[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

arm fordításokSziasztok!

Elkészültem az arm doksi hiányzó részeinek lefordításával. A fordítás a 
legtöbb helyen még egy kicsit nyers. A diff-ben benne van néhány javítás is.

Nagy Zoltán
Index: install-methods.po
===================================================================
--- install-methods.po	(revision 45887)
+++ install-methods.po	(working copy)
@@ -110,49 +110,49 @@
 #: install-methods.xml:152
 #, no-c-format
 msgid "RiscPC Installation Files"
-msgstr ""
+msgstr "RiscPC Telepító Fájlok"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:153
 #, no-c-format
 msgid "The RiscPC installer is booted initially from RISC OS. All the necessary files are provided in one Zip archive, &rpc-install-kit;. Download this file onto the RISC OS machine, copy the <filename>linloader.!Boot</filename> components into place, and run <filename>!dInstall</filename>."
-msgstr ""
+msgstr "A RiscPC telepítÅ? a RISC OS alól indul. Az összes szükséges fájlt egyetlen Zip archivum tartalmazza: &rpc-install-kit;. Töltsd le ezt a fájlt a RISC OS-es gépedre, csomagold ki a <filename>linloader.!Boot</filename> into place és indítsd el a <filename>!dInstall</filename> fájlt."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:165
 #, no-c-format
 msgid "Netwinder Installation Files"
-msgstr ""
+msgstr "Netwinder TelepítÅ? fájlok"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:166
 #, no-c-format
 msgid "The easiest way to boot a Netwinder is over the network, using the supplied TFTP image &netwinder-boot-img;."
-msgstr ""
+msgstr "A Netwindert legegyszerűbben a hálózatról indítani el a helyettesítÅ? TFTP képfájl &netwinder-boot-img; használatával."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:175
 #, no-c-format
 msgid "CATS Installation Files"
-msgstr ""
+msgstr "CATS TelepítÅ? Fájlok"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:176
 #, no-c-format
 msgid "CATS can be booted either via the network or from CD-ROM. The kernel and initrd can be obtained from &cats-boot-img;."
-msgstr ""
+msgstr "A CATS indítható hálózatról és CD-ROM-ról is. A kernel és az initrd innen szerezhetÅ? be: &cats-boot-img;."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:185
 #, no-c-format
 msgid "NSLU2 Installation Files"
-msgstr ""
+msgstr "NSLU2 TelepítÅ? Fájlok"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:186
 #, no-c-format
 msgid "A firmware image is provided for the Linksys NSLU2 which will automatically boot <classname>debian-installer</classname>. This firmware image can be obtained from &nslu2-firmware-img;."
-msgstr ""
+msgstr "Egy firmware képfájl áll rendelkezésre, mely automatikusan elindítja a <classname>debian-installer</classname>-t. A képfájl innen szerezhetjük be: &nslu2-firmware-img;."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:232
@@ -881,19 +881,20 @@
 #: install-methods.xml:1158
 #, no-c-format
 msgid "Setting up RARP server"
-msgstr ""
+msgstr "A RARP szerver beállítása"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:1159
 #, no-c-format
 msgid "To set up RARP, you need to know the Ethernet address (a.k.a. the MAC address) of the client computers to be installed. If you don't know this information, you can <phrase arch=\"sparc\"> pick it off the initial OpenPROM boot messages, use the OpenBoot <userinput>.enet-addr</userinput> command, or </phrase> boot into <quote>Rescue</quote> mode (e.g., from the rescue floppy) and use the command <userinput>/sbin/ifconfig eth0</userinput>."
-msgstr ""
+msgstr "A RARP beállításához tudnod kell a telepíteni kívánt kliensgép Ethernet címét (közismertebben MAC cím). Ha nem áll rendelkezésedre ezen információ, akkor<phrase arch=\"sparc\">kiszedheted a OpenPROM indító kezdeti üzeneteibÅ?l az OpenBoot <userinput>.enet-addr</userinput> parancsával vagy</phrase>a gépet <quote>Rescue</quote> módban indítva (pl. a rescue flopi lemezzel) használhatod az <userinput>/sbin/ifconfig</userinput> eth0 parancsot."
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:1171
 #, no-c-format
 msgid "On a RARP server system using a Linux 2.4 or 2.6 kernel, or Solaris/SunOS, you use the <command>rarpd</command> program. You need to ensure that the Ethernet hardware address for the client is listed in the <quote>ethers</quote> database (either in the <filename>/etc/ethers</filename> file, or via NIS/NIS+) and in the <quote>hosts</quote> database. Then you need to start the RARP daemon. Issue the command (as root): <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput> on most Linux systems and SunOS 5 (Solaris 2), <userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> on some other Linux systems, or <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> in SunOS 4 (Solaris 1)."
-msgstr ""
+msgstr "A Linux 2.4 vagy 2.6 kernelt vagy Solaris/SunOS-t használó RARP szervereken az
+<command>rarpd</command> programot használod. GyÅ?zÅ?dj meg róla, hogy a kliensgép szerepel az <quote>ethers</quote> adatbáizsban (az <filename>/etc/ethers</filename> fájlban vagy a NIS/NIS+-en keresztül) és a <quote>hosts</quote> adatbázisban. Ezután indítsd el a RARP daemon-t. Ad ki a következÅ? parancsok egyikét (root-ként): <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput> a legtöbb Linux rendszeren és SunOS 5-ön (Solaris 2), <userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> néhány másik Linux rendszeren, vagy <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> a SunOS 4-en (Solaris 1)."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:1193
Index: preseed.po
===================================================================
--- preseed.po	(revision 45887)
+++ preseed.po	(working copy)
@@ -388,7 +388,7 @@
 "auto url=<replaceable>example.com</replaceable> classes=<replaceable>class_A;class_B</replaceable>\n"
 "</screen></informalexample> The classes could for example denote the type of system to be installed, or the localization to be used."
 msgstr ""
-"Az utl megadásán túl, megadhatsz beállításokat, melyek nem hatnak közvetlenül a &d-i; viselkedésére, de átadhatók szkripteknek a <literal>preseed/run</literal> használatával a betöltött elÅ?író fájlban. Jelenleg, ennek egyetlen példája az <literal>auto-install/classes</literal>, melyre egy álnév a <literal>classes</literal>. Példa:<informalexample><screen>\n"
+"Az url megadásán túl, megadhatsz beállításokat, melyek nem hatnak közvetlenül a &d-i; viselkedésére, de átadhatók szkripteknek a <literal>preseed/run</literal> használatával a betöltött elÅ?író fájlban. Jelenleg, ennek egyetlen példája az <literal>auto-install/classes</literal>, melyre egy álnév a <literal>classes</literal>. Példa:<informalexample><screen>\n"
 "auto url=<replaceable>example.com</replaceable> classes=<replaceable>class_A;class_B</replaceable>\n"
 "</screen></informalexample> Az osztályok például leírhatják a telepítendÅ? rendszer típusát vagy a helyi beállítást."
 
Index: hardware.po
===================================================================
--- hardware.po	(revision 45887)
+++ hardware.po	(working copy)
@@ -3334,7 +3334,7 @@
 #: hardware.xml:2498
 #, no-c-format
 msgid "On &arch-title;, most built-in Ethernet devices are supported and modules for additional PCI and USB devices are provided. The major exception is the IXP4xx platform (featuring devices such as the Linksys NSLU2) which needs a proprietary microcode for the operation of its built-in Ethernet device. Unofficial images for Linksys NSLU2 with this proprietary microcode can be obtained from the <ulink url=\"&url-slug-firmware;\">Slug-Firmware site</ulink>."
-msgstr "Az &arch-title;-on a legtöbb beépített Ethernet eszköz támogatott és a további PCI valamint USB eszközökhöz is vannak modulok. A nagy kivétel az IXP4xx platform (olyan eszközökben jut szerephez mint amilyen a Linksys NSLU2 is), itt egy tulajdonkorlátos mikrokód kell a beépített Ethernet eszköz működéséhez. A Linksys NSLU2 eszközhöz nem hivatalos képfájlok itt: <ulink url=\"&url-slug-firmware;\">Slug-Firmware oldal</ulink>."
+msgstr "Az &arch-title;-on a legtöbb beépített Ethernet eszköz támogatott és a további PCI valamint USB eszközökhöz is vannak modulok. A nagy kivétel az IXP4xx platform (olyan eszközökben jut szerephez mint amilyen a Linksys NSLU2 is), itt egy tulajdonkorlátos mikrokód kell a beépített Ethernet eszköz működéséhez. A <ulink url=\"&url-slug-firmware;\">Slug-Firmware oldaláról</ulink> letölthetÅ?ek nem hivatalos képfájlok, melyek taratlmazzák ezt a mikrokódot.
 
 #. Tag: para
 #: hardware.xml:2508
Index: boot-installer.po
===================================================================
--- boot-installer.po	(revision 45887)
+++ boot-installer.po	(working copy)
@@ -598,7 +598,7 @@
 #: boot-installer.xml:485
 #, no-c-format
 msgid "You need NeTTrom 2.2.1 or later to boot the installation system, and version 2.3.3 is recommended. Unfortunately, firmware files are currently not available for download because of license issues. If this situation changes, you may find new images at <ulink url=\"http//www.netwinder.org/\"></ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "A telepítÅ? rendszer indításához a NeTTrom 2.2.1-es vagy újabb verziójára van szükséged és a 2.3.3-as használatala javasolt. Sajnos jelenleg licencproblémák miatt nem lehet firmware fájlokat letölteni. Ha ez a helyzet megváltozik, akkor a képfájlokat a <ulink url=\"http//www.netwinder.org/\"></ulink> címen fogod megtalálni."
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:493
@@ -625,7 +625,27 @@
 "</screen></informalexample> You can use the <command>printenv</command> command to review your environment settings. After you have verified that the settings are correct, you can load the image: <informalexample><screen>\n"
 "  NeTTrom command-&gt; boot\n"
 "</screen></informalexample> In case you run into any problems, a <ulink url=\"http://www.netwinder.org/howto/Firmware-HOWTO.html\";>detailed HOWTO</ulink> is available."
-msgstr ""
+msgstr "A Netwinder indításakor a visszaszámlálásnál meg kell szakítanod az indulási folyamatot. Ezzel lehetÅ?vé válik számos firmware beállítás megadása ami szükséges a telepítÅ? indításához. MindenekelÅ?tt kezd az alapértelmezett beállítások betöltésével<informalexample><screen>"
+"  NeTTrom command-&gt; load-defaults\n"
+"</screen></informalexample> Továbbá konfigurálnod kell a hálózatot. Statikus cím esetén: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv netconfig_eth0 flash\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv eth0_ip 192.168.0.10/24\n"
+"</screen></informalexample> ahol a 24 a hálózati maszk 1-es bitjeinek a számats in the. Dinamikus cím esetén: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv netconfig_eth0 dhcp\n"
+"</screen></informalexample> Ha a TFTP szervered nem a helyi hálózaton van, akkor lehet, hogy még a <userinput>route1</userinput> beállításokat is meg kell adnod. Ezeket a beállításokat követve meg kell határoznod a TFTP szervert és a képfájl helyét. Ezután a beállításokat elmentheted a flash memóriába. <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv kerntftpserver 192.168.0.1\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv kerntftpfile boot.img\n"
+"  NeTTrom command-&gt; save-all\n"
+"</screen></informalexample> Most meg kell mondanod a firmware-nek, hogy a TFTP képfájlból indítsa a rendszert: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv kernconfig tftp\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv rootdev /dev/ram\n"
+"</screen></informalexample> Ha soros konzolt használsz a Netwinder telepítéséhez, akkor a következÅ? beállításokat is meg kell adnod: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200\n"
+"</screen></informalexample> Vagy billentyűzet és monitor használata esetén ezeket: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; setenv cmdappend root=/dev/ram\n"
+"</screen></informalexample> A környezeti beállítások ellenÅ?rzéséhez a <command>printenv</command> parancsot használhatod. A beállítások helyességének ellenÅ?rzése után betöltheted a képfájlt: <informalexample><screen>\n"
+"  NeTTrom command-&gt; boot\n"
+"</screen></informalexample> ElérhetÅ? egy <ulink url=\"http://www.netwinder.org/howto/Firmware-HOWTO.html\";>részletes HOGYAN</ulink> arra az esetre, ha problémába ütköznél."
 
 #. Tag: title
 #: boot-installer.xml:545
@@ -637,7 +657,7 @@
 #: boot-installer.xml:546
 #, no-c-format
 msgid "On CATS machines, use <command>boot de0:</command> or similar at the Cyclone prompt."
-msgstr ""
+msgstr "A CATS gépek Cyclone készenléti jelénél add ki a <command>boot de0:</command> (vagy hasonló) parancsot"
 
 #. Tag: title
 #: boot-installer.xml:556
@@ -705,13 +725,13 @@
 #: boot-installer.xml:611
 #, no-c-format
 msgid "There is an increasing number of consumer devices that directly boot from a flash chip on the device. The installer can be written to flash so it will automatically start when you reboot your machines."
-msgstr ""
+msgstr "Egyre több olyan fogyasztói termék van, amely közvetlenül az eszköz flash chipjérÅ?l indul. A telepítÅ? a flash chipbe írható, így a készülék újraindítása után automatikusan el fog indulni."
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:617
 #, no-c-format
 msgid "In many cases, changing the firmware of an embedded device voids your warranty. Sometimes you are also not able to recover your device if there are problems during the flashing process. Therefore, please take care and follow the steps precisely."
-msgstr ""
+msgstr "Gyakori, hogy egy beágyazott rendszer firmware-jének a megváltoztatása a garancia elvesztésével jár. ElÅ?fordulhat, hogy nincs lehetÅ?ség az eszköz helyreállítására, ha a flash írása során hiba lépett fel. Ezért légy figyelmes és pontosan kövesd a leírást."
 
 #. Tag: title
 #: boot-installer.xml:628
@@ -741,7 +761,7 @@
 #: boot-installer.xml:647
 #, no-c-format
 msgid "Via the network using Linux/Unix"
-msgstr "Hálózaton Linux/Unix használatával"
+msgstr "Hálózaton Linuxos/Unixos gép használatával"
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:648
@@ -759,7 +779,7 @@
 #: boot-installer.xml:709
 #, no-c-format
 msgid "Via the network using Windows"
-msgstr "Hálózaton Windowsos gépnél"
+msgstr "Hálózaton Windowsos gép használatával"
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:710

Reply to: