[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Updated translations for Index and Social Contract pagesΚαλημέρα σε όλους,

Επισυνάπτω τις μεταφράσεις της Αρχικής σελίδας του Debian και του
Κοινωνικού Συμβολαίου, ενημερωμένες στην τελευταία αγγλική έκδοση.

Και στα δύο κείμενα:
-- έκανα sync με τις αγγλικές σελίδες και κάποιες παρεμβάσεις στο
προηγούμενο μεταφρασμένο κείμενο.
-- ενημέρωσα την έκδοση στo #use ... translation-chec και κράτησα το
πεδίο maintainer ίδιο με το αρχικό γιατί δεν ξέρω πως χρησιμοποιείται.

Για το κοινωνικό συμβόλαιο χρησιμοποίησα τη σελίδα που ήταν στο Attic
(όπως μου την υπέδειξε το copypage.pl), την οποία μετέτρεψα με 

iconv -f ISO_8859-7 -t UTF-8 ...

Δίνω απευθείας τα .wml αρχεία, αλλά και διαφορές (unified diff και wdiff
output) - μέσα στο συμπιεσμένο .tar.bz2 αρχείο.

Ωστόσο στην περίπτωση του κοινωνικού συμβολαίου, οι διαφορές δεν θα
είναι πολύ χρήσιμες, γιατί παράλληλα έκανα και αλλαγές στα html tags,
ώστε να είναι xhtml-συμβατά, οπότε πρακτικά όλο το κείμενο εμφανίζεται
στις διαφορές (εδώ η wdiff διαφορά ίσως να είναι πιο χρήσιμη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σελίδες δημιουργούνται χωρίς προβλήματα όταν δίνω την
εντολή 'make'. Ωστόσο, επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμη κάποια
εργαλεία ελέγχου (π.χ. ορθογράφο, tidy, κλπ.) κι επειδή ακόμη
εξοικειώνομαι με τη wml, τη δομή του καταλόγου webwml και γενικά το
toolchain, είναι πιθανό να περιέχουν κάποια λάθη.

Θα κάνω τους σχετικούς ελέγχους στις επόμενες μέρες και θα ενημερώσω για
το αποτέλεσμα. Ωστόσο θεώρησα καλό να στείλω τις μεταφράσεις τώρα για να
έχετε και σεις χρόνο να τις δείτε.

Οποιαδήποτε σχόλια δεκτά.

Φιλικά
Γιώργος Ζαρκάδας

ΥΓ: Αν υπάρχει κάπου μια λίστα με σελίδες όπου κάποιος έχει ξεκινήσει
μετάφραση, παρακαλώ υποδείξτε τη διεύθυνσή της, για να μην υπάρχει ο
κίνδυνος επικάλυψης.
#use wml::debian::mainpage title="Το διεθνές λειτουργικό σύστημα"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.88" maintainer="George Papamichelakis"


<if-stable-release release="squeeze">
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Μεταφορτώστε το Debian <current_release_short><em>(32/64-bit PC δικτυακός εγκαταστάτης)</em></a> </span>
</if-stable-release>

<div id="splash">
    <h1>Debian GNU/Linux</h1>
</div>

<div id="intro">
<p>Το <a href="http://www.debian.org/";>Debian</a> είναι ένα
<a href="intro/free">ελεύθερο</a> λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) για τον υπολογιστή
σας. Το λειτουργικό σύστημα είναι μια συλλογή από τα απαραίτητα προγράμματα
και βοηθήματα που απαιτεί ο υπολογιστής σας για να λειτουργήσει. Το Debian 
χρησιμοποιεί τον πυρήνα του <a href="http://www.kernel.org/";>Linux</a>
(την "βάση" δηλαδή ενός λειτουργικού συστήματος), ενώ τα περισσότερα από τα 
βασικά προγράμματα του ΛΣ προέρχονται από το <a href="http://www.gnu.org/";>Έργο
GNU</a>· απ' όπου και το όνομα GNU/Linux.</p>

<p>Το Debian GNU/Linux είναι όμως κάτι περισσότερο από ένα ακόμα ΛΣ: περιέχει
περισσότερα από <packages_in_stable> <a href="distrib/packages">πακέτα</a>
προγραμμάτων, μεταγλωττισμένο λογισμικό συσκευασμένο σε βολική μορφή για την
εύκολη εγκατάσταση στο μηχάνημά σας. <a href="intro/about">Διαβάστε 
περισσότερα...</a></p>
</div>

<hometoc/>

<p class="infobar">H <a href="releases/stable/">τελευταία έκδοση του Debian</a>
είναι η <current_release_short>. Η τελευταία ανανέωση σε αυτή την έκδοση έγινε
στις <current_release_date>. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
<a href="releases/">διαθέσιμες εκδόσεις του Debian</a>.</p>
<h2>Πρώτα βήματα</h2>
<ul>
 <li>Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Debian, μπορείτε εύκολα να <a 
 href="distrib/">προμηθευτείτε ένα αντίγραφο</a> κι έπειτα να ακολουθήσετε
 τις <a href="releases/stable/installmanual">οδηγίες εγκατάστασης</a>
 για να το εγκαταστήσετε.</li>
 <li>Αν κάνετε αναβάθμιση στην τρέχουσα σταθερή έκδοση από μια προηγούμενη
 έκδοση, παρακαλώ διαβάστε <a href="releases/stable/releasenotes">τις
 πληροφορίες έκδοσης</a> πριν συνεχίσετε.</li>
 <li>Για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τη χρήση ή την παραμετροποίηση του
 Debian, δείτε τις σελίδες μας <a href="doc/">τεκμηρίωση</a> και 
 <a href="support">υποστήριξη</a>.</li>
 <li>Οι χρήστες που ομιλούν άλλη γλώσσα εκτός των Αγγλικών θα πρέπει να δουν
 τη <a href="international/">διεθνή</a> ενότητά μας.</li>
 <li>Όσοι χρησιμοποιούν συστήματα με αρχιτεκτονική διαφορετική από Intel x86 
 θα πρέπει να κοιτάξουν την ενότητα με τις <a href="ports/">υποστηριζόμενες
 αρχιτεκτονικές</a>.</li>
</ul>

<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
<h2>Ειδήσεις</h2>

<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>

<p>Για παλαιότερες ειδήσεις δείτε τη <a href="$(HOME)/News/">Σελίδα Ειδήσεων</a>.
Αν θέλετε να λαμβάνετε ηλ. ταχυδρομείο όποτε υπάρχουν νέες ειδήσεις του Debian,
εγγραφείτε στη <a href="MailingLists/debian-announce">λίστα ταχυδρομείου
debian-announce</a>.</p>

<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>Συμβουλές Ασφάλειας</h2>

<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>

<p>Για παλαιότερες συμβουλές ασφαλείας δείτε τη <a href="$(HOME)/security/">
Σελίδα Ασφάλειας</a>.
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε συμβουλές ασφαλείας αμέσως μόλις ανακοινώνονται, 
εγγραφείτε στη <a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/";>λίστα 
ταχυδρομείου debian-security-announce mailing list</a>.</p>

{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Ειδήσεις του Debian" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Ειδήσεις του Έργου Debian" href="News/weekly/dwn">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Συμβουλές Ασφαλείας του Debian (μόνο τίτλοι)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Συμβουλές Ασφαλείας του Debian (περιγραφές)" href="security/dsa-long">
:#rss#}
#use wml::debian::template title="Eνα κοινωνικό συμβόλαιο" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.24" maintainer="George Papamichelakis"

# Original document: contract.html
# Author	  : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997

<p>
 Έκδοση 1.1 επικυρωμένη στις 26 Απριλίου, 2004. Αντικαθιστά την
 <a href="social_contract.1.0">Έκδοση 1.0</a> που επικυρώθηκε στις 5 Ιουλίου, 1997.
</p>

<p>Οι παραγωγοί του συστήματος Debian GNU/Linux, έχουν δημιουργήσει το
<strong>Κοινωνικό Συμβόλαιο του Debian</strong>. Το τμήμα του Συμβολαίου <a 
href="#guidelines">Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού του Debian (DFSG)</a>, αρχικά
σχεδιασμένο σαν ένα σύνολο από δεσμεύσεις τις οποίες αποδεχόμαστε να κρατήσουμε,
υιοθετήθηκε από την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού ως η βάση για τον <a
href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html";>Ορισμό του Ανοιχτού
Κώδικα</a>.</p>

<hr />
  <h2><q>Κοινωνικό Συμβόλαιο</q> με την Κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού</h2>

  <ol>
   <li>
	<strong>Το Debian θα παραμείνει 100% ελεύθερο</strong>
	<p>
	 Παρέχουμε τους κανόνες που ακολουθούμε για να προσδιορίσουμε αν ένα
	 έργο είναι <q><em>ελεύθερo</em></q> στο έγγραφο με τίτλο <q><cite>Οι 
	 Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού του Debian</cite></q>. Υποσχόμαστε ότι
	 το σύστημα Debian και όλα τα επιμέρους τμήματά του θα είναι ελεύθερα
	 σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Θα υποστηρίξουμε τους χρήστες που 
	 παράγουν ή χρησιμοποιούν συνδυασμούς από ελεύθερα και μη-ελεύθερα
	 έργα στο Debian. Δεν θα κάνουμε όμως ποτέ το σύστημά μας να απαιτεί
	 τη χρήση ενός μη-ελεύθερου συστατικού.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Θα ανταποδώσουμε στην Κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού</strong>
	<p>
	 Όταν δημιουργούμε νέα συστατικά του συστήματος Debian, θα τα
	 αδειοδοτήσουμε με τρόπο συνεπή με τους Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού
	 του Debian. Θα δημιουργήσουμε το καλύτερο σύστημα που μπορούμε,
	 έτσι ώστε τα ελεύθερα έργα να τύχουν ευρείας διάδοσης και αποδοχής.
	 Θα ενημερώνουμε σχετικά με πράγματα όπως διορθώσεις λαθών, βελτιώσεις
	 και αιτήσεις χρηστών τους <q><em>αρχικούς</em></q> συγγραφείς των έργων
	 που περιλαμβάνονται στο σύστημά μας.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Δεν αποκρύπτουμε προβλήματα</strong>
	<p>
	 Θα κρατάμε συνεχώς ολόκληρη τη βάση δεδομένων μας από αναφορές
	 σφαλμάτων σε δημόσια θέα. Οι αναφορές που θα υποβάλλουν σε άμεση
	 σύνδεση οι χρήστες θα γίνονται αμέσως προσβάσιμες στους υπόλοιπους.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Προτεραιότητές μας είναι οι χρήστες μας και το ελεύθερο λογισμικό</strong>
	<p>
	 Οδηγός μας θα είναι οι ανάγκες των χρηστών μας και η κοινότητα του 
	 ελεύθερου λογισμικού. Θα θέσουμε πρώτα τα συμφέροντά τους στις
	 προτεραιότητές μας. Θα υποστηρίζουμε τις ανάγκες των χρηστών μας για
	 λειτουργία σε πολλά διαφορετικά είδη υπολογιστικών περιβάλλοντων.
	 Δεν θα εναντιωνόμαστε σε μη-ελεύθερα έργα που προορίζονται να 
	 χρησιμοποιούνται σε συστήματα Debian, και δεν θα προσπαθήσουμε να
	 χρεώσουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν ή χρησιμοποιούν τέτοια έργα.
	 Θα επιτρέπουμε σε τρίτους να δημιουργήσουν διανομές που θα περιέχουν
	 μαζί το σύστημα Debian και άλλα έργα, χωρίς χρέωση από εμάς. Για την 
	 υποστήριξη των παραπάνω σκοπών θα παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
	 υψηλής ποιότητας, χωρίς νομικούς περιορισμούς που θα απέτρεπαν τέτοιες
	 χρήσεις του συστήματος.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Έργα που δεν πληρούν τα πρότυπά μας περί ελεύθερου λογισμικού</strong>
	<p>
	 Αναγνωρίζουμε ότι μερικοί από τους χρήστες μας έχουν ανάγκη 
	 να χρησιμοποιήσουν έργα που δεν συμμορφώνονται με τους
	 Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού του Debian. Γι αυτά τα έργα 
	 δημιουργήσαμε τις περιοχές <q><code>contrib</code></q> και
	 <q><code>non-free</code></q> στην αρχειοθήκη μας. Τα πακέτα σε αυτές 
	 τις περιοχές δεν αποτελούν μέρος του Debian, αν και έχουν ρυθμιστεί
	 για χρήση με το Debian. Ενθαρρύνουμε δε τους κατασκευαστές CD να
	 διαβάσουν τις άδειες χρήσης των πακέτων σε αυτές τις περιοχές και
	 να προσδιορίσουν εάν μπορούν να διανέμουν τα πακέτα στα CD τους.
	 Έτσι, παρόλο που τα μη-ελεύθερα έργα δεν αποτελούν μέρος του Debian,
	 υποστηρίζουμε τη χρήση τους και παρέχουμε υποδομή για μη-ελεύθερα 
	 πακέτα (όπως για παράδειγμα το σύστημά μας εντοπισμού σφαλμάτων και
	 οι λίστες ηλ. ταχυδρομείου).
	</p>
   </li>
  </ol>
<hr />
<h2><a name="guidelines">Οι Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού του Debian (DFSG)</a></h2>
<ol>
  <li><p><strong>Ελεύθερη αναδιανομή</strong></p>
   <p>Η άδεια ενός συστατικού του Debian δεν μπορεί να απαγορεύει σε κανένα
   μέρος να πωλεί ή να παρέχει δωρεάν το λογισμικό ως συστατικό μιας
   συναθροιστικής διανομής λογισμικού που περιέχει προγράμματα από διαφορετικές
   πηγές. Η άδεια δεν μπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλο τέλος για
   τέτοια πώληση.</p></li>
  <li><p><strong>Πηγαίος κώδικας</strong></p>
   <p>Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικά του και 
   πρέπει να επιτρέπει την διανομή του τόσο με μορφή πηγαίου κώδικα όσο
   και με μεταγλωτισμένη μορφή.</p></li>
  <li><p><strong>Παράγωγα έργα</strong></p>
   <p>Η άδεια πρέπει να επιτρέπει τροποποιήσεις και παράγωγα έργα και
   πρέπει να επιτρέπει σε αυτά να διανέμονται με όρους ίδιους με εκείνους
   της άδειας του πρωτότυπου λογισμικού.</p></li>
  <li><p><strong>Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συγγραφέα</strong>
   <p>Η άδεια μπορεί να απαγορεύει τη διανομή του πηγαίου κώδικα σε 
   τροποποιημένη μορφή _<strong>μόνο</strong>_ εάν η άδεια επιτρέπει τη 
   διανομή <q><tt>patch files</tt></q> μαζί με τον πηγαίο κώδικα για
   το σκοπό της τροποποίησης του προγράμματος κατά τη διαδικασία της 
   κατασκευής του εκτελέσιμου κώδικα. Η άδεια πρέπει ρητά να επιτρέπει
   τη διανομή λογισμικού κατασκευασμένου από τροποποιημένο πηγαίο κώδικα.
   Η άδεια μπορεί να απαιτεί από τα παράγωγα έργα να φέρουν διαφορετικό
   όνομα ή αριθμό έκδοσης από το πρωτότυπο λογισμικό. (<em>Αυτό αποτελεί
   έναν συμβιβασμό. Η ομάδα του Debian ενθαρρύνει όλους τους συγγραφείς
   να μην περιορίζουν την τροποποίηση οποιουδήποτε αρχείου, πηγαίου ή
   εκτελέσιμου.</em>)</p></li>
  <li><p><strong>Όχι διακρίσεις ενάντια σε άτομα ή ομάδες</strong></p>
   <p>Η άδεια δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις ενάντια σε οποιοδήποτε άτομο
   ή ομάδα ατόμων.</p></li>
  <li><p><strong>Όχι διακρίσεις ενάντια σε πεδία δραστηριότητας</strong></p>
   <p>Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει κανέναν στο να κάνει χρήση του
   προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας. Για παράδειγμα,
   δεν πρέπει να περιορίζει τη χρήση του προγράμματος σε μια επιχείρηση, ή
   τη χρήση του για γενετική έρευνα.</p></li>
  <li><p><strong>Διανομή της άδειας</strong></p>
   <p>Τα δικαιώματα που συνδέονται στο πρόγραμμα πρέπει να δίνονται σε
   όλους όσους αναδιανέμεται το πρόγραμμα χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης μιας 
   επιπρόσθετης άδειας από εκείνα τα μέρη.</p></li>
  <li><p><strong>Η άδεια δεν πρέπει να είναι ειδική για το Debian</strong></p>
   <p>Τα δικαιώματα που συνδέονται στο πρόγραμμα δεν πρέπει να εξαρτώνται
   από το αν το πρόγραμμα είναι μέρος ενός Debian συστήματος. Αν το πρόγραμμα
   εξαχθεί από το Debian και χρησιμοποιείται ή διανέμεται χωρίς το Debian
   αλλά κατά τα άλλα σύμφωνα με τους όρους της άδειας του προγράμματος, όλα
   τα μέρη στα οποία αναδιανέμεται το πρόγραμμα πρέπει να έχουν τα ίδια
   δικαιώματα με εκείνα που παραχωρούνται σε συνδυασμό με το Debian
   σύστημα.</p></li>
  <li><p><strong>Η άδεια δεν πρέπει να μολύνει άλλο λογισμικό</strong></p>
   <p>Η άδεια δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλο λογισμικό που
   διανέμεται μαζί με το αδειοδοτούμενο λογισμικό. Για παράδειγμα, η άδεια
   δεν πρέπει να επιμένει ότι όλα τα άλλα προγράμματα που διανέμονται στο
   ίδιο μέσο πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό.</p></li>
  <li><p><strong>Παραδείγματα αδειών</strong></p>
   <p>Οι <q><strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong></q>,
   <q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, και
   <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong></q>
   άδειες είναι παραδείγματα αδειών που θεωρούμε <q><em>ελεύθερες</em></q>.</p></li>
</ol>

<p><em>Η ιδέα να δηλωθεί το <q>κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινότητα του
ελεύθερου λογισμικού</q> προτάθηκε από τον Ean Schuessler. Το έγγραφο αυτό
συντάχθηκε από τον Bruce Perens, βελτιώθηκε από τους υπόλοιπους
προγραμματιστές του Debian κατά τη διάρκεια μιας ενός μήνα μακριάς
e-mail συνδιάσκεψης τον Ιούνιο του 1997 και στη συνέχεια 
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>\
έγινε αποδεκτό</a> ώς η δημόσια δηλωμένη πολιτική του Έργου Debian.</em></p>

<p><em>Ο Bruce Perens αργότερα αφαίρεσε τις ειδικές για το Debian αναφορές από
τους Κανόνες Ελεύθερου Λογισμικού του Debian για να δημιουργήσει το κείμενο
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition.php";><q>Ο Ορισμός
του Ανοικτού Κώδικα</q></a>.</em></p>

<p><em>Άλλοι οργανισμοί μπορούν να αντλήσουν από και να βασιστούν στο παρόν
έγγραφο. Παρακαλούμε να αποδώσετε τα εύσημα στο έργο Debian εάν το κάνετε.</em></p>

Attachment: transaltions-diffs.tar.bz2
Description: application/bzip-compressed-tar

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: