[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.54: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 13 Dec 2014 06:54:57 +0100.

Thanks in advance,

# Finnish translation of debconf
# Copyright (C) 2001 Jaakko Kangasharju
# Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>, 2001.
# Tommi Vainikainen, 2004-2005, 2010-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf 1.5.45\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-22 20:04-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-05 23:15+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <tvainika@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "siirryn vaihtoehtoiseen liittymään: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "liittymän alustus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Liittymän käynnistys epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Asetustietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Kyselypohjatietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Sigils- ja Smileys-valintoja ei enää käytetä asetustiedostossa. Voit poistaa "
"ne."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Ongelma laitettaessa säkeistön %s/%s määrittämää tietokantaa käyttökuntoon."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tMääritä käytettävä debconf-edusta.\n"
" -p, --priority\t\tMääritä näytettävien kysymysten\n"
"\t\t\t\tminimiprioriteetti.\n"
"    --terse\t\t\tOta lyhytsanainen tila käyttöön.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ohitetaan virheellinen prioriteetti \"%s\""

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Kelvolliset prioriteetit ovat: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Valinnat"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "kyllä"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "ei"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Syötä nolla tai useampia pilkulla ja välilyönnillä (', ') erotettuja "
"arvoja.)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Ohje"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf ei saanut varmuutta tämän virheviestin näyttämisestä, joten se "
"postitettiin sinulle."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf koneella %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Arvoa \"%s\" ei löytynyt C-valinnoista! Näin ei pitäisi koskaan käydä. "
"Kyselypohjien paikallistamisessa saattaa olla vikaa."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "ei mikään edellisistä"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Syötä haluamasi vaihtoehdot välilyönneillä erotettuina."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Debconf::Element::%s:n lataus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s:n asetusten säätö"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Dialog-liittymä ei ole käytettävissä, koska TERM ei ole asetettu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialog-liittymää ei voi käyttää emacsin komentotulkkiympäristössä"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialog-liittymä ei toimi tyhmällä päätteellä, emacsin "
"komentotulkkiympäristössä tai ohjaavan päätteen puuttuessa."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Ei käyttökelpoista dialog:n kaltaista ohjelmaa asennettuna, joten dialog-"
"pohjaista liittymää ei voi käyttää."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialog-liittymä tarvitsee vähintään 13 riviä pitkän ja 31 saraketta leveän "
"ruudun."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Paketin asetukset"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Käytät debconfin editori-liittymää järjestelmäsi asetusten säätöön. Katso "
"yksityiskohtaiset ohjeet tämän tiedoston lopusta."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Debconfin editori-liittymä antaa sinulle käsiteltäviksi yhden tai useampia "
"tekstitiedostoja, kuten tämän. Jos olet jo nähnyt unixin asetustiedostoja, "
"tämänkin tiedoston ulkonäkö on tuttu -- sisältönä on asetustietoja, joiden "
"lomassa on kommentteja. Muuta haluamiasi asetuksia, tallenna tiedosto ja "
"poistu, minkä jälkeen debconf lukee editoidun tiedoston ja säätää asetukset "
"syöttämiesi tietojen perusteella."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:161 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf @ %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Tämä liittymä tarvitsee ohjaavan päätteen."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr ""
"Term::ReadLine::GNU ei ole yhteensopiva Emacsin komentotulkkipuskureihin."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:99
msgid "More"
msgstr "Lisää"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Tiedotus: Debconf on seittiajossa. Mene osoitteeseen http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Seuraava"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"varoitus: mahdollinen tietokannan turmelus. Yritetään korjata lisäämällä "
"takaisin puuttuva kysymys %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Kyselypohjassa #%s tiedostossa %s toistuu kenttä \"%s\" uudella arvolla \"%s"
"\". Mahdollisesti kahta eri pohjaa ei ole erotettu rivinvaihdolla "
"toisistaan.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Tuntematon kenttä \"%s\", säkeistössä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr ""
"Kyselypohjan jäsennysvirhe lähellä \"%s\":a rivillä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "\"Template:\"-rivi puuttuu kyselypohjasta #%s tiedostossa %s\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "esiasetukseen on määritettävä paketteja"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "pakettien esiasetusta ei tehdä, koska apt-utils:ia ei ole asennettu"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "vakiosyötteen uudelleenavaus epäonnistui: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates epäonnistui: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Puretaan malleja paketeteista: %d %%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Esiräätälöidään paketteja...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "kyselypohjan jäsennysvirhe: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: en voi muuttaa oikeuksia: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s:n esiasetus epäonnistui; paluukoodi oli %s"

#: ../dpkg-reconfigure:99
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
#| " -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
#| " -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
#| "    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
#| "    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
#| "    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Käyttö: dpkg-reconfigure [VALITSIMET] paketit\n"
" -a, --all\t\t\tUudelleenkonfiguroi kaikki paketit.\n"
" -u, --unseen-only\t\tNäytä vain kysymykset, joita ei ole\n"
"\t\t\t\tvielä näytetty.\n"
"    --default-priority\tKäytä oletusprioriteettia matalan sijaan.\n"
"    --force\t\t\tPakota rikkinäisten pakettien\n"
"\t\t\t\tuudelleenkonfigurointi.\n"
"    --no-reload\t\tÄlä uudelleenlataa mallinteita. (Käytä varoen.)"

#: ../dpkg-reconfigure:111
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s on ajettava root-oikeuksilla"

#: ../dpkg-reconfigure:138
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "tarvitsen käsiteltävän paketin nimen"

#: ../dpkg-reconfigure:162
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s ei ole täysin asennettu"

#: ../dpkg-reconfigure:166
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s on rikki tai ei ole täysin asennettu"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Käyttö: debconf-communicate [VALITSIMET] [paketti]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Tämä sovellus on vanhentunut. Kannattaa siirtyä "
"käyttämään po-debconf:n po2debconf-ohjelmaa."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Käyttö: debconf-mergetemplate [VALITSIMET] [templates.ll ...] templates"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tLiitä myös vanhentuneet käännökset.\n"
"\t--drop-old-templates\tPudota kokonaan vanhentuneet mallit."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s puuttuu"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s puuttuu; jätetään %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s; jätetään se"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s on päivittämättä"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s on päivittämättä; jätetään koko malli!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Käyttö: debconf [VALITSIMET] komento [argumentit]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=paketti\t\tAseta paketti, joka omistaa komennon."

#~ msgid "Cannot read status file: %s"
#~ msgstr "Tilatiedoston luku epäonnistui: %s"

#~ msgid "Save (mail) Note"
#~ msgstr "Tallenna (postita) ilmoitus"

#~ msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr "Debconf tallensi tämän ilmoituksen postittamalla sen sinulle."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Tiedot"

#~ msgid "The note has been mailed."
#~ msgstr "Ilmoitus on lähetetty."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Virhe"

#~ msgid "Unable to save note."
#~ msgstr "Ilmoituksen tallennus epäonnistui."

#~ msgid ""
#~ "Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä ilmoitus postitettiin, koska debconf on asetettu olemaan näyttämättä "
#~ "sitä."

#~ msgid "preconfiguring %s (%s)"
#~ msgstr "esiräätälöidään %s (%s)"

Reply to: