[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ഡെബിയന്‍ ഇന്‍സ്റ്റോളറിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷ പുതുക്കാനായിരിയ്ക്കുന്നു2012, മാര്‍ച്ച് 7 3:33 pm നു, Praveen A <pravi.a@gmail.com> എഴുതി:
> എന്ന താളില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളുണ്ടു്. ലെവല്‍ 1 ലെ സബ്‌ലെവല്‍ 1 ഞാന്‍
> എടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

മുഴുവനാക്കി
http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/trunk/packages/po/sublevel1/ml.po?r1=67342&r2=67343

-- 
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍
You have to keep reminding your government that you don't get your
rights from them; you give them permission to rule, only so long as
they follow the rules: laws and constitution.

Reply to: