[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://util-linuxDeixo isto aquí por se alguén ten tempo de botarlle un ollo.

Saúdos.

O Xoves, 11 de Agosto de 2011 20:21:12 escribiches:
> Saúdos!
# Galician translations for util-linux's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
#
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-24 12:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 18:49+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: gl\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid "Filesystem entries with noauto and non-zero pass number"
msgstr ""
"Hai entradas de sistemas de ficheiros con «noauto» e número de pasadas "
"distinto "
"de cero"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"/etc/fstab contains at least one entry that is marked as \"noauto\" with a "
"non-zero pass number (meaning that the file system should not be "
"automatically mounted upon boot, yet should be checked by fsck, the file "
"system check utility)."
msgstr ""
"/etc/fstab contén polo menos unha entrada marcada como «noauto» con un "
"número "
"de pasadas distinto de cero (o que significa que o sistema de ficheiros non "
"será "
"ser montado automaticamente ao arrancar, pero debería ser comprobado por "
"«fsck», a ferramenta de comprobación de sistemas de ficheiros)."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"From this release onwards, fsck will fail for file systems that have a non-"
"zero pass number and are not available (eg. because they are unplugged) at "
"the time fsck runs. This will cause the system to enter file system repair "
"mode during boot."
msgstr ""
"Comezando en esta versión, «fsck» fallará nos sistema de ficheiros que "
"teñan "
"un número de pasadas distinto de cero e que non estean dispoñíbeis (por "
"exemplo, porque están desconectados) no momento en que se execute «fsck». "
"Isto "
"causará que o sistema entre no modo de reparación de sistemas de ficheiros "
"durante o arranque."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"To avoid this problem, please adjust such fstab entries for removable "
"devices, by either setting their pass number to zero, or adding the \"nofail"
"\" option. For more details, please see mount(8)."
msgstr ""
"Para evitar este problema, axuste as entradas de fstab dos dispositivos "
"extraíbeis poñendo o número de pasadas a cero, ou engadindo a opción "
"«nofail». Para obter máis información consulte mount(8)."Reply to: