[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Posta ao día do instalador de DebianBoas,

estas últimas semanas Christian Perrier anda motivando aos tradutores para que 
poñamos ao día as traducións do instalador. Creo recordar que Bouzada fixera 
algo ao respecto, é así?
Se ninguén ten nada, nin intención de poñerse, póñome eu.

Saúdos.


Reply to: