[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Szablony debconfa - spójność tłumaczeńWitam!

W dniu 17 maja 2008 21:16 użytkownik Marcin Owsiany
<porridge@debian.org> napisał:
> Cześć,
>
> Przy aktualizacji tłumaczenia szablonów exim4 pomyślałem sobie, że warto
> byłoby mieć jakieś wytyczne tłumaczenia często pojawiających się zwrotów
> typu:
> - podaj
> - wprowadź
> - wybierz
> - określ
> - wpisz
>
> ... tak mi się przypomniało z czasów GNOME-PL:
> http://wiki.aviary.pl/GNOME:S%C5%82ownik
> patrz na przykład tłumaczenie słowa "Enter"
>
> Czy przesadzam, i nie warto sobie głowy zawracać?

Ja zwykle wychodzę z założenia, że tłumacz powinien mieć jakąś swobodę
w doborze słownictwa. Często zależy ono od kontekstu, albo po prostu z
faktu, że nie powinno się powtarzać w kółko tego samego słowa. Czasami
jest warto ujednolicić, żeby nie zaskakiwać czytelnika zbytnimi
"wodotryskami", które mogą wprawiać w konfuzję (w każdym zdaniu nowe
słowo na to samo w gruncie rzeczy...). Ale tak naprawdę, to wiem to,
dopiero kiedy drugi raz czytam, to co przetłumaczyłem...

Pozdrawiam
Wojtek Zaręba

>
> --
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
> GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

Reply to: