[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#644055] po-debconf://console-setupO Venres, 12 de Agosto de 2011 20:14:52 Miguel Bouzada escribiu:
> tentarei adicarlle un tempiño :)
> 
> 2011/8/12 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>:
> > O Xoves, 11 de Agosto de 2011 19:13:37 escribiches:
> >> Eu estou "missing" estes días, preparando a festa dos días 16 e 25
> >> (celebrámolas as dúas o 20), ademais preparando un curso e unha
> >> conferencia para a primeira quincena de setembro.
> >> 
> >> vai facendo o que poidas/queiras.... :)
> > 
> > Será unha mágoa. Dame que sen ti non vou ter moitas revisións.
> > 
> > Saúdos e boas festas.
> > 
> > 
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-galician-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org Archive:
> > http://lists.debian.org/201108122004.36986.yortx.barry@gmail.com


Reply to: