[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Szablony debconfa - spójność tłumaczeńCześć,

Przy aktualizacji tłumaczenia szablonów exim4 pomyślałem sobie, że warto
byłoby mieć jakieś wytyczne tłumaczenia często pojawiających się zwrotów
typu:
 - podaj
 - wprowadź
 - wybierz
 - określ
 - wpisz

... tak mi się przypomniało z czasów GNOME-PL:
http://wiki.aviary.pl/GNOME:S%C5%82ownik
patrz na przykład tłumaczenie słowa "Enter"

Czy przesadzam, i nie warto sobie głowy zawracać?

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: