[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: sublevel 4 update neededHi,

Soms strings were changed/added to D-I level1/sublevel4, in
partman-nbd, 2 days ago.

So, even if you brought your language back to 100% in recent
days/weeks, you might need to do it again. 

I usually don't send such notices each time something is added or
changed, but this time, I was annoyed enough by this change just after
we successfully brought over 15 languages back to 100%.

So, please update again, sorry.


# Finnish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Thanks to laatu@lokalisointi.org.
#
#
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2007 - 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-23 22:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-22 12:24+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. eg. Virtual disk 1 (xvda)
#. :sl4:
#: ../partman-base.templates:64001
#, no-c-format
msgid "Virtual disk %s (%s)"
msgstr "Virtuaalilevy %s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. eg. Virtual disk 1, partition #1 (xvda1)
#. :sl4:
#: ../partman-base.templates:65001
#, no-c-format
msgid "Virtual disk %s, partition #%s (%s)"
msgstr "Virtuaalilevy %s, levyosio n:ro %s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:54001
msgid "acls - support POSIX.1e Access Control List"
msgstr "acls - tuki POSIX.1e pääsynvalvontalistoille (ACL)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:55001
msgid "shortnames - only use the old MS-DOS 8.3 style filenames"
msgstr "lyhyet nimet - käytä vain MS-DOS-tyylisiä (8.3) tiedostonimiä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-target.templates:3001
msgid ""
"In order to start your new system, a so called boot loader is used. It is "
"installed in a boot partition. You must set the bootable flag for the "
"partition. Such a partition will be marked with \"${BOOTABLE}\" in the main "
"partitioning menu."
msgstr ""
"Asennetun järjestelmän käynnistämiseen tarvitaan niin sanottua "
"alkulatausohjelmaa. Se asennetaan käynnistysosioon. Osio on merkittävä "
"käynnistyskelpoisuuden ilmaisimella. Osion kohdalla näkyy ”${BOOTABLE}” "
"osiointisovelluksen päävalikossa."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:1001
#, no-c-format
msgid "!! ERROR: %s"
msgstr "!! VIRHE: %s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:2001
msgid "KEYSTROKES:"
msgstr "NÄPPÄINOIKOTIET:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:3001
msgid "Display this help message"
msgstr "Näytä tämä ohjeteksti"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:4001
msgid "Go back to previous question"
msgstr "Palaa edelliseen kysymykseen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:5001
msgid "Select an empty entry"
msgstr "Valitse tyhjä vaihtoehto"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:8001
#, no-c-format
msgid "Prompt: '%c' for help, default=%d> "
msgstr "Kehote: ”%c” on ohje, oletus=%d> "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:9001
#, no-c-format
msgid "Prompt: '%c' for help> "
msgstr "Kehote: ”%c” on ohje> "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:10001
#, no-c-format
msgid "Prompt: '%c' for help, default=%s> "
msgstr "Kehote: ”%c” on ohje, oletus=%s> "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-text-udeb.templates:11001
msgid "[Press enter to continue]"
msgstr "[Paina Enter jatkaaksesi]"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:2001 ../quik-installer.templates:18001
#: ../yaboot-installer.templates:15001
msgid "Failed to mount /target/proc"
msgstr "Hakemiston /target/proc liittäminen ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:2001 ../quik-installer.templates:18001
#: ../yaboot-installer.templates:15001
msgid "Mounting the proc file system on /target/proc failed."
msgstr ""
"proc-tiedostojärjestelmän liittäminen liitoskohtaan /target/proc ei "
"onnistunut."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:2001 ../quik-installer.templates:11001
#: ../quik-installer.templates:18001 ../yaboot-installer.templates:11001
#: ../yaboot-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:15001
msgid "Warning: Your system may be unbootable!"
msgstr "Varoitus: Järjestelmä ei ehkä pysty käynnistymään!"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:3001 ../nobootloader.templates:4001
#: ../yaboot-installer.templates:16001
msgid "Setting firmware variables for automatic boot"
msgstr "Asetetaan laiteohjelmiston muuttujat automaattikäynnistystä varten"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:3001 ../yaboot-installer.templates:16001
msgid ""
"Some variables need to be set in the Genesi firmware in order for your "
"system to boot automatically. At the end of the installation, the system "
"will reboot. At the firmware prompt, set the following firmware variables "
"to enable auto-booting:"
msgstr ""
"Joidenkin muuttujien arvot Genesi-laiteohjelmistossa on asetettava, jotta "
"järjestelmä käynnistyisi automaattisesti. Järjestelmä käynnistyy uudelleen "
"asennuksen lopuksi. Aseta seuraavat muuttujat laiteohjelmiston kehotteessa, "
"jotta automaattikäynnistys toimii:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Translators, the 4th string of this description has been dropped from
#. PO files. It contains firmware commands and should not be translated.
#: ../nobootloader.templates:3001 ../yaboot-installer.templates:16001
#: ../arcboot-installer.templates:5001
msgid ""
"You will only need to do this once. Afterwards, enter the \"boot\" command "
"or reboot the system to proceed to your newly installed system."
msgstr ""
"Tämä on tehtävä vain yhden kerran. Käytä sitten komentoa ”boot” tai "
"käynnistä järjestelmä uudelleen päästäksesi uuteen asennettuun järjestelmään."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:3001 ../yaboot-installer.templates:16001
msgid ""
"Alternatively, you will be able to boot the kernel manually by entering, at "
"the firmware prompt:"
msgstr ""
"Vaihtoehtona on käynnistää ydin itse kirjoittamalla laiteohjelmiston "
"kehotteeseen:"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:4001
msgid ""
"Some variables need to be set in CFE in order for your system to boot "
"automatically. At the end of installation, the system will reboot. At the "
"firmware prompt, set the following variables to simplify booting:"
msgstr ""
"CFE:ssä on asetettava joidenkin muuttujien arvot, jotta järjestelmä "
"käynnistyisi automaattisesti. Järjestelmä käynnistyy uudelleen asennuksen "
"lopuksi. Aseta seuraavat muuttujat laiteohjelmiston kehotteessa, "
"käynnistyksen yksinkertaistamiseksi:"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:4001
msgid ""
"You will only need to do this once. This enables you to just issue the "
"command \"boot_debian\" at the CFE prompt."
msgstr ""
"Tämä tarvitsee tehdä vain kerran. Tämä mahdollistaa sen, että CFE-"
"kehotteessa voidaan vain antaa komento ”boot_debian”."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../nobootloader.templates:4001
msgid ""
"If you prefer to auto-boot on every startup, you can set the following "
"variable in addition to the ones above:"
msgstr ""
"Seuraava muuttuja voidaan asentaa yllä olevien lisäksi, jos halutaan käyttää "
"automaattikäynnistystä jokaisella käynnistyskerralla:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid "Installing GRUB boot loader"
msgid "Install GRUB?"
msgstr "Asennetaan GRUB-alkulatausohjelma"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:16001
msgid ""
"GRUB 2 is the next generation of GNU GRUB, the boot loader that is commonly "
"used on i386/amd64 PCs. It is now also available for ${ARCH}."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:16001
msgid ""
"It has interesting new features but is still experimental software for this "
"architecture. If you choose to install it, you should be prepared for "
"breakage, and have an idea on how to recover your system if it becomes "
"unbootable. You're advised not to try this in production environments."
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-newworld.templates:1001 ../partman-newworld.templates:5001
msgid "NewWorld boot partition"
msgstr "NewWorld-käynnistysosio"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-newworld.templates:2001 ../partman-newworld.templates:3001
#: ../partman-prep.templates:3001 ../partman-prep.templates:4001
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "Go back to the menu and resume partitioning?"
msgstr "Palataanko valikkoon jatkamaan osioiden tekoa?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-newworld.templates:2001
msgid ""
"No NewWorld boot partition was found. The yaboot boot loader requires an "
"Apple_Bootstrap partition at least 819200 bytes in size, using the HFS "
"Macintosh file system."
msgstr ""
"NewWorld-käynnistysosiota ei löytynyt. Yaboot-alkulatausohjelma vaatii "
"Apple_Bootstrap-osion kooltaan vähintään 819200 tavua. Osion "
"tiedostojärjestelmän pitää olla HFS Macintosh."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-newworld.templates:3001
msgid "The NewWorld boot partition must be at least 819200 bytes in size."
msgstr ""
"NewWorld-käynnistysosion on oltava kooltaan vähintään 819200 kilotavua."

#. Type: text
#. Description
#. short variant of 'NewWorld boot partition'
#. Up to 10 character positions
#. :sl4:
#: ../partman-newworld.templates:6001
msgid "boot"
msgstr "käynnistys"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. File system name
#: ../partman-newworld.templates:7001
msgid "HFS Macintosh file system"
msgstr "HFS Macintosh -tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-newworld.templates:8001
msgid "hfs"
msgstr "hfs"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. A bit of context for translators :
#. PReP stands for PowerPC Reference Platform, is an acronym, and should not be
#. translated. The PReP boot partition is a partition of type 0x41, which is
#. used by PReP boxes and IBM CHRP boxes to boot yaboot or the kernel from.
#: ../partman-prep.templates:1001
msgid "Use the partition as a PowerPC PReP boot partition"
msgstr "Käytä osiota PowerPC PReP -käynnistysosiona"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-prep.templates:2001
msgid "PowerPC PReP boot partition"
msgstr "PowerPC PReP -käynnistysosio"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-prep.templates:3001
msgid "No PowerPC PReP boot partition is found."
msgstr "Yhtään PowerPC PReP -käynnistysosiota ei löytynyt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-prep.templates:4001
msgid "The PowerPC PReP boot partition must be in the first 8MB."
msgstr "PowerPC PReP -käynnistysosion on oltava ensimmäisen 8 Mt:n alueella. "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:1001
msgid "Installing quik"
msgstr "Asennetaan quik"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:2001
msgid "Installing quik boot loader"
msgstr "Asennetaan quik-alkulatausohjelma"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:3001
msgid "quik installation failed. Continue anyway?"
msgstr "Quik-alkulatausohjelman asennus epäonnistui. Jatketaanko silti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:3001
msgid ""
"The quik package failed to install into /target/. Installing quik as a boot "
"loader is a required step. The install problem might however be unrelated "
"to quik, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Ohjelmapaketin quik asennus hakemistoon /target/ epäonnistui. Quikin "
"asentaminen alkulatausohjelmaksi on välttämätöntä. Asennusvika ei ehkä "
"kuitenkaan liity quikiin, joten asennuksen jatkaminen saattaa olla "
"mahdollista. "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:4001
msgid "Checking partitions"
msgstr "Tarkistetaan levyosioita"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:5001 ../yaboot-installer.templates:7001
#: ../prep-installer.templates:6001
msgid "No root partition found"
msgstr "Juuriosiota ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:5001 ../yaboot-installer.templates:7001
#: ../prep-installer.templates:6001
msgid ""
"No partition is mounted as your new root partition. You must mount a root "
"partition first."
msgstr ""
"Mitään levyosiota ei ole liitetty juuriosioksi. Juuriosio on liitettävä "
"ensimmäisenä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:6001
msgid "Boot partition not on first disk"
msgstr "Käynnistysosio ei ole ensimmäisellä levyllä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:6001
msgid ""
"The quik boot loader requires partition that holds /boot to be on the first "
"disk. Please return to the partitioning step."
msgstr ""
"Quik-alkulatausohjelma vaatii, että /boot-hakemiston sisältävä osio on "
"ensimmäisellä kiintolevyllä. Palaa levyosioiden tekoon."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:7001
msgid "Boot partition must be on ext2"
msgstr "Käynnistysosion tiedostojärjestelmän on oltava ext2"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:7001
msgid ""
"The quik boot loader requires the partition that holds /boot to be formatted "
"using the ext2 file system. Please return to the partitioning step."
msgstr ""
"quik-alkulatausohjelma vaatii hakemiston /boot sisältävän osion "
"tiedostojärjestelmän olevan ext2. Palaa levyosioiden tekoon."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:8001 ../quik-installer.templates:9001
msgid "Do you really want to install the quik boot loader?"
msgstr "Haluatko varmasti asentaa quik-alkulatausohjelman?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:8001
msgid ""
"You have chosen to install the quik boot loader. You will not be able to "
"boot any other operating system from this disk. Furthermore, your machine "
"may not be bootable in any manner after this process completes. If you are "
"left with a blank screen, you may need to try a cold boot and hold down "
"Command-Option-P-R."
msgstr ""
"Olet valinnut asennettavaksi quik-alkulatausohjelman. Tältä levyltä ei voida "
"käynnistää mitään muuta käyttöjärjestelmää. Lisäksi tietokone ei ehkä ole "
"käynnistettävissä millään tavalla kun tämä asennus on valmis. Jos näet vain "
"tyhjän ruudun, joutunet kokeilemaan kylmäkäynnistystä ja pitämään näppäimet "
"Command-Option-P-R alhaalla."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:8001 ../quik-installer.templates:9001
msgid "Be aware that this code has not been thoroughly tested."
msgstr "Huomaa ettei tätä koodia ole testattu kattavasti."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:9001
msgid ""
"You have chosen to install the quik boot loader. You will not be able to "
"boot any other operating system from this disk. Furthermore, your machine "
"may not be bootable in any manner after this process completes."
msgstr ""
"Olet valinnut asennettavaksi quik-alkulatausohjelman. Tältä levyltä ei voida "
"käynnistää mitään muuta käyttöjärjestelmää. Lisäksi tietokone ei ehkä ole "
"käynnistettävissä millään tavalla kun tämä asennus on valmis. "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:10001
msgid "Creating quik configuration"
msgstr "Tehdään quikin asetukset"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:11001
msgid "Failed to create quik configuration"
msgstr "Quikin asetusten teko ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:11001
msgid "The creation of the main quik configuration file failed."
msgstr "Quikin pääasetustiedoston luonti ei onnistunut"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:12001
msgid "Installing quik into bootstrap partition"
msgstr "Asennetaan quik käynnistysosioon"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:13001
msgid "Failed to install boot loader"
msgstr "Alkulatausohjelman asennus ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:13001
msgid "The installation of the quik boot loader failed."
msgstr "Quik-alkulatausohjelman asennus ei onnistunut."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:13001
msgid "Warning: your system may be unbootable!"
msgstr "Varoitus: Järjestelmä ei ehkä pysty käynnistymään!"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:14001
msgid "Setting up OpenFirmware"
msgstr "Tehdään OpenFirmwaren asetukset"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure OpenFirmware"
msgstr "OpenFirmwaren asetuksia ei voitu tehdä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:15001
msgid ""
"Setting the OpenFirmware boot-device variable failed. You will have to "
"configure OpenFirmware yourself to boot."
msgstr ""
"OpenFirmwaren käynnistyslaitemuuttujan arvon asetus epäonnistui. Joudut "
"tekemään OpenFirmwaren asetukset itse jotta käynnistys onnistuu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. This error may not be fatal, depending on the exact type of Mac.
#: ../quik-installer.templates:16001
msgid "Problem configuring OpenFirmware"
msgstr "Ongelma tehtäessä OpenFirmwaren asetuksia"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. This error may not be fatal, depending on the exact type of Mac.
#: ../quik-installer.templates:16001
msgid ""
"Setting the OpenFirmware boot-command variable failed. You may have "
"intermittent boot failures."
msgstr ""
"OpenFirmwaren boot-command-muuttujan arvon asetus epäonnistui. "
"Käynnistyksessä voi ilmetä toistuvia epäonnistumisia."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:17001
msgid "Successfully installed quik"
msgstr "Quikin asennus onnistui"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:17001
msgid "The quik boot loader was successfully installed."
msgstr "Quik-alkulatausohjelma asennettiin onnistuneesti."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:17001 ../yaboot-installer.templates:14001
#: ../prep-installer.templates:8001
msgid "The new system is now ready to boot."
msgstr "Uusi järjestelmä on nyt valmis käynnistymään."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl4:
#: ../quik-installer.templates:19001
msgid "Install quik on a hard disk"
msgstr "Asennetaan quik kiintolevylle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:1001
msgid "Installing Yaboot"
msgstr "Asennetaan Yaboot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:2001
msgid "Installing Yaboot boot loader"
msgstr "Asennetaan yaboot-alkulatausohjelma"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:3001
msgid "Yaboot installation failed. Continue anyway?"
msgstr "Yaboot-alkulatausohjelman asennus epäonnistui. Jatketaanko silti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:3001
msgid ""
"The yaboot package failed to install into /target/. Installing Yaboot as a "
"boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to Yaboot, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Ohjelmapaketin yaboot asennus hakemistoon /target/ epäonnistui. Yabootin "
"asentaminen alkulatausohjelmaksi on välttämätöntä. Asennusvika ei ehkä "
"kuitenkaan liity yabootiin, joten asennuksen jatkaminen saattaa olla "
"mahdollista. "

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:4001
msgid "Looking for bootstrap partitions"
msgstr "Etsitään käynnistysosioita"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:5001
msgid "No bootstrap partition found"
msgstr "Yhtään käynnistysosiota ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:5001
msgid ""
"No hard disks were found which have an \"Apple_Bootstrap\" partition. You "
"must create an 819200-byte partition with type \"Apple_Bootstrap\"."
msgstr ""
"Yhtään kiintolevyä, jossa on ”Apple Bootstrap”-osio ei löytynyt. On luotava "
"819200 tavun levyosio tyypiltään ”Apple_Bootstrap”."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:6001
msgid "Looking for root partition"
msgstr "Etsitään juuriosiota"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:8001
msgid "Looking for other operating systems"
msgstr "Etsitään muita käyttöjärjestelmiä"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid ""
"Yaboot (the Linux boot loader) needs to be installed on a hard disk "
"partition in order for your system to be bootable. Please choose the "
"destination partition from among these partitions that have the bootable "
"flag set."
msgstr ""
"Yaboot (Linuxin alkulatausohjelma) on asennettava kiintolevyn osioon jotta "
"järjestelmä voisi käynnistyä. Valitse osio näiden käynnistyskelpoisuuden "
"ilmaisimella merkittyjen osioiden joukosta."

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid "Warning: this will erase all data on the selected partition!"
msgstr "Varoitus: tämä poistaa kaiken tiedon valitulta levyosiolta!"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:10001
msgid "Creating yaboot configuration"
msgstr "Tehdään yabootin asetukset"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:11001
msgid "Failed to create yaboot configuration"
msgstr "Yabootin asetusten teko ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:11001
msgid "The creation of the main yaboot configuration file failed."
msgstr "Yabootin pääasetustiedoston luonti ei onnistunut"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:12001
msgid "Installing yaboot into bootstrap partition"
msgstr "Asennetaan yaboot käynnistysosioon"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:13001
msgid "The installation of the yaboot boot loader failed."
msgstr "Yaboot-alkulatausohjelman asennus ei onnistunut."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:14001
msgid "Successfully installed yaboot"
msgstr "Yabootin asennus onnistui"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:14001
msgid "The yaboot boot loader was successfully installed."
msgstr "Yaboot-alkulatausohjelma asennettiin onnistuneesti."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:17001
msgid "Install yaboot on a hard disk"
msgstr "Asennetaan yaboot kiintolevylle"

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl4:
#: ../yaboot-installer.templates:18001
msgid "Reinstall yaboot boot loader"
msgstr "Asennetaan yaboot-alkulatausohjelma uudelleen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Main menu item
#. Keep translations below 55 ccolumns (1 character=1 column
#. except for wide character languages such as Chinese/Japanese/Korean)
#. A bit of context for translators :
#. PReP stands for PowerPC Reference Platform, is an acronym, and should not be
#. translated. The PReP boot partition is a partition of type 0x41, which is
#. used by PReP boxes and IBM CHRP boxes to boot yaboot or the kernel from.
#: ../prep-installer.templates:1001
msgid "Install the kernel on a PReP boot partition"
msgstr "Asennetaan ydin PRep-käynnistysosioon"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:2001 ../prep-installer.templates:7001
msgid "Copying the kernel to the PReP boot partition"
msgstr "Kopioidaan ydin PReP-käynnistysosioon"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:3001
msgid "Looking for PReP boot partitions"
msgstr "Etsitään PReP-käynnistysosioita"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:4001
msgid "No PReP boot partitions"
msgstr "Yhtään PReP-käynnistysosiota ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:4001
msgid ""
"No PReP boot partitions were found. You must create a PReP boot partition "
"within the first 8MB of your hard disk."
msgstr ""
"Ei löytynyt yhtään PReP-käynnistysosiota. PRep-käynnistysosio on luotava "
"kiintolevyn ensimmäisen 8 Mtavun alueelle."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:5001
msgid "Looking for the root partition"
msgstr "Etsitään juuriosiota"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:8001
msgid "Successfully installed PReP"
msgstr "PRePin asennus onnistui"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../prep-installer.templates:8001
msgid "The kernel was properly copied to the PReP boot partition."
msgstr "Ydin kopioitiin onnistuneesti PReP-käynnistysosioon."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:1001
msgid ""
"Checking the ext2 (revision 0) file system in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE}..."
msgstr ""
"Tarkistetaan laitteen ${DEVICE} ext2 (revision 0) -tiedostojärjestelmää "
"osiolla n:ro ${PARTITION}..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid ""
"The test of the file system with type ext2 (revision 0) in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"Tarkistettaessa ext2 (revision 0) -tyyppinen tiedostojärjestelmä laitteen "
"${DEVICE} osiolla n:ro ${PARTITION} löytyi virheitä joita ei voitu korjata."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will not be used at all."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja korjaa näitä virheitä, jätetään tämä "
"osio kokonaan käyttämättä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:3001
msgid ""
"The ext2 (revision 0) file system creation in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} failed."
msgstr ""
"ext2 (revision 0) -tiedostojärjestelmän luonti laitteen ${DEVICE} osiolle n:"
"ro ${PARTITION} ei onnistunut."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ext2 (revision 0) file system in "
"partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"ext2 (revision 0) -tiedostojärjestelmälle laitteella ${DEVICE} osiossa n:ro "
"${PARTITION} ei ole määrätty liitoskohtaa."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-ext2r0.templates:6001 ../partman-ext2r0.templates:8001
msgid "ext2r0"
msgstr "ext2r0"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. File system name
#: ../partman-ext2r0.templates:7001
msgid "old Ext2 (revision 0) file system"
msgstr "vanha ext2 (revision 0) -tiedostojärjestelmä"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:9001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the old ext2 (revision 0) "
"file system. This is needed by your machine in order to boot. Please go "
"back and use the old ext2 (revision 0) file system."
msgstr ""
"Käynnistysosion tiedostojärjestelmä ei ole vanha ext2 (revision 0) -"
"tiedostojärjestelmä. Kone tarvitsee sitä jotta käynnistys toimii. Palaa "
"takaisin ja käytä vanhaa ext2 (revision 0) -tiedostojärjestelmää."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:10001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Käynnistysosio ei ole kiintolevyn ensimmäisellä ensisijaisella levyosiolla. "
"Tämä tarvitaan koneellasi jotta käynnistys onnistuu. Palaa takaisin ja käytä "
"ensimmäistä ensisijaista osiota käynnistysosiona. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-ext2r0.templates:11001
msgid ""
"Your root partition is not a primary partition of your hard disk. This is "
"needed by your machine in order to boot. Please go back and use a primary "
"partition for your root partition."
msgstr ""
"Juuriosio ei ole kiintolevyn ensisijainen levyosio. Kone tarvitsee sitä "
"käynnistyäkseen. Palaa takaisin ja käytä ensisijaista levyosiota juuriosiona."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. keep it short (ideally a 3-letter acronym)
#: ../partman-zfs.templates:1001 ../partman-zfs.templates:2001
#: ../partman-zfs.templates:19001
msgid "zfs"
msgstr "zfs"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. File system name
#: ../partman-zfs.templates:3001
msgid "ZFS file system"
msgstr "ZFS-tiedostojärjestelmä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Summary of current LVM configuration:"
msgid "Separate /boot and /lib/modules mandatory for this ZFS configuration"
msgstr "Yhteenveto käytössä olevista LVM:n asetuksista:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is on a ZFS pool that uses more than one physical "
"volume."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:4001 ../partman-zfs.templates:5001
msgid ""
"The boot loader only supports this configuration for pools in Mirror mode, "
"not Striped or RAID-Z modes."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:4001
msgid ""
"Make sure /boot and /lib/modules are on a partition using a supported ZFS "
"pool configuration, or a different file system such as UFS."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Use unsupported file system type for /boot?"
msgid "Unsupported multiple volume ZFS for ${MNT}"
msgstr "Käytetäänkö /boot-osiolle tiedostojärjestelmää, joka ei ole tuettu?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:5001
msgid ""
"Your ${MNT} partition is on a ZFS pool that uses more than one physical "
"volume."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:5001
msgid ""
"Make sure ${MNT} is on a partition using a supported ZFS pool configuration, "
"or a different file system such as UFS."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:6001
msgid ""
"You have configured one or more partitions with the ZFS file system. "
"Although ZFS is supported on 32-bit i386, using it without special tuning "
"may lead to performance or stability problems due to limitations of this "
"architecture."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:6001
msgid ""
"You should either use the 64-bit (amd64) version of this installer (if your "
"hardware supports this), or go back to the partitioning menu and configure "
"the partitions to use another file system."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:7001
msgid ""
"You have configured one or more partitions with the ZFS file system. Using "
"ZFS on a computer with less than 512 MB of memory may lead to stability "
"problems and is not recommended."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, "
#| "the partition will be used as is."
msgid ""
"You should go back to the partitioning menu and configure the partitions to "
"use another file system."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja korjaa näitä virheitä, käytetään osiota "
"sellaisena kuin se on."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Configure locales"
msgid "Configure ZFS"
msgstr "Tee maa- ja kieliasetukset"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. What is "in use" is a partition
#: ../partman-zfs.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "In use by LVM volume group ${VG}"
msgid "In use by ZFS pool ${VG}"
msgstr "Osio käytössä LVM:n taltioryhmässä ${VG}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-zfs.templates:11001
msgid "Create ZFS pool"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-zfs.templates:12001
msgid "Delete ZFS pool"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid "Write the changes to disks and configure LVM?"
msgid "Write the changes to disk and configure ZFS?"
msgstr "Tallenna muutokset levyille ja tee LVM:n asetukset?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Before encrypted volumes can be configured, the current partitioning "
#| "scheme has to be written to disk. These changes cannot be undone."
msgid ""
"Before ZFS can be configured, the current partitioning scheme has to be "
"written to disk. These changes cannot be undone."
msgstr ""
"Ennen kuin salattujen taltioiden asetukset voidaan tehdä, on nykyiset "
"levyosiot tallennettava levyille. Näitä muutoksia ei voi perua."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After the Logical Volume Manager is configured, no additional changes to "
#| "the partitioning scheme of disks containing physical volumes are allowed "
#| "during the installation. Please decide if you are satisfied with the "
#| "current partitioning scheme before continuing."
msgid ""
"After ZFS is configured, no additional changes to the partitioning scheme of "
"disks containing physical volumes are allowed during the installation. "
"Please decide if you are satisfied with the current partitioning scheme "
"before continuing."
msgstr ""
"Kun loogisen taltiohallinnan asetukset on tehty, asennuksen aikana ei ole "
"enää mahdollista tehdä lisämuutoksia niiden levyjen osioille, joissa "
"fyysiset taltiota sijaitsevat. Varmista, että nyt tehdyt osiot ovat "
"sellaiset kuin haluat."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid "LVM configuration failure"
msgid "ZFS configuration failure"
msgstr "Virhe loogisen taltiohallinnan asetuksissa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:17001
#, fuzzy
#| msgid "The configuration has been aborted."
msgid "ZFS configuration has been aborted."
msgstr "Asetuksien teko on keskeytetty."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:18001
#, fuzzy
#| msgid "physical volume for LVM"
msgid "physical volume for ZFS"
msgstr "fyysinen taltio LVM:lle"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid "LVM configuration action:"
msgid "ZFS configuration action:"
msgstr "LVM:n asetustoiminto:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid "Summary of current LVM configuration:"
msgid "Summary of current ZFS configuration:"
msgstr "Yhteenveto käytössä olevista LVM:n asetuksista:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " Free Physical Volumes: ${FREE_PVS}\n"
#| " Used Physical Volumes: ${USED_PVS}\n"
#| " Volume Groups:     ${VGS}\n"
#| " Logical Volumes:    ${LVS}"
msgid ""
" Free physical volumes: ${FREE_PVS}\n"
" Used physical volumes: ${USED_PVS}\n"
" ZFS pools:       ${VGS}\n"
" ZFS logical volumes:  ${LVS}"
msgstr ""
" Vapaat fyysiset taltiot: ${FREE_PVS}\n"
" Käyt. fyysiset taltiot: ${USED_PVS}\n"
" Taltioryhmät:       ${VGS}\n"
" Loogiset taltiot:     ${LVS}"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Current LVM configuration:"
msgid "Current ZFS configuration:"
msgstr "Käytössä olevat LVM:n asetukset:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:22001
#, fuzzy
#| msgid "Devices for the new volume group:"
msgid "Devices for the new ZFS pool:"
msgstr "Uuden taltioryhmän laitteet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:22001
#, fuzzy
#| msgid "Please select the devices for the new volume group."
msgid "Please select devices for the new ZFS pool."
msgstr "Valitse uuden taltioryhmän laitteet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:23001
#, fuzzy
#| msgid "Devices for the new volume group:"
msgid "Multidisk mode for this ZFS pool:"
msgstr "Uuden taltioryhmän laitteet:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:23001
msgid ""
"Please choose the mode for multidisk operations for this ZFS pool:\n"
" * Striped: similar to RAID 0 (default) - data is spread across the\n"
"      physical volumes;\n"
" * Mirror: similar to RAID 1 - data is replicated to each physical\n"
"      volume;\n"
" * RAID-Z: similar to RAID 5 or RAID 6 - some physical volumes\n"
"      store parity bits and data is spread across others."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:24001
msgid "Parity level for RAID-Z:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:24001
msgid ""
"Please choose the number of physical volumes that will be used to store "
"parity bits."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:25001
msgid "ZFS pool name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:25001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter the name you would like to use for the new logical volume."
msgid "Please enter the name you would like to use for the new ZFS pool."
msgstr "Anna haluamasi nimi uudelle loogiselle taltiolle."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:26001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "No physical volumes were selected. The creation of a new volume group has "
#| "been aborted."
msgid ""
"No physical volumes were selected. The creation of a new ZFS pool has been "
"aborted."
msgstr ""
"Yhtään fyysistä taltiota ei valittu. Uuden taltioryhmän luonti keskeytettiin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:27001
msgid "No ZFS pool name"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid "No name for the volume group has been entered. Please enter a name."
msgid "No name for the ZFS pool has been entered. Please enter a name."
msgstr "Taltioryhmälle ei ole annettu nimeä. Anna jokin nimi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:28001
#, fuzzy
#| msgid "Volume group name already in use"
msgid "ZFS pool name already in use"
msgstr "Taltioryhmän nimi on jo käytössä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:28001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The selected volume group name is already in use. Please choose a "
#| "different name."
msgid ""
"The selected ZFS pool name is already in use. Please choose a different name."
msgstr "Valittu taltioryhmän nimi on jo käytössä. Valitse jokin muu nimi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:29001
#, fuzzy
#| msgid "Error while creating a new logical volume"
msgid "Error while creating ZFS pool"
msgstr "Virhe luotaessa uutta loogista taltiota"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:29001
#, fuzzy
#| msgid "The volume group ${VG} could not be created."
msgid "The ZFS pool ${VG} could not be created."
msgstr "Taltioryhmää ${VG} ei voitu luoda."

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid "Volume group to delete:"
msgid "ZFS pool to delete:"
msgstr "Poistettava taltioryhmä:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid "Please select the volume group you wish to delete."
msgid "Please select the ZFS pool you wish to delete."
msgstr "Valitse poistettava taltioryhmä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:31001
msgid "No ZFS pool"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid "No volume group has been found."
msgid "No ZFS pool has been found."
msgstr "Yhtään taltioryhmää ei löytynyt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid "The volume group may have already been deleted."
msgid "The ZFS pool may have already been deleted."
msgstr "Taltioryhmä saattaa olla jo poistettu."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:32001
#, fuzzy
#| msgid "Really delete the volume group?"
msgid "Really delete the ZFS pool?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa taltioryhmän?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:32001
msgid "Please confirm the removal of the ZFS pool ${VG}."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:33001
#, fuzzy
#| msgid "Error while deleting volume group"
msgid "Error while deleting ZFS pool"
msgstr "Virhe poistettaessa taltioryhmää"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:33001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The selected volume group could not be deleted. One or more logical "
#| "volumes may currently be in use."
msgid ""
"The selected ZFS pool could not be deleted. One or more logical volumes may "
"currently be in use."
msgstr ""
"Valittua taltioryhmää ei voitu poistaa. Jotkin loogisista taltiosta "
"saattavat olla parhaillaan käytössä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:34001
#, fuzzy
#| msgid "No partitions found"
msgid "No ZFS pool found"
msgstr "Osioita ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:34001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "No free volume groups were found for creating a new logical volume. "
#| "Please create more physical volumes and volume groups, or reduce an "
#| "existing volume group."
msgid ""
"No free ZFS pools were found for creating a new logical volume. Please "
"create another ZFS pool, or free space in an existing ZFS pool."
msgstr ""
"Uuden loogisen taltion luomiseen ei löytynyt vapaata taltioryhmää. Luo lisää "
"fyysisiä taltioita ja taltioryhmiä tai supista jotain nykyistä taltioryhmää."

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:36001
msgid "ZFS pool:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:36001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please select the volume group where the new logical volume should be "
#| "created."
msgid ""
"Please select the ZFS pool where the new logical volume should be created."
msgstr "Valitse mihin taltioryhmään uusi looginen taltio luodaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:38001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The name ${LV} is already in use by another logical volume on the same "
#| "volume group (${VG})."
msgid ""
"The name ${LV} is already in use by another logical volume on the same ZFS "
"pool (${VG})."
msgstr ""
"Nimi ${LV} on jo toisen loogisen taltion käytössä samassa taltioryhmässä "
"(${VG})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:45001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "No physical volumes (i.e. partitions) were found in your system. All "
#| "physical volumes may already be in use. You may also need to load some "
#| "required kernel modules or re-partition the hard drives."
msgid ""
"No physical volumes (i.e. partitions) were found in this system. All "
"physical volumes may already be in use. You may also need to load some "
"required kernel modules or re-partition the hard drives."
msgstr ""
"Järjestelmästä ei löytynyt yhtään fyysistä taltiota (t.s. osiota). Kaikki "
"fyysiset taltiot ovat ehkä jo käytössä. Mahdollisesti on myös ladattava "
"tarvittavia ytimen moduuleita tai osioitava kiintolevyt uudestaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:46001
#, fuzzy
#| msgid "Software RAID not available"
msgid "ZFS not available"
msgstr "Ohjelmallinen RAID ei ole käytettävissä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:46001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The current kernel doesn't support the Logical Volume Manager. You may "
#| "need to load the lvm-mod module."
msgid ""
"The current kernel doesn't support ZFS. You may need to load the zfs module."
msgstr ""
"Nykyinen ydin ei tue loogista taltiohallintaa (LVM). Mahdollisesti on "
"ladattava lvm-mod-moduuli."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:47001
#, fuzzy
#| msgid "Invalid logical volume or volume group name"
msgid "Invalid logical volume or ZFS pool name"
msgstr "Virheellinen loogisen taltion tai taltioryhmän nimi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:47001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Logical volume or volume group names may only contain alphanumeric "
#| "characters, hyphen, plus, period and underscore. They must be 128 "
#| "characters or less and may not begin with a hyphen. The names \".\" and "
#| "\"..\" are not allowed. In addition, logical volume names may not begin "
#| "with \"snapshot\"."
msgid ""
"Logical volume or ZFS pool names may only contain alphanumeric characters, "
"hyphen, colon, period, and underscore. They must be 255 characters or less "
"and must begin with an alphanumeric character. The names \"mirror\", \"raidz"
"\", \"spare\", and \"log\" are not allowed."
msgstr ""
"Loogisten taltioiden tai taltioryhmien nimissä saa olla vain kirjaimia, "
"numeroita, tavuviiva, plusmerkki, piste ja alaviiva. Nimen enimmäispituus on "
"128 merkkiä. Nimi ei saa alkaa tavuviivalla. Nimet ”.” ja ”..” eivät kelpaa. "
"Lisäksi loogisten taltioiden nimen alku ei saa olla ”snapshot”."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:48001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The selected device already contains the following LVM logical volumes, "
#| "volume groups and physical volumes which are about to be removed:"
msgid ""
"The selected device already contains the following ZFS logical volumes and "
"ZFS pools which are about to be removed:"
msgstr ""
"Valitulla laitteella on jo seuraavat loogiset taltiot, taltioryhmät ja "
"fyysiset taltiot, joita ollaan poistamassa:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:48001
#, fuzzy
#| msgid "Logical volume(s) to be removed: ${LVTARGETS}"
msgid "Logical volume(s): ${LVTARGETS}"
msgstr "Poistettavat loogiset taltiot: ${LVTARGETS}"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:48001
msgid "ZFS pool(s): ${VGTARGETS}"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:49001
msgid "ZFS"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:49001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "A common situation for system administrators is to find that some disk "
#| "partition (usually the most important one) is short on space, while some "
#| "other partition is underused. The Logical Volume Manager (LVM) can help "
#| "with this."
msgid ""
"A common situation for system administrators is to find that some disk "
"partition (usually the most important one) is short on space, while some "
"other partition is underused. ZFS can help with this."
msgstr ""
"Usein toistuu tilanne, jossa jollain (yleensä tärkeällä) levyosiolla on "
"liian vähän tilaa ja jollain toisella osiolla on ylimääräistä tilaa. "
"Looginen taltiohallinta (LVM) voi auttaa tässä tilanteessa."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:49001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "LVM allows combining disk or partition devices (\"physical volumes\") to "
#| "form a virtual disk (\"volume group\"), which can then be divided into "
#| "virtual partitions (\"logical volumes\"). Volume groups and logical "
#| "volumes may span several physical disks. New physical volumes may be "
#| "added to a volume group at any time, and logical volumes can be resized "
#| "up to the amount of unallocated space in the volume group."
msgid ""
"ZFS allows combining disk or partition devices (\"physical volumes\") to "
"form a virtual disk (\"ZFS pool\"), which can then be divided into virtual "
"partitions (\"logical volumes\"). ZFS pools and logical volumes may span "
"across several physical disks. New physical volumes may be added to a ZFS "
"pool at any time, and logical volumes have no size limit other than the "
"total size of the ZFS pool."
msgstr ""
"LVM mahdollistaa levyjen ja osiolaitteiden (”fyysisten taltioiden”) "
"yhdistämisen virtuaaliseksi levyksi (”taltioryhmäksi”), joka voidaan sitten "
"jakaa virtuaalisiin osioihin (”loogisiin taltioihin”). Taltioryhmät ja "
"loogiset taltiot voivat koostua useammasta fyysisestä levystä. Uusia levyjä "
"voidaan lisätä taltioryhmään koska vain ja loogisten taltioiden kokoja "
"voidaan muuttaa taltioryhmän jakamattoman tilan rajoissa."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-zfs.templates:49001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The items on the LVM configuration menu can be used to edit volume groups "
#| "and logical volumes. After you return to the main partition manager "
#| "screen, logical volumes will be displayed in the same way as ordinary "
#| "partitions, and should be treated as such."
msgid ""
"The items on the ZFS configuration menu can be used to edit ZFS pools and "
"logical volumes. After you return to the main partition manager screen, "
"logical volumes will be displayed in the same way as ordinary partitions, "
"and should be treated as such."
msgstr ""
"LVM:n asetusvalikon kohtia voidaan käyttää taltioryhmien ja loogisten "
"taltioiden muokkaamiseen. Palattuasi takaisin osiointisovelluksen "
"päävalikkoon, loogiset taltiot näytetään samanlaisina kuin normaalit osiot "
"ja niitä tulisi käsitellä normaaleina osioina."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:1001
msgid "SILO installation failed. Continue anyway?"
msgstr "SILOn asennus epäonnistui. Jatketaanko silti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:1001
msgid ""
"The 'silo' package failed to install into /target/. Installing SILO as a "
"boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to SILO, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Ohjelmapaketin silo asennus hakemistoon /target/ ei onnistunut. SILOn "
"asentaminen alkulatausohjelmaksi on välttämätöntä. Asennusvika ei ehkä "
"kuitenkaan liity SILOon, joten asennuksen jatkaminen saattaa olla "
"mahdollista."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:2001
msgid "SILO installation failed"
msgstr "SILOn asennus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:2001
msgid "Running \"/sbin/silo\" failed with error code \"${ERRCODE}\"."
msgstr ""
"Komennon ”/sbin/silo” suoritus epäonnistui. Virhekoodi oli ”${ERRCODE}”."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:3001
msgid "SILO installation successful"
msgstr "SILOn asennus onnistui."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:3001
msgid ""
"The SILO boot loader has been successfully installed on your new boot "
"partition, and your system should now be able to boot itself."
msgstr ""
"Alkulatausohjelma SILO on onnistuneesti asennettu uuteen käynnistysosioon. "
"Järjestelmän pitäisi nyt pystyä käynnistymään."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu text
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:4001
msgid "Install the SILO boot loader on a hard disk"
msgstr "Asenna SILO-alkulatausohjelma kiintolevylle"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:5001
msgid "Unsupported boot file system type"
msgstr "Käynnistysosion tiedostojärjestelmä ei ole tuettu"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:5001
msgid ""
"In order to be successfully loaded by SILO (Sparc Linux Loader), the kernel "
"must reside on an ext2, ext3 or ufs formatted partition. In the current "
"partitioning scheme the kernel is going to be installed on the ${SILO_PART} "
"partition of type ${SILO_TYPE}."
msgstr ""
"Jotta SILO (Sparc Linux Loader) voisi toimia on ytimen oltava ext2-, ext3-, "
"tai ufs-tiedostojärjestelmällä. Nyt käytetty osiointimalline asentaa ytimen "
"osiolle ${SILO_PART}, jonka tyyppi on ${SILO_TYPE}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:5001 ../silo-installer.templates:7001
msgid ""
"It is strongly recommended that you go back to partitioning and correct this "
"problem. Keeping the current configuration may result in an unbootable "
"system."
msgstr ""
"On hyvin suositeltavaa palata osiointiin ja korjata tämä vika. Jos tätä "
"asetusta ei muuteta, järjestelmä ei ehkä käynnisty."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:6001
msgid "Boot partition may cause problems with SILO"
msgstr "Käynnistysosio saattaa aiheuttaa ongelmia SILOn kanssa"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:6001
msgid ""
"This machine is likely to suffer from a firmware bug, which makes it "
"impossible for SILO (Sparc Linux Loader) to boot a kernel placed farther "
"than 1 GB from the beginning of the disk."
msgstr ""
"Todennäköisesti tässä koneessa on varusohjelmiston vika, joka estää SILO:a "
"(Sparc Linux Loader) käynnistämästä ydintä, jos se ei ole levyn ensimmäisen "
"1 Gt:n alueella."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:6001
msgid ""
"To avoid problems it is strongly recommended to install the kernel into a "
"partition which fits entirely within the first GB of the disk (by creating a "
"small /boot partition in the beginning of the disk, for example). In the "
"current partitioning scheme it is going to be installed onto the "
"${SILO_PART} partition which extends up to ${SILO_OFF} mark. Keeping this "
"configuration may result in an unbootable system."
msgstr ""
"Vaikeuksien välttämiseksi on hyvin suositeltavaa asentaa ydin levyosioon, "
"joka sijaitsee kokonaan levyn ensimmäisen gigatavun alueella (esimerkiksi "
"luomalla pieni /boot-osio levyn alkuun). Nykyisellä osiointitavalla ydin "
"asennettaisiin osioon ${SILO_PART}, joka ulottuu kohtaan ${SILO_OFF} asti. "
"Jos tätä asetusta ei muuteta, ei järjestelmä ehkä käynnisty."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:7001
msgid "Unsupported partition table on the boot disk"
msgstr "Käynnistyslevyllä oleva osiotaulu ei ole tuettu"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../silo-installer.templates:7001
msgid ""
"SILO (Sparc Linux Loader) can only boot the kernel off a disk with the \"sun"
"\" partition table. In the current partitioning scheme the kernel is going "
"to be installed on the ${SILO_PART} partition located on a disk with the "
"partition table of type \"${SILO_DISK}\"."
msgstr ""
"SILO (Sparc Linux Loader) osaa käynnistää ytimen vain levyltä, jossa on "
"”sun”-osiotaulu. Nykyisellä osiointitavalla ydin asennettaisiin osioon "
"${SILO_PART} levyllä, jonka osiotaulu on tyyppiä ”${SILO_DISK}”."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:1001
msgid "Install the Arcboot boot loader on a hard disk"
msgstr "Asenna Arcboot-alkulatausohjelma kiintolevylle"

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:2001
msgid "Disk for boot loader installation:"
msgstr "Alkulatausohjelma asennetaan levylle:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:2001
msgid ""
"Arcboot must be installed into the volume header of a disk with a SGI "
"disklabel. Usually the volume header of /dev/sda is used. Please give the "
"device name of the disk on which to put arcboot."
msgstr ""
"Arcboot on asennettava taltion otsikkoon levylle, jolla on SGI-levynimiö. "
"Tavallisesti käytetään taltion /dev/sda otsikkoa. Anna sen levyn laitenimi, "
"johon arcboot asennetaan."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:3001
msgid "Arcboot configured to use a serial console"
msgstr "Arcboot on asetettu käyttämään sarjaporttiin kiinnitettyä päätettä"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:3001
msgid ""
"Arcboot is configured to use the serial port ${PORT} as the console. The "
"serial port speed is set to ${SPEED}."
msgstr ""
"Arcboot on asetettu käyttämään sarjaporttia ${PORT} konsolina. Sarjaportin "
"nopeudeksi on asetettu ${SPEED}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:4001
msgid "Arcboot installation failed. Continue anyway?"
msgstr "Arcbootin asennus epäonnistui. Jatketaanko silti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../arcboot-installer.templates:4001
msgid ""
"The arcboot package failed to install into /target/. Installing Arcboot as "
"a boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to Arcboot, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Arcboot-ohjelmapaketin asennus hakemistoon /target/ ei onnistunut. Arcbootin "
"asennus alkulatausohjelmaksi on pakollinen vaihe. Asennusongelmat saattavat "
"kuitenkin olla muusta kuin Arcbootista johtuvia, joten asennuksen jatkaminen "
"on ehkä mahdollista."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Translators, the 4th string of this description has been dropped from
#. PO files. It contains firmware commands and should not be translated.
#: ../arcboot-installer.templates:5001
msgid "Setting PROM variables for Arcboot"
msgstr "Annetaan arvot muuttujille PROMissa Arcbootia varten"

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Translators, the 4th string of this description has been dropped from
#. PO files. It contains firmware commands and should not be translated.
#: ../arcboot-installer.templates:5001
msgid ""
"If this is the first Linux installation on this machine, or if the hard "
"drives have been repartitioned, some variables need to be set in the PROM "
"before the system is able to boot normally."
msgstr ""
"Jos tämä on koneen ensimmäinen Linux-asennus, tai jos kiintolevyille on "
"tehty uudet levyosiot, on joidenkin muuttujien arvo asetettava PROMissa "
"ennen kuin järjestelmä voi käynnistyä normaalisti."

#. Type: note
#. Description
#. :sl4:
#. Translators, the 4th string of this description has been dropped from
#. PO files. It contains firmware commands and should not be translated.
#. "Stop for Maintenance" should be left in English
#: ../arcboot-installer.templates:5001
msgid ""
"At the end of this installation stage, the system will reboot. After this, "
"enter the command monitor from the \"Stop for Maintenance\" option, and "
"enter the following commands:"
msgstr ""
"Tämän asennusvaiheen lopussa järjestelmä käynnistetään uudelleen. Avaa sen "
"jälkeen ”command monitor” valikon kohdasta ”Stop for Maintenance”, ja "
"kirjoita seuraavat komennot:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:1001
msgid "SiByl boot loader installation failed. Continue anyway?"
msgstr "SiByl-alkulatausohjelman asennus epäonnistui. Jatketaanko silti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:1001
msgid ""
"The SiByl package failed to install into /target/. Installing SiByl as a "
"boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to SiByl, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Ohjelmapaketin SiByl asennus hakemistoon /target/ ei onnistunut. Sen "
"asentaminen alkulatausohjelmaksi on välttämätöntä. Asennusvika ei ehkä "
"kuitenkaan liity SiByliin, joten asennuksen jatkaminen saattaa olla "
"mahdollista."

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:2001
msgid "Installing the SiByl boot loader"
msgstr "Asennetaan SiByl-alkulatausohjelmaa"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:3001
msgid "Installing the SiByl package"
msgstr "Asennetaan paketti SiByl"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:4001
msgid "Creating SiByl configuration"
msgstr "Tehdään SiBylin asetukset"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:5001
msgid "Install the SiByl boot loader on a hard disk"
msgstr "Asenna SiByl-alkulatausohjelma kiintolevylle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../sibyl-installer.templates:6001
msgid "SiByl boot partition"
msgstr "SiByl-käynnistysosio"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Configure the network device"
msgid "Configure the Network Block Device"
msgstr "Tee verkkolaitteen asetukset"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "LVM configuration action:"
msgid "NBD configuration action:"
msgstr "LVM:n asetustoiminto:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:2001
msgid "There are currently ${NUMBER} devices connected."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Network device type:"
msgid "Network Block Device server:"
msgstr "Verkkolaitteen tyyppi:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Please enter the hostname for this system."
msgid ""
"Please enter the host name or the IP address of the system running nbd-"
"server."
msgstr "Kirjoita tämän järjestelmän konenimi."

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Network device type:"
msgid "Network Block Device port or name:"
msgstr "Verkkolaitteen tyyppi:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:4001
msgid ""
"Please enter the port on which the nbd-server is running. In case the "
"entered data contains a non-digit character, a name-based export will be "
"assumed."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Network device type:"
msgid "Network Block Device device node:"
msgstr "Verkkolaitteen tyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Please select the devices you wish to add to the volume group."
msgid ""
"Please select the NBD device node that you wish to connect or disconnect."
msgstr "Valitse taltioryhmään lisättävät laitteet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Failed to delete the software RAID device"
msgid "Failed to connect to the NBD server"
msgstr "Ohjelmallisen RAID-laitteen poistaminen epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:6001
msgid ""
"Connecting to the nbd-server failed. Please ensure that the host and the "
"port or the name which you entered are correct, that the nbd-server process "
"is running on that host and port (or using that name), that the network is "
"configured correctly, and retry."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:7001
msgid "No more Network Block Device nodes left"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:7001
msgid ""
"Either all available NBD device nodes are in use or something went wrong "
"with the detection of the device nodes."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:7001
msgid ""
"No more NBD device nodes can be configured until a configured one is "
"disconnected."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:8001
msgid "No connected Network Block Device nodes were found"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-nbd.templates:8001
msgid ""
"There are currently no Network Block Device nodes connected to any server. "
"As such, you can't disconnect any of them."
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Menu entry
#. Use infinite form
#: ../partman-nbd.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Configure the network device"
msgid "Connect a Network Block Device"
msgstr "Tee verkkolaitteen asetukset"

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Menu entry
#. Use infinite form
#: ../partman-nbd.templates:10001
msgid "Disconnect a Network Block Device"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#. Menu entry
#. Use infinite form
#: ../partman-nbd.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgid "Finish and return to the partitioner"
msgstr "Haluatko palata osiointivalikkoon?"

#. Type: text
#. Description
#. This item is a progress bar heading when the system configures
#. some flashable memory used by many embedded devices
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:1001
msgid "Configuring flash memory to boot the system"
msgstr "Tehdään flash-muistin asetukset käynnistämään järjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. This item is a progress bar heading when an embedded device is
#. configured so it will boot from disk
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:2001
msgid "Making the system bootable"
msgstr "Tehdään järjestelmästä käynnistyvä"

#. Type: text
#. Description
#. This is "preparing the system" to flash the kernel and initrd
#. on a flashable memory
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:3001
msgid "Preparing the system..."
msgstr "Valmistellaan järjestelmää..."

#. Type: text
#. Description
#. This is a progress bar showing up when the system
#. write the kernel to the flashable memory of the embedded device
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:4001
msgid "Writing the kernel to flash memory..."
msgstr "Kirjoitetaan ydin flash-muistiin..."

#. Type: text
#. Description
#. This is a progress bar showing up when the system generates a
#. special boot image on disk for some embedded device so they
#. can boot.
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:5001
msgid "Generating boot image on disk..."
msgstr "Luodaan käynnistyskuva levylle..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. This item is a menu entry for a step where the system configures
#. the flashable memory used by many embedded devices
#. (writing the kernel and initrd to it)
#. :sl4:
#: ../flash-kernel-installer.templates:6001
msgid "Make the system bootable"
msgstr "Tee järjestelmästä käynnistyvä"

Reply to: