[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apt - tłumaczenieJest:

W: Powinieneś/naś uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.

Zgrabniej by było:

W: Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.

  eloy
-- 
-------e-l-o-y-----------e-l-o-y-@-t-r-a-n-s-i-l-v-a-n-i-a-.-e-u-.-o-r-g------

             jeżeli nam zabraknie sił  zostaną jeszcze morze i wiatrReply to: