[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

jspwiki 2.8.0-4.1: Please update debconf PO translation for the package jspwikiHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on jspwiki pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, March 26, 2012.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jspwiki 2.5.139-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jspwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-13 19:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-23 22:40+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: Finland\n"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001 ../jspwiki.templates:3001
msgid "Default application name:"
msgstr "Ohjelman oletusnimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001
msgid ""
"Please enter the name of the wiki. This name appears in HTML titles and log "
"files, and is usually the same as the top level URL (for instance 'http://";
"www.example.org/JSPWiki')."
msgstr ""
"Anna wikin nimi. Tämä nimi esiintyy HTML-otsikoissa ja lokitiedostoissa ja "
"on yleensä sama kuin päätason URL (esimerkiksi ”http://www.esimerkki.fi/";
"JSPWiki”)."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:3001
msgid ""
"Please enter the HTTP prefix of the wiki. This rewrites all JSPWiki internal "
"link references, so it needs to be correct. It also needs to contain the "
"trailing slash."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid "Page storage mechanism to be used by JSPWiki:"
msgstr "JSPWikin käyttämä sivujentallennusmenetelmä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid "Please choose the mechanism that should be used for storing pages:"
msgstr "Valitse menetelmä, jota tulisi käyttää sivujen tallentamiseen."

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid ""
" FileSystemProvider:   simply storing pages as files;\n"
" RCSFileProvider:    using an external Revision Control System;\n"
" VersioningFileProvider: versioning storage implemented in Java."
msgstr ""
" FileSystemProvider:   tallennetaan sivut suoraan tiedostoina\n"
" RCSFileProvider:    käytetään ulkoista versionhallintajärjestelmää\n"
" VersioningFileProvider: Javalla toteutettu versioiva tallennus"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "Should JSPWiki use a page cache?"
msgstr "Tulisiko JSPWikin käyttää sivuvarastoa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "Page caching usually improves performance but increases memory usage."
msgstr ""
"Sivujen varastoiminen yleensä parantaa suorituskykyä, mutta lisää "
"muistinkulutusta."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "JSPWiki base URL:"
msgstr "JSPWikin kanta-URL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references."
msgstr "Kanta-URLeja käytetään määritettäessä JSPWikin sisäisiä viittauksia."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "A trailing slash ('/') character is mandatory."
msgstr "Kauttaviiva (”/”) lopussa on pakollinen."

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
msgid "Page encoding:"
msgstr "Sivujen koodaus:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
msgid ""
"Please choose which character encoding should be used by JSPWiki. UTF-8 is "
"strongly recommended."
msgstr ""
"Valitse merkkikoodaus, jota JSPWikin tulisi käyttää. UTF-8 on erittäin "
"suositeltava."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
msgid "Break at capitals in page names?"
msgstr "Jaetaanko sivujen nimet isojen kirjainten kohdalta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether page titles should be rendered using an extra space "
"after each capital letter. This causes 'RSSPage' to be shown as 'R S S Page'."
msgstr ""
"Valitse tulisiko sivujen otsikoihin lisätä näytettäessä ylimääräinen "
"välilyönti jokaisen ison kirjaimen perään. Tällöin otsikko ”RSSSivu” näkyy "
"muodossa ”R S S Sivu”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
msgid "Match plural form to singular form in page names?"
msgstr "Tulisiko monikoiden täsmätä yksikkömuotoihin sivujen nimissä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
msgid ""
"Choosing this option will cause JSPWiki to match 'PageLinks' to 'PageLink' "
"if 'PageLinks' is not found."
msgstr ""
"Tämän vaihtoehdon valitseminen merkitsee, että JSPWikin samaistaa nimen "
"”PageLinks” nimeen ”PageLink”, jos sivua ”PageLinks” ei löydy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
msgid "Use CamelCase links?"
msgstr "Käytetäänkö CamelCase-linkkejä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
msgid ""
"Please choose whether JSPWiki should consider traditional WikiNames (names "
"of pages JustSmashedTogether without square brackets) as hyperlinks."
msgstr ""
"Valitse tulisiko JSPWikin käsitellä perinteisiä WikiNimiä (sivujen nimiä, "
"joissa SanatOnKirjoitettuKiinniToisiinsa ilman hakasulkeita) hyperlinkkeinä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
msgid "Generate RSS feed?"
msgstr "Tuotetaanko RSS-syöte?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
msgid ""
"JSPWiki can generate a Rich Site Summary feed so that users can track "
"changes to the wiki."
msgstr ""
"JSPWiki voi tuottaa Rich Site Summary -syötteen, jonka avulla käyttäjät "
"voivat seurata wikin muutoksia."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
msgid "RSS refresh time in seconds:"
msgstr "RSS:n virkistysaika sekunneissa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
msgid "Please choose the delay between RSS feed refreshes."
msgstr "Valitse RSS-syötteen päivitysten välinen viive."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
msgid "RSS channel description:"
msgstr "RSS-kanavan kuvaus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
msgid ""
"Please give a channel description for the RSS feed, to be shown in channel "
"catalogs. There is no maximum length, so include whatever details users may "
"find helpful."
msgstr ""
"Anna RSS-syötteelle kanavakuvaus, joka näytetään kanavalistauksissa. "
"Enimmäispituutta ei ole, joten sisällytä kaikki yksityiskohdat, joista voi "
"olla käyttäjille hyötyä."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14001
msgid "RSS channel language:"
msgstr "RSS-kanavan kieli:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14001
msgid ""
"Please choose the RSS feed language. This should match the language of the "
"wiki."
msgstr "Valitse RSS-syötteen kieli. Tämän tulisi täsmätä wikin kieleen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../jspwiki.templates:15001
msgid "nothing"
msgstr "ei mitään"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15002
msgid "Attachment storage mechanism to use:"
msgstr "Käytettävä liitteidentallennusmenetelmä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15002
msgid ""
"'BasicAttachmentProvider' uses the same directory structure as the selected "
"page storage mechanism. It simply stores the attachments in a dedicated "
"directory for a page."
msgstr ""
"”BasicAttachmentProvider” käyttää samaa hakemistorakennetta kuin valittu "
"sivujentallennusmenetelmä. Se yksinkertaisesti tallentaa liitteet erityiseen "
"sivukohtaiseen hakemistoon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:16001
msgid "Should all wiki pages be deleted on package purge?"
msgstr ""
"Tulisiko kaikki wikisivut poistaa poistettaessa paketti asetustiedostoineen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:16001
msgid ""
"Please choose whether you want all wiki pages to be removed when the package "
"is purged."
msgstr ""
"Valitse haluatko, että kaikki wikisivut poistetaan, kun paketti poistetaan "
"asetustiedostoineen."

Reply to: