[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://console-setupas miñas observacións:

=============================
ordenador → computador

mudar → cambiar
*****change
    + Decisión:
        cambiar, cambio
    + Razóns:
        Hai que uniformidade, polo que se escolle esta e non trocar, mudar ou modificar, que poderían ser válidas.

linguaxe → idioma

framebuffer → ou entrecomiñado ou transliterado framebúfer (?)

Inconsistencia de criterio →    Tecla de maiúsculas dereita
                Tecla Control esquerda+Tecla Maiúsculas esquerda
revisar este criterio a partires da liña 498, dáse tamén na liña 695

Sobre os nomes das teclas:
    acordo da última Trasnada

*****Nomes das teclas, en maiúsculas ou só a primeira letra: «TAB»/«Tab»?
    + Decisión:
        1) Prefírese maiúscula inicial, sen punto.
        2) Hai que elaborar unha listaxe de nomes de teclas e solicitar que a RAG ditamine cales son os apropiados.
    + Razóns:
        Convénse en que os nomes das teclas funcionan como símbolos: non son nomes e non son abreviaturas (neste caso deberían levar punto ao final). Hai dúbidas.

Desexa usar Control+Alt+Backspace para abortar o servidor X? → Backspace ??

Documento de google no que recollo para discusión o material da páxina http://softwarelibre.udc.es/GuiaEstilo#anexo-1-nome-das-teclas

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgmpXiwhx9ZjdEdJU21YaGtwak41b0ZsYjc1aVoyWEE&hl=es#gid=0

Latin → Latín → Latino/a ?

pulsacións de teclas coma unha combinación
Control+punto coma tecla Compose.
     → como
http://www.digalego.com/diccionario/Html/muestra_palabra_utf.php?op=ver&buscado=coma
coma    
conx Une dous elementos entre os que se establece unha comparación de igualdade. OBS: Só pode utilizarse cando a expresión ten valor comparativo e non modal.

Abortar → aínda non hai unha decisión, mais todo o mundo indica como preferencia → interromper, cancelar

American English → Americano (a secas) ?? → Inglés americano (ou dos EUA)

Búlgaro (esquema phonetic) esquema fonético?

Canadian French → Francés (Canadá) → Francés do Canadá ? → o mesmo co suízo...

Ollo co criterio, unificar cos () no caso do Inglés americano

===================================


2011/7/15 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>
Boas,

envío isto aquí antes de mandalo para que lle botedes un ollo, quen teña
tempo. Non só cambiei as cadeas novas, fixen unha revisión xeral.

Espero comentarios.

Saúdos!--
Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org


Reply to: