[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apt - tłumaczenieOn Tue, Mar 16, 2004 at 10:01:18AM +0100, Krzysztof Krzyżaniak wrote:
> 
> Jest:
> 
> W: Powinieneś/naś uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.
> 
> Zgrabniej by było:
> 
> W: Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.

Dzięki za zgłoszenie, poprawione. (Bug#238333)

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: