[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#619749: netenv: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: netenv
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAk2OLL4ACgkQejjRZhTfFSzpYACgl5M9BYT/rhZwfFMvVtqV+f6a
BXYAnjsEphQk0igXoW/yjIcSbNvmHMBm
=pmMC
-----END PGP SIGNATURE-----
# Translation of the netenv debconf strings to Finnish
# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the netenv package.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netenv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: arnau@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-17 14:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-26 20:11+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: debian-10n-finnish@lists.debian.org\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Upon upgrade, ask again to renew configuration?"
msgstr "Kysytäänkö päivityksen yhteydessä uudelleen asetusten päivittämisestä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"You've answered that you want to keep your current configuration this time. "
"Because the automatic configuration may get new features, you will be asked "
"the question again when you upgrade netenv the next time."
msgstr ""
"Valitsit nykyiset asetukset säilytettäväksi tällä kertaa. Automaattiseen "
"asetusten tekoon saatetaan lisätä uusia ominaisuuksia ja tästä syystä "
"kysymys asetusten säilyttämisestä kysytään uudelleen kun päivität paketin "
"netenv seuraavan kerran."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If, however, you want debconf to remember your decision and never touch your "
"configuration, you can specify that now, by not choosing this option."
msgstr ""
"Jos kuitenkin haluat debconfin muistavan valintasi ja jättävän asetukset "
"aina ennalleen, älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Keep existing configuration?"
msgstr "Säilytetäänkö nykyiset asetukset?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"It appears that you already have configured netenv for ${NODE}. Now you can "
"select whether you want to keep the actual configuration or whether netenv "
"setup should create a new one, overriding the old file."
msgstr ""
"Näyttää siltä, että netenvillä on jo asetukset ympäristölle ”${NODE}”. "
"Valitse nyt haluatko säilyttää nämä asetukset vai tulisiko netenvin "
"asetustyökalun korvata ne uusilla. "

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Not configuring netenv: No parseable configuration found"
msgstr "netenvin asetuksia ei tehdä: Asetusten jäsennys epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The netenv package has tried to set up one network environment based on your "
"current network settings. However, it didn't find a configuration that it "
"understands - neither in /etc/network/interfaces, nor in /etc/pcmcia/network."
"opts."
msgstr ""
"Paketti netenv yritti luoda verkkoympäristön nykyisten verkkoasetustesi "
"pohjalta. Tiedostosta /etc/network/interfaces tai /etc/pcmcia/network.opts "
"ei löytynyt paketin ymmärtämiä asetuksia."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "netenv will be disabled. Please refer to the documentation."
msgstr "netenv poistetaan käytöstä. Lisätietoja löytyy ohjetiedostoista."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Not configuring netenv: Duplicate configuration found"
msgstr "netenvin asetuksia ei tehdä: Päällekkäisiä asetuksia"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The netenv package has tried to set up one network environment based on your "
"current network settings. However, it found configuration data at two "
"places, /etc/network/interfaces and /etc/pcmcia/network.opts. Both "
"configuration variants have to be treated differently by netenv, but the "
"installation script cannot decide."
msgstr ""
"Paketti netenv yritti luoda verkkoympäristön nykyisten verkkoasetustesi "
"pohjalta. Tiedostoista /etc/network/interfaces ja /etc/pcmcia/network.opts "
"molemmista löytyi asetustietoja. netenv käsittelee näitä eri tavoin, eikä "
"asennuskomentosarja osannut valita näiden välillä."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Use current settings, Disable for now"
msgstr "Käytä nykyisiä asetuksia ja poista käytöstä"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Configuration options:"
msgstr "Asetukset:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"netenv has checked your current network settings. It seems it can set up one "
"working networking environment configuration for you, based on the settings "
"you currently use. To be able to switch environments, you have to create "
"additional configurations along this example."
msgstr ""
"netenv on tarkistanut nykyiset verkkoasetukset. Näyttää siltä, että "
"nykyisten asetusten pohjalta voidaan luoda toimiva verkkoympäristö. "
"Ympäristöjen vaihto vaatii, että luot tämän rinnalle muita asetuksia."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"Alternatively, you can bypass automatic configuration and do it all manually "
"later. In this case, netenv will be disabled for now."
msgstr ""
"Vaihtoehtoisesti voit ohittaa automaattisen asetusten teon ja tehdä ne käsin "
"myöhemmin. Tässä tapauksessa netenv poistetaan nyt käytöstä."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Manual action required after installation"
msgstr "Asetuksia muokattava käsin asennuksen jälkeen"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"netenv has found that you are using a PCMCIA network card with the settings "
"stored in /etc/pcmcia/network.opts. To make netenv work, you have to add a "
"couple of lines in this file - please read the documentation in /usr/share/"
"doc/netenv."
msgstr ""
"netenv huomasi, että käytät PCMCIA-verkkokorttia, jonka asetukset ovat "
"tiedostossa /etc/pcmcia/network.opts. Jotta netenv toimisi, täytyy "
"tiedostoon lisätä muutama rivi. Lue tiedostossa /usr/share/doc/netenv olevat "
"ohjeet."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"netenv has set up your current configuration as the default network. If you "
"want to add further configurations, run netenv and choose \"new\". Note this "
"will not have an effect unless you made the change described above!"
msgstr ""
"Nykyiset asetukset on asetettu netenvissä oletusarvoiksi. Jos haluat lisätä "
"muita asetuksia, aja netenv ja valitse ”new”. Huomaa, että tällä ei ole "
"vaikutusta, ellet tehnyt yllä kuvattua muutosta."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "netenv's \"new\" menu item won't work"
msgstr "netenvin valikon kohta ”new” ei tule toimimaan"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"netenv has found that the network settings on ${NODE} are stored in /etc/"
"network/interfaces, and has created one working configuration accordingly. "
"With this setup it is not possible to use the \"new\" menu item inside "
"netenv to create a new environment. Instead, you have to edit configuration "
"files manually - please read the documentation in /usr/share/doc/netenv."
msgstr ""
"netenv huomasi, että ympäristön ${NODE} asetukset ovat tiedostossa "
"/etc/network/interfaces ja loi toimivat verkkoasetukset näiden pohjalta. "
"Tässä tilanteessa uusien ympäristöjen luonti ei onnistu netenvin sisällä "
"valikon kohdasta ”new”. Sen sijaan asetustiedostoja on muokattava käsin. Lue "
"tiedostossa /usr/share/doc/netenv olevat ohjeet."

Reply to: