Po zainstalowaniu i uruchomieniu Caudium należy niezwłocznie otworzyć w "
"przeglądarce obsługującej formularze adres http://localhost:${cfgport}/ aby "
"dokończyć konfigurację serwera przy użyciu interfejsu konfiguracyjnego. JEST "
"TO NIEZMIERNIE WAŻNE gdyż ten krok zawiera tworzenie konta/hasła "
"administracyjnego."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"For more information about Caudium see the documents in the /usr/share/doc/"
"caudium directory and make sure to visit http://caudium.net/ and http://";
"caudium.org/"
msgstr ""
"By uzyskać więcej informacji o Caudium proszę przeczytać dokumenty w "
"katalogu /usr/share/doc/caudium i odwiedzić strony http://caudium.net/ oraz "
"http://caudium.org/";

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Configuration interface login:"
msgstr "Login do interfejsu konfiguracyjnego:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"This is the user login name for the configuration interface access. If you "
"don't specify anything here, anybody who will access the config interface "
"first will be able to set the login/password and manage your server. This is "
"probably not what you want. Please specify the login name below or accept "
"the default value."
msgstr ""
"Nazwa użytkownika wykorzystywana przy logowaniu się do interfejsu "
"konfiguracyjnego. Jeśli nie podasz niczego w polu poniżej każda osoba, która "
"otworzy stronę interfejsu konfiguracyjnego jako pierwsza, będzie mogła "
"ustawić login/hasło i przejąć kontrolę nad zarządzaniem serwerem. "
"Prawdopodobnie nie jest to twoim zamiarem. Proszę podać login w polu "
"poniżej, lub zaakceptować domyślną wartość."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Configuration interface password:"
msgstr "Hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This is the password used to access the configuration interface. The default "
"value for it is 'password' - it is HIGHLY RECOMMENDED to change the default "
"below!"
msgstr ""
"Hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego. Domyślną wartością hasła jest "
"'password' - ZALECA się zmianę domyślnej wartości!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Confirm the configuration interface password:"
msgstr "Potwierdź hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please type in the configuration interface password again for confirmation."
msgstr "Proszę ponownie wpisać hasło interfejsu konfiguracyjnego."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Configuration interface password mismatch"
msgstr "Hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The passwords you have typed don't match. Please type again and keep in mind "
"that the passwords are case-sensitive."
msgstr ""
"Wpisane hasła nie pasują do siebie. Proszę wpisać je jeszcze raz i pamiętać, "
"że ważna jest wielkość liter."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Configuration interface password reset"
msgstr "Hasło dostępu do interfejsu konfiguracyjnego."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The password has been reset to 'password'. You cannot have an empty "
"password for the configuration interface. Please change the default password "
"as soon as Caudium has finished installing. You can do it by logging in to "
"the configuration interface accessible under the URL given below:"
msgstr ""
"Hasło zostało ustawione na wartość 'password'. Nie można mieć pustego hasła "
"do interfejsu konfiguracyjnego. Proszę zmienić domyślne hasło jak tylko "
"Caudium zostanie zainstalowane. Można tego dokonać przez zalogowanie się do "
"interfejsu konfiguracyjnego dostępnego pod adresem podanym poniżej:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "http://localhost:${cfgport}";
msgstr ""

#~ msgid "On what port should the config interface be?"
#~ msgstr "Numer portu interfejsu konfiguracyjnego?"

#~ msgid "What port should the server listen on?"
#~ msgstr "Na którym porcie serwer ma nasłuchiwać?"

#~ msgid "Select options that should be used on startup"
#~ msgstr "Wybierz opcje startowe serwera"

#~ msgid "Use the experimental HTTP protocol module?"
#~ msgstr "Czy używać experymentalnego modułu HTTP?"

#~ msgid ""
#~ "Caudium comes with an experimental HTTP module that is faster than the "
#~ "original one. The code is still Work-In-Progress, so you might experience "
#~ "problems running it. It is NOT recommended to run this code on a "
#~ "production server. If, however, you want to test its functionality, turn "
#~ "this option on."
#~ msgstr ""
#~ "Caudium zawiera eksperymentalny moduł HTTP, który jest znacznie szybszy "
#~ "od standardowego. Kod ten, jednakże, jest jeszcze w fazie testowania, tak "
#~ "więc mogą wystąpić niewielkie problemy przy jego używaniu. Nie zaleca się "
#~ "używania tego modułu na \"żywym\" serwerze. Jeśli, jednakże, chcesz "
#~ "przetestowac ten moduł odpowiedz TAK na powyższe pytanie."

Reply to: