[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apt - tłumaczeniePaweł Tęcza <ptecza@debianusers.pl> writes:

> eloy@kofeina.net (Krzysztof Krzyżaniak) writes:
>
>> Jest:
>>
>> W: Powinieneś/naś uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.
>
> Witam!
>
> Jakie tlumaczenie masz na mysli? Chyba nie chodzi o APT-HOWTO,
> bo nie znalazłem tam takiego zdania.

Pakietu apt.

W pliku pl.po znajduje się:

"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"

  eloy
-- 
-------e-l-o-y-----------e-l-o-y-@-t-r-a-n-s-i-l-v-a-n-i-a-.-e-u-.-o-r-g------

             jeżeli nam zabraknie sił  zostaną jeszcze morze i wiatrReply to: