[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel 8.14-1: Please update debconf PO translation for the package citadelHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
citadel. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against citadel.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 17 Sep 2012 10:02:32 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-08 09:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-22 21:43+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "Osoite, jota Citadel-palvelin kuuntelee:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Anna IP-osoite, jota palvelin kuuntelee. Jos syötät 0.0.0.0 palvelin "
"kuuntelee kaikkia osoitteita."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Oletusarvoa voidaan yleensä käyttää, ellei samalla koneella ajeta useampia "
"Citadel-instansseja."

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Internal"
msgstr "Sisäinen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Host"
msgstr "Isäntä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Active Directory"
msgstr "Active Directory"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid "Authentication method to use:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use "
#| "its own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel "
#| "users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/"
#| "passwd or a PAM source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory "
#| "server, the last option chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP "
#| "scheme."
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you choose \"Host\", Citadel users "
"will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a "
"PAM source. \"LDAP\" means an RFC 2307 compliant directory server; \"Active "
"Directory\" means the nonstandard Microsoft Active Directory LDAP scheme."
msgstr ""
"Valitse käyttäjien tunnistautumistapa. Oletuksena Citadel käyttää omaa "
"sisäistä käyttäjätunnustietokantaa. Vaihtoehto Isäntä tarkoittaa, että "
"Citadel-käyttäjille tehdään tunnukset isäntäkoneelle ja tunnistautuminen "
"tapahtuu tiedoston /etc/passwd tai PAMin kautta. LDAP tarkoittaa RFC 2307 -"
"yhteensopivaa hakemistopalvelinta ja viimeinen vaihtoehto epästandardia MS "
"Active Directory LDAP -skeemaa."

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid ""
"Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Älä vaihda tätä valintaa, ellet ole varma, että se on tarpeen, koska "
"takaisin vaihtaminen vaatii, että Citadel asennetaan täysin uudelleen."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "LDAP host:"
msgstr "LDAP-kone:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Please enter host name or IP address of your LDAP server."
msgstr "Anna LDAP-palvelimen verkkonimi tai IP-osoite."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "LDAP port number:"
msgstr "LDAP-portin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "Please enter the port number of your LDAP service (usually 389)."
msgstr "Anna LDAP-palvelun porttinumero (yleensä 389)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr "LDAPin kanta-DN (erittelevä nimi):"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid ""
"Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
"dc=example,dc=com)."
msgstr ""
"Anna erittelevä nimi, josta kirjautumistietoja etsitään (esimerkiksi: "
"dc=example,dc=com)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid "LDAP bind DN:"
msgstr "LDAPin yhteys-DN (yhteyden erittelevä nimi):"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid ""
"Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
"performing queries. The account does not require any other privileges. If "
"your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank."
msgstr ""
"Anna sen tunnuksen erittelevä nimi, jota käytetään yhteyden ottamiseen LDAP-"
"palvelimeen kyselyitä varten. Tunnuksella ei tarvitse olla mitään muita "
"oikeuksia. Jos LDAP-palvelin sallii anonyymit kyselyt, voit jättää tämän "
"tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid "LDAP bind password:"
msgstr "LDAP-yhteyden salasana:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid ""
"If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
"password associated with that account. Otherwise, you can leave this blank."
msgstr ""
"Jos määrittelit yhteys-DN:n aiemmassa kysymyksessä, syötä tähän tunnuksen "
"salasana. Voi muussa tapauksessa jättää kentän tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Citadel-ylläpitäjän käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentication "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentication this user account has to exist."
msgstr ""
"Anna sen Citadel-käyttäjätunnuksen nimi, jolle annetaan luotaessa "
"ylläpitäjän oikeudet. Käytettäessä sisäistä tunnistautumista, tämä "
"käyttäjätunnus luodaan, jos sitä ei ole. Ulkoista tunnistautumista "
"käytettäessä tämän käyttäjätunnuksen täytyy olla olemassa."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa asettaa ylläpitäjälle salasana, vaikka se ei "
"olekaan pakollista."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid "No such user"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid ""
"The username you entered was not recognised. You need to specify a user "
"account that already exists."
msgstr ""

#~ msgid "Internal, Host, LDAP, Active Directory"
#~ msgstr "Sisäinen, Isäntä, LDAP, Active Directory"

#~ msgid "Enable external authentication mode?"
#~ msgstr "Otetaanko ulkoinen tunnistautumistapa käyttöön?"

Reply to: