[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 14 translations missingJoey Schulze wrote:
>   msgid "The key with ID %s could not be imported."

Witam,

Dodałem tłumaczenie do tego i poprawiłem kilka innych.

Uzasadnienie:

Klucz nie "wygasa", co najwyżej jego data ważności może wygasnąć.
Najkrócej mówiąc, po prostu "traci ważność".

Jedyne do czego mam wątpliwości to "unknown expiration", przetłumaczyłem
to jako "nieznana data ważności", bo "nieznana ważność" brzmi dziwnie;
"nieznane wygaszanie" jest natomiast nie do przyjęcia.

Wysłałem już tłumaczenie Joey'owi, chciałem jednak zapytać, czy macie
jakieś zastrzeżenia co do moich zmian.

Pozdrawiam,
-- 
Rafał
# Polish translations for gui-apt-key package
# Polskie t�umaczenia dla pakietu gui-apt-key.
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gui-apt-key package.
# Jarek Kami� <jarek@vilo.eu.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-11 22:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-17 13:22+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Kami� <jarek@vilo.eu.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../GAK/GUI.pm:38
msgid "_Import File"
msgstr "_Importuj plik"

#: ../GAK/GUI.pm:43
msgid "_Update Keys"
msgstr "_Uaktualnij klucze"

#: ../GAK/GUI.pm:48
msgid "E_xit"
msgstr "Za_ko�

#: ../GAK/GUI.pm:65
msgid "_Properties..."
msgstr "_W�a�ciwo�ci..."

#: ../GAK/GUI.pm:70
msgid "_Delete"
msgstr "U_su�#: ../GAK/GUI.pm:84
msgid "_About"
msgstr "O progra_mie"

#: ../GAK/GUI.pm:99
msgid "_File"
msgstr "_Plik"

#: ../GAK/GUI.pm:104
msgid "_Key"
msgstr "_Klucz"

#: ../GAK/GUI.pm:109
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"

#: ../GAK/GUI.pm:128
#, perl-format
msgid "valid until %s"
msgstr "wa�ny do %s"

#: ../GAK/GUI.pm:130
msgid "no expiration"
msgstr "nie traci wa�no�ci"

#: ../GAK/GUI.pm:133
#, perl-format
msgid "expired %s"
msgstr "straci� wa�no��s"

#: ../GAK/GUI.pm:135
msgid "unknown expiration"
msgstr "nieznana data wa�no�ci"

#: ../GAK/GUI.pm:180
msgid "Select keyring file"
msgstr "Wybierz zbi�luczy"

#: ../GAK/GUI.pm:245 ../GAK/GUI.pm:501
msgid "APT Key Manager"
msgstr "Menad�er kluczy APT"

#: ../GAK/GUI.pm:341 ../GAK/GUI.pm:415 ../GAK/GUI.pm:471
msgid "Key ID"
msgstr "ID klucza"

#: ../GAK/GUI.pm:342 ../GAK/GUI.pm:481
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odcisk klucza:"

#: ../GAK/GUI.pm:344
#, fuzzy
#| msgid "Add key to the keyring"
msgid "Add this key to the keyring?"
msgstr "Doda�lucz do bazy?"

#: ../GAK/GUI.pm:358
#, perl-format
msgid "The key with ID %s could not be imported."
msgstr "Klucz z ID %s nie m�zosta�aimportowany."

#: ../GAK/GUI.pm:397
msgid "Keys"
msgstr "Klucze"

#: ../GAK/GUI.pm:401
msgid "Expiration"
msgstr "Data wa�no�ci"

#: ../GAK/GUI.pm:429
msgid "Add key to the keyring"
msgstr "Dodaj klucz do bazy"

#: ../GAK/GUI.pm:434
msgid "Update keys using the keyring package"
msgstr "Uaktualnij klucze u�ywaj�c pakietu z baz�"

#: ../GAK/GUI.pm:457
msgid "Key Details"
msgstr "Szczeg�klucza"

#: ../GAK/GUI.pm:458
#, perl-format
msgid "Details of 0x%s"
msgstr "Szczeg�0x%s"

#: ../GAK/GUI.pm:470
msgid "Owner"
msgstr "W�a�ciciel"

#: ../GAK/GUI.pm:473
#, perl-format
msgid "Key expired on %s"
msgstr "Klucz straci� wa�no��s"

#: ../GAK/GUI.pm:475
#, perl-format
msgid "Key valid until %s"
msgstr "Klucz wa�ny do %s"

#: ../GAK/GUI.pm:477
msgid "Full ID: "
msgstr "Pe�ne ID: "

#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Zamknij"

#~ msgid "  _Add  "
#~ msgstr "  _Dodaj  "

Reply to: