[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://console-setupBoas,

gracias pola revisión. Vai a miña réplica baixo cada comentario.

O Domingo, 17 de Xullo de 2011 09:52:29 escribiches:
> as miñas observacións:
> 
> =============================
> ordenador → computador

Supoño que esta observación, así como outras que me fas, veñen de acordos como 
os das trasnadas. Tratei de usar o Glósima para ver cal era a tradución 
preferida, pero salvo o glosario «trasnada2», todos están en «discusión» e non 
me aportan nada. Onde podo atopar a información das decisións anteriores?

> mudar → cambiar
> *****change
>   + Decisión:
>     cambiar, cambio
>   + Razóns:
>     Hai que uniformidade, polo que se escolle esta e non trocar, mudar
> ou modificar, que poderían ser válidas.
>
> linguaxe → idioma

acéptoas e anótomas

> framebuffer → ou entrecomiñado ou transliterado framebúfer (?)
gústame a idea de transliterar pero...
neste caso habería que escribilo como se le, non? freimbúfer ou algo así?

vouno deixar entrecomiñado mentres non haxa outro acordo.

> Inconsistencia de criterio →  Tecla de maiúsculas dereita
>         Tecla Control esquerda+Tecla Maiúsculas esquerda
> revisar este criterio a partires da liña 498, dáse tamén na liña 695
> 
> Sobre os nomes das teclas:
>   acordo da última Trasnada
> 
> *****Nomes das teclas, en maiúsculas ou só a primeira letra: «TAB»/«Tab»?
>   + Decisión:
>     1) Prefírese maiúscula inicial, sen punto.
>     2) Hai que elaborar unha listaxe de nomes de teclas e solicitar que
> a RAG ditamine cales son os apropiados.
>   + Razóns:
>     Convénse en que os nomes das teclas funcionan como símbolos: non
> son nomes e non son abreviaturas (neste caso deberían levar punto ao
> final). Hai dúbidas.
> 
> Desexa usar Control+Alt+Backspace para abortar o servidor X? → Backspace ??
> 
> Documento de google no que recollo para discusión o material da páxina
> http://softwarelibre.udc.es/GuiaEstilo#anexo-1-nome-das-teclas
> 
> https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgmpXiwhx9ZjdEdJU21YaG
> twak41b0ZsYjc1aVoyWEE&hl=es#gid=0

O certo é que ao quedar un pouco no aire o acordo sobre os nomes das teclas, 
pasei delas e deixeinas como estaban. Pero o documento que me pasas está 
bastante claro, así que vouno a aplicar.

Quédanme as seguintes:
- a tecla Compose seguirase chamando Compose, xa que a descoñezo e non está no 
listado.
- a tecla Menú tampouco está no listado, é a que funciona normalmente como o 
botón dereito do rato e saca o menú contextual, quédalle Menú como nome.
- a tecla que aquí chaman Logo, voulle seguir chamando Logo. A opción que da o 
listado é a «tecla do Windows», nome que non me gusta moito e ademáis en 
algúns teclados non é así (o eeepc ten unha casiña, por exemplo).

> Latin → Latín → Latino/a ?

Aquí teño as miñas dúbidas. Deixei Latin en tódolos sitios onde fai referencia 
á disposición de teclado estándar (a americana), asumindo que Latin é o nome 
propio de esta disposición de teclado. O certo é que non atopei ningunha lista 
de disposicións de teclado que lle dea nomes propios, pero chamarlle 
disposición de teclado latina pode resultar confuso, sobre todo para un galego 
falante que ha considerar que ten un teclado bastante latino.

Acabo de comprobar as traducións en outros idiomas e o castelán ou o francés 
optaron por traducir latino/a, e os portugueses parece que tiveron a mesma 
idea ca min.

Eu, persoalmente, optaría incluso por afastarnos algo do texto orixinal e 
traducir simplemente: disposición de teclado estándar.


> pulsacións de teclas coma unha combinación
> Control+punto coma tecla Compose.
>   → como
> http://www.digalego.com/diccionario/Html/muestra_palabra_utf.php?op=ver&bus
> cado=coma coma
> conx Une dous elementos entre os que se establece unha comparación de
> igualdade. OBS: Só pode utilizarse cando a expresión ten valor comparativo
> e non modal.

De estas había unhas cantas.

> Abortar → aínda non hai unha decisión, mais todo o mundo indica como
> preferencia → interromper, cancelar

Non me acaban de convencer as alternativas por xenéricas. Matar está 
completamente descartado?

> American English → Americano (a secas) ?? → Inglés americano (ou dos EUA)
> 
> Búlgaro (esquema phonetic) esquema fonético?

Parece ser o nome do esquema. Algúns idiomas traducírono, outros non.
Esta é a tradución en Búlgaro:
msgstr "Българска (подредба phonetic)"


> Canadian French → Francés (Canadá) → Francés do Canadá ? → o mesmo co
> suízo...
> 
> Ollo co criterio, unificar cos () no caso do Inglés americano

van sen parénteses, que en esta lista se están usando para precisar esquemas.

> ===================================
> 
> 
> 2011/7/15 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>
> 
> > Boas,
> > 
> > envío isto aquí antes de mandalo para que lle botedes un ollo, quen teña
> > tempo. Non só cambiei as cadeas novas, fixen unha revisión xeral.
> > 
> > Espero comentarios.
> > 
> > Saúdos!

Anexo a nova versión.

Saúdos.
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of gl.po to Galician
# Galician messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Marce Villarino <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2009.
# marce villarino <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2009.
# Marce Villarino <mvillarino@gmail.com>, 2009.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2010, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-10 22:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-19 20:28+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: gl\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Do not change the boot/kernel font"
msgstr "Non cambiar o tipo de letra do arranque/núcleo"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "Let the system select a suitable font"
msgstr "Deixar que o sistema escolla o tipo de letra adecuado"

#. Type: text
#. Description
#. Used in the font size question like this: "12x24, framebuffer only"
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "framebuffer only"
msgstr "Só o «framebuffer»"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Árabe"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Armenio"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Cirílico - KIO8-R e KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Cirílico - idiomas non eslavos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Cirílico - idiomas eslavos (tamén bosníaco e serbio)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etíope"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Xeorxiano"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Greek"
msgstr "# Grego"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Hebreo"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Lao"
msgstr "# Lao"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 e Latin5 - Europa occidental e idiomas turcos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - Europa central e rumano"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 e Latin8 - chichewa, esperanto, irlandés, maltés e galés"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - lituano, letón, maorí e marshalés"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latino - Vietnamita"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "# Thai"
msgstr "# Tai"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Combinado - latino, cirílico eslavo, hebreo, árabe básico"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Combinado - latino, cirílico eslavo, grego"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Combinado - latino, eslavo e cirílico non eslavo"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "Guess optimal character set"
msgstr "Escolla o xogo de caracteres adecuado"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5002
msgid "Character set to support:"
msgstr "Xogo de caracteres admitido:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5002
msgid ""
"Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr ""
"Escolla o xogo de caracteres que debería admitir o tipo de letra da consola."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:5002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Se non usa o «framebuffer», as opcións que comezan con «.» han reducir o "
"número "
"de cores dispoñíbeis na consola."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Tipo de letra para a consola:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of "
"international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better "
"coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye "
"fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem "
"for programmers."
msgstr ""
"«VGA» ten un aspecto tradicional e ten cobertura media dos alfabetos "
"internacionais. «Fixed» ten un aspecto simple e ten mellor cobertura dos "
"alfabetos internacionais. «Terminus» pode axudar a reducir a fatiga visual "
"aínda que algúns símbolos teñen un aspecto similar, o que pode ser un "
"problema para os programadores."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either "
"TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr ""
"Se prefire a versión en negriña do tipo Terminus, escolla o tipo "
"TerminusBold (se emprega o «framebuffer») ou TerminusBoldVGA (noutro caso)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001 ../console-setup.templates:8001
msgid "Font size:"
msgstr "Tamaño de letra:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
"Please select the size of the font for the console. For reference, the font "
"used when the computer boots has size 8x16."
msgstr ""
"Escolla o tamaño de letra para a consola. Como referencia, "
"o tipo de letra co que se inicia o computador ten tamaño 8x16."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:8001
msgid ""
"Please select the size of the font for the console. For reference, the font "
"used when the computer boots has size 8x16. Some font sizes require the kbd "
"console package (not console-tools) plus framebuffer."
msgstr ""
"Escolla o tamaño do tipo de letra para a consola. Como referencia, o tipo de "
"letra co que se inicia o computador ten tamaño 8x16. Algúns tamaños de letra "
"requiren o paquete de consola kbd (non console-tools) máis o «framebuffer»."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:9001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "Codificación a empregar na consola:"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Configurar o teclado"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "Outro"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Modelo do teclado:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Escolla o tipo de teclado a configurar."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "País de orixe do teclado:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid ""
"The layout of keyboards varies per country, with some countries having "
"multiple common layouts. Please select the country of origin for the "
"keyboard of this computer."
msgstr ""
"A disposición do teclado varía segundo o país, aínda que algúns teñen "
"disposicións comúns. Escolla o pais de orixe do teclado."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Disposición do teclado:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Escolla a disposición que encaixe co seu teclado."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "Keep the current keyboard layout in the configuration file?"
msgstr "Desexa conservar a disposición do teclado no ficheiro de configuración?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard "
"is defined as XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."
msgstr ""
"A disposición de teclado actual no ficheiro de configuración /etc/default/"
"keyboard está definida como XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" e XKBVARIANT="
"\"${XKBVARIANT}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked and the current "
"configuration will be preserved."
msgstr ""
"Indique se desexa mantela. Se escolle esta opción non se han facer "
"preguntas acerca da disposición de teclado e hase conservar a configuración "
"actual."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"
msgstr ""
"Desexa manter a disposición do teclado predeterminada (${XKBLAYOUTVARIANT})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and "
"XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\". This default value is based on the currently "
"defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"O valor predeterminado da disposición do teclado é XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}"
"\" e XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\". Este valor está baseado no idioma/"
"rexión definida actualmente e na configuración en /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr ""
"Indique se desexa mantela. Se escolle esta opción, non se farán preguntas "
"acerca da disposición do teclado."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "Keep current keyboard options in the configuration file?"
msgstr ""
"Desexa gardar as opcións de teclado actuais no ficheiro de configuración?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard "
"are defined as XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."
msgstr ""
"As opcións de teclado actuais no ficheiro de configuración /etc/default/"
"keyboard están definidas como XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options "
"will be asked."
msgstr ""
"Se escolle manter estas opcións, non se farán preguntas acerca das opcións "
"do teclado."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "Desexa manter as opcións de teclado predeterminadas (${XKBOPTIONS})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\". It is based on the currently defined language/region and "
"the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"O valor predeterminado das opcións da disposición de teclado é XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\". Este valor está baseado no idioma/rexión actualmente "
"definida e na configuración en /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be "
"asked."
msgstr ""
"Se escolle mantelas, non se farán preguntas acerca das opcións de teclado."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Bloq maiús"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Tecla Alt dereita (Alt Gr)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Tecla Ctrl dereita"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Tecla Maiús dereita"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Tecla Logo dereita"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Tecla Menú"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Maiús"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Ctrl+Maiús"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Ctrl+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Bloq maiús"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Tecla Ctrl esquerda+Tecla Maiús esquerda"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Tecla Alt esquerda"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Tecla Ctrl esquerda"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Tecla Maiús esquerda"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Tecla Logo esquerda"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Tecla Bloq despr"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "Non conmutar"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Método para conmutar entre o modo nacional e o modo Latin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr ""
"Ha precisar dun sistema para conmutar o teclado entre a disposición nacional "
"e a disposición Latin estándar."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr ""
"Polo xeral escóllense Alt dereita ou Bloq maiús por ergonomía (neste último "
"caso empregue a combinación de Maiús+Bloq maiús para conmutar entre "
"maiúsculas/minúsculas). Alt+Maiús tamén é unha combinación popular, aínda que "
"ha perder o seu significado habitual en Emacs e outros programas que a usen "
"con outros propósitos."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Non todas as teclas da listaxe están presentes en todos os teclados."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Sen conmutador temporal"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Ambas as dúas teclas Logo"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Método para conmutar temporalmente entre a entrada nacional e Latin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Cando o teclado está no modo nacional e queira escribir só unhas poucas "
"letras Latin pode ser desexábel ter unha tecla para trocar temporalmente "
"ao modo Latin. O teclado seguirá nese modo mentres se manteña "
"premida a tecla escollida, que tamén pode empregarse para escribir letras "
"nacionais cando o teclado estea no modo Latin."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr "Pode desactivar esta opción mediante «Sen conmutador temporal»."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "A disposición de teclado predeterminada"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Sen tecla Alt Gr"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Tecla Intro do teclado numérico"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "As dúas teclas Alt"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Tecla a usar como Alt Gr"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"Con algunhas das disposicións de teclado, Alt Gr é unha tecla modificadora "
"que se emprega para introducir algúns caracteres; principalmente algúns "
"pouco habituais para o idioma da disposición de teclado, como símbolos de "
"moedas estranxeiras ou letras acentuadas. Estes símbolos xeralmente están "
"impresos nas teclas."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Non hai tecla Compose"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Tecla Compose:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"A tecla Compose (tamén coñecida como «Multi_key») fai que o computador "
"interprete as seguintes pulsacións de teclas como unha combinación para "
"producir un carácter que non figura no teclado."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Na consola de texto, a tecla Compose non funciona no modo Unicode. Se non "
"está no modo Unicode, independentemente do que escolla aquí, sempre ha poder "
"empregar a combinación Ctrl+punto como tecla Compose."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?"
msgstr "Desexa usar Ctrl+Alt+Retroceso para abortar o servidor X?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid ""
"By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing. If you want "
"it can be used to terminate the X server."
msgstr ""
"A combinación Ctrl+Alt+Retroceso non fai nada de forma predeterminada. Se "
"quere, pode usarse para abortar o servidor X."

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "American English"
msgstr "Inglés americano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Belarusian"
msgstr "Bielorruso"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Belgian"
msgstr "Belga"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasileiro"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "British English"
msgstr "Británico"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bulgarian"
msgstr "Búlgaro"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bulgarian (phonetic layout)"
msgstr "Búlgaro (esquema phonetic)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Canadian French"
msgstr "Francés do Canadá"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Canadian Multilingual"
msgstr "Canadense multilingüe"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Croatian"
msgstr "Croata"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Czech"
msgstr "Checo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Danish"
msgstr "Dinamarqués"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Dutch"
msgstr "Holandés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvorak"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Estonian"
msgstr "Estoniano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Finnish"
msgstr "Finés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "French"
msgstr "Francés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "German"
msgstr "Alemán"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Greek"
msgstr "Grego"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Hungarian"
msgstr "Húngaro"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Italian"
msgstr "Italiano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Japanese"
msgstr "Xaponés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kirghiz"
msgstr "Quirguiz"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Latin American"
msgstr "Latinoamericano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Latvian"
msgstr "Letón"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Lithuanian"
msgstr "Lituano"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedonio"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Norwegian"
msgstr "Noruegués"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Polish"
msgstr "Polaco"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugués"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Romanian"
msgstr "Romanés"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Russian"
msgstr "Ruso"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Serbian (Cyrillic)"
msgstr "Serbio (cirílico)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Slovakian"
msgstr "Eslovaco"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Slovene"
msgstr "Esloveno"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Spanish"
msgstr "Español"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swedish"
msgstr "Sueco"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swiss French"
msgstr "Francés de Suíza"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swiss German"
msgstr "Alemán de Suíza"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Thai"
msgstr "Thai"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Turkish (F layout)"
msgstr "Turco (esquema F)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Turkish (Q layout)"
msgstr "Turco (esquema Q)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ucraíno"

#. Type: select
#. Description
#: ../keyboard-configuration.templates:16002
msgid "Keymap to use:"
msgstr "Esquema de teclado a empregar:"Reply to: